Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Broeders van Amsterdam (B002)

Databestand kloosters in Nederland ( Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven )

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Broeders van Amsterdam (B002)
Geschiedenis:
De broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten werd op 20 september 1851 te Amsterdam opgericht door de rector (directeur) van het St. Aloysiusgesticht Petrus Johannes Hesseveld (1806-1859) en kapelaan Arnoldus Frentrop sj (1802-1865) met het toetreden van de eerste zeven jongemannen als broeders van de congregatie. Directe aanleiding was dat de Broeders van Maastricht hun medewerking aan het Sint Aloysiusgesticht voor kansarme jongens stopzetten. De congregatie van de Broeders van Amsterdam, zoals ze in de volksmond is gaan heten, is de eerste broedercongregatie die na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie tot stand kwam. Pastoor Hesseveld was tevens betrokken bij het oprichten van de congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijk Kind (nu Zusters van "De Voorzienigheid"). Pater Frentrop was de grondlegger van de landbouwkolonie De Heibloem te Heythuysen. Hier werd de eerste communiteit buiten Amsterdam gevestigd, gevolgd door een groot aantal vestigingen in Nederland en in een later stadium in China en Indonesië. Naast activiteiten in de genoemde missielanden heeft de congregatie zich in Canada (vestigingsnaam 'Nova Scotia') ingezet voor het beroepsonderwijs en het verzorgen van geestelijk en lichamelijk gehandicapten (New Glasgow 1956-1963, Mabou 1962-1993)
Orde of congregatie:
Broeders van Amsterdam (B002)
Latijnse naam:
Congregatio Septem Dolorum
Stichter, stichteres:
Pastoor P.J. Hesseveld en pater A. Frentrop sj
Patroonheiligen:
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Alternatieve namen:
Broeders van Amsterdam; Broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten; Broeders met de blauwe koorden
Afkorting:
CSD
Stichtingsjaar:
1851
Land of plaats stichting:
Amsterdam
Vestiging Nederland:
1851
Doelstelling:
Opvoeding en onderwijs, in het bijzonder aan kansarme jeugd
Missielanden:
China (Tangshan, 1927-1949); Indonesië (Merauke, Irian Jaya 1948-1993 en Langgur, Kei-eilanden 1949-1960); Canada ('Nova Scotia', New Glasgow 1956-1963, Mabou 1962-1993)
Juridische structuur:
Van bisschoppelijk recht
Rechtspersonen:
De Vennootschap Van der Haagen en Co (1854); Broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Gebruikte bronnen:
KS, 138; PA 2002, 2004; Nolet II, 103; NMM; J. Smits: Vademecum, 2010
Organisatietrefwoorden:
Bevat: