Uw zoekacties: Correspondentie extracten
xCorrespondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
Zoeken in correspondentie extracten

De afgelopen jaren is gewerkt aan het maken van korte samenvattingen (excerpten of extracten) van de ingekomen stukken in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Hier kunt u random zoeken in de circa 15.000 extracten uit de periode 1811-1920.

Correspondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
>
Zoektermen
37.681 correspondentie extracten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Correspondentie extract124 Ten vervolge op mijn schrijven van den 26en maart l.l. No. 93, heb ik de eer mij nogmaals tot uwe excellentie te wenden met beleefd verzoek het aan mijne gemeente bij uwe goedgunstige beschikking van den 30en maart l.l. No. 140, verleende voorschot van ƒ 2500,- als doorloopend voorschot te willen verleenen, aangezien thans, wegens het uitblijven van voldoening der ingediende voorschotdeclaratieen, bovengemeld Rijksvoorschot reeds weder met een belangrijk bedrag overschreden is en de toestand der gemeentelijke geldmiddelen geen belangrijk voorschot gedoogt.
Datering:
26-04-1915
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
Excellentie den Minister van Oorlog te 's Gravenhage
Onderwerp/Afhandeling:
Militievergoedingen (Rijksvoorschot)
 
 
 
 
 
Correspondentie extract123 Aanvraag om buitenlandsch paspoort ten behoeve van J.F. van Laar. (onvermogend)
Datering:
26-04-1915
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
Commissaris der Koningin
Onderwerp/Afhandeling:
Buitenlandsche paspoorten
 
 
 
 
 
Correspondentie extract122 Naar aanleiding uwer missive d.d. 21 april l.l., 4e afdeeling No. 2373/1663, heb ik de eer u hoogedelgestrenge beleefd te verzoeken mij wel te willen inlichten of de circulaire van Z.E. den heer minister van Staat, minister van Binnenlandsche Zaken, van den 17en april 1915, No. 2680 afdeeling BB, ook geacht moet worden van toepassing te zijn op het Nederlandsch-Duitsch grensverkeer, met dien verstande dat ook de tot heden daarvoor verstrekte identiteitsbewijzen voorzien moeten worden van het visum van den bevoegden Duitschen consulairen ambtenaar, ofwel vervangen door een buitenlandsch paspoort, als bedoeld bij opgemelde ministerieele beschikking.
Datering:
24-04-1915
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
Commissaris der Koningin
Onderwerp/Afhandeling:
Buitenlandsche paspoorten voor Duitschland
 
 
 
 
 
Correspondentie extract121 Aanvrage buitenlandsche paspoort voor A.J. Ziegeler, koopman alhier.
Datering:
22-04-1915
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
Commissaris der Koningin
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS