Uw zoekacties: Correspondentie extracten
xCorrespondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
Zoeken in correspondentie extracten

De afgelopen jaren is gewerkt aan het maken van korte samenvattingen (excerpten of extracten) van de ingekomen stukken in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Hier kunt u random zoeken in de circa 15.000 extracten uit de periode 1811-1920.

Correspondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
>
Zoektermen
37.681 correspondentie extracten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Correspondentie extract73 Teneinde te kunnen voldoen aan Ued. Achtb. verzoek van 15 dezer N258 heb ik de eer Ued. Achtb. Te verzoeken mij te willen overzenden de Paspoort van bedoelde Lambert Jan Goris.
Datering:
1873-04-17
Plaatsnaam:
Stad Hardenberg
Ontvanger:
Aan den Heer Burgemeester der gemeente Stad Almelo
Onderwerp/Afhandeling:
Militie
Toegangsnummer:
004 Gemeente Stad Hardenberg
Inventarisnummer:
uit_1873
 
 
 
 
 
Correspondentie extract113 Ingevolge art 15 der Wet regelende het Geneeskundig Staatstoezigt, en de circulaire van Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, dd 4 January 1869, 8e Afd, Statistiek, No 271 (Pblad No 3 en 6) December daaraan volgende, 8e Afd, Statistiek No 290 (Provinciaalblad No 45), hebben wij de eer UEd te berigten, dat gedurende de afgelopen maand ter dezer gemeente geen aangifte van overlijden is gedaan.
Datering:
03-06-1870
Plaatsnaam:
Stad Hardenberg
Afzender:
Het Gemeentebestuur
Ontvanger:
Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezigt in Overijssel en Drenthe te Kampen
Onderwerp/Afhandeling:
Opgave van Overledenen
Toegangsnummer:
004 Gemeente Stad Hardenberg
Inventarisnummer:
uit_1870
 
 
 
 
 
Correspondentie extract153 Wij hebben de eer U bij deze te overzenden 3 tweede aangiften van ontginning van woestegronden, volbragt door
G.J. van Riemsdijk, Johs Hurink en E. van der Velde Azoon, alle wonende ter dezer gemeente ter bekoming van vrijdom van
grondbelasting.
Datering:
30-07-1866
Plaatsnaam:
Stad Hardenberg
Afzender:
Burgemeester en
Wethouders
Ontvanger:
Gedeputeerde Staten in Overijssel
Onderwerp/Afhandeling:
Ontginning
3 bijlagen
Toegangsnummer:
004 Gemeente Stad Hardenberg
Inventarisnummer:
uit_1866
 
 
 
 
 
Correspondentie extract25 Verlof tot begraven. Lijk van Albertien Odink
Datering:
1876-02-09
Plaatsnaam:
Stad Hardenberg
Afzender:
Ambtenaar B.S. Gramsbergen
Onderwerp/Afhandeling:
Notificatie
Toegangsnummer:
004 Gemeente Stad Hardenberg
Inventarisnummer:
ing_1876
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS