Uw zoekacties: Vredegerechten 1811-1838
xVredegerechten 1811-1838 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

De vredegerechten zijn de voorlopers van de huidige kantongerechten, de laagste rechtbanken dus. Ze zijn afkomstig uit het Franse rechtsstelsel en zijn in Nederland ingevoerd tijdens de inlijving bij Frankrijk. Voor het grootste deel van Brabant vond dat in 1811 plaats. De vrederechter is als instelling in 1838 opgeheven.

De vrederechter was bevoegd voor lichte vergrijpen en eenvoudige administratieve handelingen. Zo behandelde hij dorpsruzies, openbare verkopingen, aanstellingen van voogden, beëdigingen voor de successie-aangiften, ver- en ontzegelingen van gebouwen enz. De vrederechter was ook bevoegd voor een aantal plaatsen rondom de vestigingsplaats.

Hier zoek je in de samenvattingen van vonnissen en uitspraken van zes van de 24 vredegerechten die er in Noord-Brabant geweest zijn:

- Boxmeer 1811-1838
- Eindhoven 1811-1838
- Gemert 1811-1838
- Grave 1811-1838
- Ravenstein 1811-1838
- Roosendaal 1811-1813

Van sommige akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

> Algemene hulp en zoektips

Vredegerechten 1811-1838 ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: vredegerecht grave
35 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • ... | 
 • 9 | 
 • volgende
 
 
VredegerechtAkte van deliberatie
Datering:
15.06.1832
Onderwerp:
Akte van deliberatie
Beschrijving:
Peter Laurense, bouwman te Herpen, als voogd over Silvestra Geerdina, minderjarige dochter van wijlen Bernardus van Douwen en wijlen Maria Martens, in leven echtelieden, benoemd door de familieraad dd. 05.12.1828 te Grave geregistreerd en Arnoldus van den Berg, bouwman te Herpen, als toeziend voogd volgens akte van dit vredegerecht gepasseerd 05.08.1825 te Grave geregistreerd, geven te kennen dat zij toestemming vragen om tot het verkopen over te gaan van een huis en erve aan de Marktstraat te Ravenstein belendend een en andere zijde de Heer J.F. van Gulick, van voren de Mark en van agteren de Lombertstraat, omdat de boedel is bezwaard met aanzienlijke schulden welke dringend voldoening behoeven en er geen contanten voorhanden zijn. Getuigen: Antoon Brof, neef, kleermaker; Hendrik van Susteren, deurwaarder; Lambertus Berben, logementhouder; Johannes van Kessel, koopman; Hubertus Geurts, voerman; Jan Janssen, meesterkleermaker, huisvrienden te Ravenstein bij gebrek aan verwanten wonende te Ravenstein. Er wordt besloten dat het huis publiekelijk kan worden verkocht en na aftrek van de kosten en schulden het geld dient te worden belegd ten behoeve van genoemd minderjarig kind.
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1600 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Volgnummer:
40
 
 
 
 
 
VredegerechtAkte van deliberatie
Datering:
18.03.1828
Onderwerp:
Akte van deliberatie
Beschrijving:
Johanna Zwaans, echtgenote van Nicolaas Merkelbach, zadelmaker te Ravenstein, en weduwe van Peter van den Berg, dat zij in de voogdij gecontinueerd blijkens procesverbaal van de familieraad voor het vredegerecht dd. 28.09.1819 voor haar 2 minderjarige kinderen Antoon en Clara van den Berg, alsmede dat Theodorus van den Wijngaard, rentenier te Schaijk, toeziend voogd, benoemd21.01.1819 te Grave. Ons te kennen gevend de familieraad bijeen te roepen tot al dan niet verlenen van authorisatie tot verkoping van huis en land te Schaijk, perceel bouwland te Schaijk, perceel bouwland te Schaijk in het Jan Schutsveld, een weikamp te Schaijk in het Rietbroek om F 350 te kunnen aflossen. Familieraad: Hendrikus van den Berg, bouwman, Schaijk, neef, en Peter Arts, mr. metselaar, Antoon van Helmond, voerman, Nicolaas de Waal, schoenmaker, Johannes Dorenbos, particulier. Hendrik van Susteren, deurwaarder, allen vrienden te Ravenstein, gaan accoord.
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1599 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Volgnummer:
19
 
 
 
 
 
VredegerechtOpenbare verpachting
Datering:
22.07.1815
Onderwerp:
Openbare verpachting
Beschrijving:
Van de Domaniale Grove en Smalle Tienden, gelegen in degem. Megen en herkomstig van de Grave van Megen voorde oogst van het jaar 1815. Herman Martin van Ermel,rentmeester der Domeinen van Ravenstein en Megen. H.Lints, griffier bij het vredegerecht te Ravenstein. Getuigen:Andries van Gemert, bakker en Hendrik Tieman. Erwordt verpacht: een tiende genaamd de voorste Korpelblokaan Antonij Last, bouwman, borgen Michiel Last en M.Witzier, Megen, voor F 70; een tiende genaamd Hoendernestblok aan Peter Reijers, borgen Ant. van Outvorst enG. van de Camp, Megen, voor F 105; een tiende genaamdKribbenblok (of Kubbenblok) aan Ant. van de Camp,borgen Ant. Keijzers en Michiel Ouwens, Megen, voor F115; een tiende genaamd Korpelblok aan Jan Vrijland,borgen W. v.d. Camp en A. van der Heijden, Megen,voor F 91; een tiende genaamd Engblok aan Joh. van deHeuvel, borgen Engelbert Spierings en P. Brands, Megen, voor F 71; een tiende genaamd Helloblok aan A. vande Camp, borgen Ant. de Keijzer en Geert de Groen,Megen, voor F 90; een tiende genaamd Hamblok aan Ant.Keijzers, borgen J. van Boxmeer en Ant. van de Kamp,Megen, en een tiende genaamd Hamblok aan Ant. Keijzers, borgen J. van Boxmeer en Ant. v.d. Kamp, Megen,beiden samen voor F 10; de Kleijne Tiende aan PeterKling, borgen Jan Thijssen en J. Verhoeven, Megen, voorF 112. Totaal voor F 664.
Plaats:
Ravenstein
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1596 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Volgnummer:
86
 
 
 
 
 
VredegerechtVonnis , 28 mei 1811
Datering:
28 mei 1811
Beschrijving:
Herman Jan Gieben, griffier van het vredegerecht van Grave zal op 30 mei in het openbaar verkopen, op verzoek van Godefridus Hermans, beheerder van de lommerd, wonend in Grave, een groot aantal kleine goederen. In het bijzijn van de getuigen P. Jongendijk en H. van Dieren, beiden uit Grave. Uitgesloten als kopers zijn militairen, vreemde- lingen en andere personen die niet in Grave wonen. Het totale bedrag is 580 gulden en 14 stuiver.
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
1433 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Volgnummer:
1
Plaats vonnis:
Grave
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • ... | 
 • 9 | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS