Uw zoekacties: Correspondentie extracten
xCorrespondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
Zoeken in correspondentie extracten

De afgelopen jaren is gewerkt aan het maken van korte samenvattingen (excerpten of extracten) van de ingekomen stukken in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Hier kunt u random zoeken in de circa 15.000 extracten uit de periode 1811-1920.

Correspondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
>
Zoektermen
38.360 correspondentie extracten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Correspondentie extract348 Naar aanleiding van uwe in margine aangehaald schrijven heb ik de eer u weledelgestrenge beleefd te berichten dat de Marechaussee J. van Dantzig alhier gunstig bekend staat.
Hij is echter sinds zeer korten tijd (ongeveer 3 maanden) hier, komende, naar ik meen, van de brigade Koninklijke Marechaussee te Ulft, zoodat de indruk omtrent hem alleen als een voorloopige moet worden opgevat.
Datering:
3-7-1916
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
Distr. Comm. Inspect. der Rijksveldwachters, 3e District, Zwolle.
Onderwerp/Afhandeling:
Bericht op schrijven d.d. 28 juni l.l. no. 552 betreffende J. van Dantzig.
 
 
 
 
 
Correspondentie extract347 Ten vervolge op mijn schrijven d.d. 28 juni l.l. no. 338 verzoek ik u mij ten goede te willen houden dat ik met uwe nota no. 278, waarvan mij het duplicaat in goede orde bereikte, niet accoord ga. Vergelijk s.v.p. uw bon no. 326. Daar de geheele zending mais toch uit 125 zakken bestond, waarvoor hierbij vrachtbrief ten bewijze, moet u, evenals zulks bij de vorige zending het geval is geweest, 125 zakken ongebruikt terug hebben ontvangen in overeenstemming waarmede ik u beleefd verzoek het bedrag uwer nota te willen wijzigen en mij het abusief te veel betaalde te willen restitueeren.
Datering:
3-7-1916
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
N.V. Rotterdamsche Zakkenverhuurderij v/h P.G. Kleinschmidt, Rotterdam.
Onderwerp/Afhandeling:
Zakkenrekening. Bijlage.
 
 
 
 
 
Correspondentie extract346 Inzending 3 maandelijksche opgave aan den heer Rijks ontvanger.
Datering:
1-7-1916
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
Rijks ontvanger, Hardenberg
 
 
 
 
 
Correspondentie extract345 Geen inspektien of overtredingen over de maanden april, mei en juni.
Datering:
1-7-1916
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
Inspekteur van de arbeid, Deventer.
Onderwerp/Afhandeling:
Naleving arbeidswet.
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS