Uw zoekacties: Algemene Sportstichting Bunnik
x200 Algemene Sportstichting Bunnik ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

200 Algemene Sportstichting Bunnik ( Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Bij besluit van 15 januari 1968 besloot de gemeenteraad van Bunnik tot het oprichten van de Algemene Sportstichting Bunnik. Voor het echter zover kwam moesten een aantal aanloopproblemen opgelost worden zodat de stichting eerst per 1 januari 1971 officieel van start kon gaan, zij het dat de ASB (en haar voorlopers) onofficieel al eerder aan haar werkzaamheden was begonnen. Doel van de stichting was het bevorderen van de lichamelijke opvoeding en de sport in Bunnik. De achterliggende gedachte was dat dit doel het beste gerealiseerd kon worden door het oprichten van een platform dat gemeente en het plaatselijk sportleven de gelegenheid bood nauw met elkaar samen te werken. Tot de taken van de ASB behoorden o.m. voorlichting en instructie ; advisering van het college van B &W, onder andere bij het toekennen van subsidies ; het tot stand brengen, resp. beheren en onderhouden van gemeentelijke sportaccommodaties; het organiseren van sportevenementen evenals het subsidiëren van sportorganisaties- en evenementen.
Tot de stichting konden die sportorganisaties toetreden die in de gemeente werkzaam waren en aangesloten waren bij een erkende sportbond. In 1970 waren 12 clubs met in totaal 2362 leden aangesloten bij de ASB; in 1994 ging het om 35 clubs met in totaal 5496 leden. Elk van de aangesloten organisaties leverde een vertegenwoordiger in de zogenaamde Vergadering van Deelnemers waar deelnemers en bestuur met elkaar overlegden en het bestuur verantwoording van het gevoerde beleid aflegde. Dit orgaan vergaderde minimaal eenmaal per jaar. Het bestuur van de stichting bestond eerst uit zeven, later uit negen personen. Op de samenstelling van het bestuur hadden het college van B en W en de gemeenteraad een grote invloed, hetzij rechtstreeks hetzij indirect. Ook had het gemeentebestuur in de beginperiode een grote greep op het beleid van het bestuur. Deze controle vooraf gold met name de exploitatie van de in beheer gegeven gemeentelijke eigendommen. Later beperkte de gemeente zich meer tot toezicht achteraf. Toch bleven de gemeente en stichting stevig met elkaar vervlochten al was het maar omdat de ASB taken uitvoerde die eigenlijk tot het gemeentelijke domein behoorden. Zo was het personeel dat werkzaam was voor de stichting in dienst van de gemeente en als zodanig bij de ASB gedetacheerd.
Vandaar dat er eind jaren 80 van de vorige eeuw binnen de stichting en het gemeentebestuur stemmen opgingen om de ASB te integreren in het gemeentelijke apparaat, zij het met maximale speelruimte voor de stichting. De koers wijzigde echter radicaal toen de gemeenteraad op 26 april 1993 besloot om de gemeentelijke bemoeienis met de ASB te beëindigen en te opteren voor verzelfstandiging van de stichting. Privatiseren en afstoten van oneigenlijke taken waren in die tijd leidende principes in gemeenteland. Er volgde een jarenlang onderzoekstraject naar de beste, of van de kant van de ASB bezien, meest gewenste wijze om haar bestaan volledig op eigen benen voort te zetten. Deze zoektocht eindigde echter in een impasse waarbij het stichtingsbestuur en de gemeente op wezenlijke punten van mening bleven verschillen over de wijze waarop de verzelfstandiging vorm zou moeten worden gegeven. Het college van B en W zag uiteindelijk dan ook geen andere mogelijkheid dan de gemeenteraad voor te stellen om de ASB op te heffen. Op grond van de statuten van de stichting was het college overigens daartoe gerechtigd. Op 24 april 1995 stemde de gemeenteraad met het desbetreffende voorstel in, waardoor op 1 mei 1995 een einde kwam aan het bestaan van de ASB.
Het ASB - archief, in 2011 overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht , was op het moment van bewerking niet geordend, althans niet op een systematische, archivistisch verantwoorde wijze. De enige toegang vormde de summier op de dozen weergegeven inhoud. Van het te bewerken archief kwam uiteindelijk 7,5 m1 in aanmerking voor vernietiging. Het ging daarbij voornamelijk om bescheiden van financieel - administratieve aard. De omvang van het archief bedraagt 2,35 m1.
In 2013 is een aanvulling verwerkt, zijnde de inv.nrs 62-66 over de School Olympiade uit de jaren 1988-2004 , die aanvankelijk door de ASB werd georganiseerd.
De omvang van het archief bedraagt 2,35 m1.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1966-1997 (2004)
Plaatsnaam:
Bunnik
Omvang:
2.50
Toegang:
ja
Nadere toegangen:
nee
Openbaarheid:
Beperkt
Soort archief:
Archieven van verenigingen, stichtingen en genootschappen
Herkomst:
Onbekend
Auteur:
D. Ruiter 2008; aanvullingen door E. Hinders
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 200 Algemene Sportstichting Bunnik 1966-1997 (2004)
VERKORT:
NL-WbdRHCZOU. 200
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS