Uw zoekacties: Charters en andere oorkonden
xCharters en andere oorkonden ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie charters en andere oorkonden bevat akten die behoren tot de archieven van Rijnland en de binnen Rijnland gelegen polders. Veel teksten zijn op perkament geschreven en door een zegel bekrachtigd. De zegels zijn vaak geheel of gedeeltelijk verloren gegaan. Meestal werden de akten door andere instanties opgemaakt. De collectie bevat ook stukken die door dijkgraaf en hoogheemraden zijn uitgegeven, maar weer zijn teruggenomen om als bewijs te dienen dat aan verplichtingen was voldaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld 'zie ook' vindt u de link naar het dossier waartoe het betreffende charter behoort.

 

Als u een afbeelding aanklinkt, wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de afbeelding. Onderaan de afbeelding vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop 'opslaan' kiest u voor 'opslaan als' om de scan in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

Charters en andere oorkonden ( Hoogheemraadschap van Rijnland )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

1.089 regesten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
RegestCHRT-0001 -
Beschrijving:
Belofte van Rooms-Koning Willem II om geen sluis bij Spaarndam te laten aanleggen. Hij zal aan de Spaarndam, de Zijdewinde, de Zeedijk en de Zwadenburgerdam geen werkzaamheden laten verrichten dan na overleg met de heemraden van (het waterschap van de) Spaarndam.
Zegel:
Gele was, uithangend, dubbele staart, rond, beschadigd.
Bijzonderheden:
Deze oorkonde is in het Latijn.
Edities:
Simon van Leeuwen, Handvesten en privilegiën van den lande van Rijnland met den gevolge van dien (Leiden/Rotterdam 1667) 4;
Frans van Mieris, Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland. Deel I (Leiden 1753) 293; L.Ph.C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Deel I (Amsterdam/’s-Gravenhage 1866) 330 nr 621;
J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel II 1222 tot 1256 (Assen/Maastricht 1986) 763 nr 1067; A.A.J. Meylink, Geschiedenis van het hoogheemraadschap en der lagere waterbesturen van Delfland (‘s-Gravenhage 1850) (Bijlage getiteld: Bewijsstukken) nr 278 jo. 159.
Datering:
11/10/1255
Plaats van uitvaardiging:
Leiden
Formaat:
16,5 x 23,7
Gebruiksrecht:
Zie ook
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
RegestCHRT-0002 -
Beschrijving:
Toestemming van Floris V aan de bewoners van het gebied tussen de Ovenzijdewinde, de Zwadenburgerdam, de Zeedijk en de Spaarndam om in het Spaarne een dam op te werpen. Hij stelt regels vast over de jaarlijkse dijkschouw en de rechtspraak door de baljuw van Rijnland met de heemraden (van het waterschap van de Spaarndam) over de visserij aldaar, alsmede toezegging door de graaf dat de heemraden na overlijden van een van hen bij coöptatie een nieuwe heemraad mogen aanwijzen en dat hij (de graaf) hem binnen zes weken de eed zal afnemen.
Zegel:
Bruine was, uithangend, dubbele staart, rond, beschadigd, contrazegel.
Bijzonderheden:
Edities:
Simon van Leeuwen, Handvesten en privilegiën van den lande van Rijnland met den gevolge van dien (Leiden/Rotterdam 1667) 5;
Frans van Mieris, Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland. Deel I (Leiden 1753) 447;
L.Ph.C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Deel II (Amsterdam/’s-Gravenhage 1873) 256 nr 583;
J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Deel II 1222 tot 1256 (Assen/Maastricht 1986) 709;
A.A.J. Meylink, Geschiedenis van het hoogheemraadschap en der lagere waterbesturen van Delfland (‘s-Gravenhage 1850) (Bijlage getiteld: Bewijsstukken) nr 278 jo. nr 162.

Datering in de oorkonde: 1285 (vermelding in de zgn. Paasstijl).
Datering:
18/02/1286
Plaats van uitvaardiging:
Den Haag
Formaat:
28,5 x 30,5
Gebruiksrecht:
Zie ook
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
RegestCHRT-0003 -
Beschrijving:
Kwitantie door Hendrik, burggraaf van Leiden, voor een bedrag van £300 (Hollands), dat hij ontvangen heeft van de landen van (het waterschap van de) Spaarndam als schadeloosstelling voor de afstand van zijn visserijrechten 'die men heet de Wendeldyc tote sghemeenlants behoeff datter bi ende onder leit'.
Hendrik had hiervan afstand gedaan op bevel van de graaf die hem de genoemde schadeloosstelling toezei.
Zegel:
Bruine was, uithangend, dubbele staart, rond, beschadigd.
Bijzonderheden:
Edities:
Simon van Leeuwen, Handvesten en privilegiën van den lande van Rijnland met den gevolge van dien (Leiden/Rotterdam 1667) 9;
Frans van Mieris, Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland. Deel II (Leiden 1754) 116;
A.A.J. Meylink, Geschiedenis van het hoogheemraadschap en der lagere waterbesturen van Delfland (‘s-Gravenhage 1850) (Bijlage getiteld: Bewijsstukken) nr 278 jo. nr 163.
Datering:
22/12/1310
Plaats van uitvaardiging:
Leiden
Formaat:
16 x 21
Gebruiksrecht:
Zie ook
Bestanden
thumbnail
 
 
 
 
 
thumbnail
RegestCHRT-0004 -
Beschrijving:
Uitspraak van Willem III als scheidsrechter (geblijf) in het geschil tussen Hendrik, burggraaf van Leiden, en de heemraden van Spaarndam over de visserij genaamd de Wendeldijk. Deze rechten zullen voortaan aan het heemraadschap ('tot sghemeenslants behoef') toekomen, dat daarvoor een bedrag van £400 (Hollands) aan de graaf en de burggraaf heeft betaald. Alsmede uitspraak door de heemraden op vordering van de graaf waarbij het iedereen wordt verboden om te vissen in de wateren en waterkeringen binnen de vier 'grenzen' van het heemraadschap met hangtouwen uitgezonderd bij de Zijl- en Marebrug. Visserij met trek- en drijftouwen wordt wel toegestaan. De boete op overtreding van deze uitspraak is £10 (Hollands) te verbeuren aan de graaf en £10 aan de heemraden. De baljuw zal de boete innen.
Zegel:
Groene was, uithangend, dubbele staart, rond, beschadigd, contrazegel.
Bijzonderheden:
Edities:
Simon van Leeuwen, Handvesten en privilegiën van den lande van Rijnland met den gevolge van dien (Leiden/Rotterdam 1667) 7;
Frans van Mieris, Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland. Deel II (Leiden 1754) 115;
A.A.J. Meylink, Geschiedenis van het hoogheemraadschap en der lagere waterbesturen van Delfland (‘s-Gravenhage 1850) (Bijlage getiteld: Bewijsstukken) nr 278 jo. nr 164.
Datering:
27/12/1310
Plaats van uitvaardiging:
Den Haag
Formaat:
21,5 x 23
Gebruiksrecht:
Zie ook
Bestanden
thumbnail
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS