Uw zoekacties: Groene Kruis Langbroek-Cothen
x195 Groene Kruis Langbroek-Cothen ( Regionaal Archief Zuid-Utrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

195 Groene Kruis Langbroek-Cothen ( Regionaal Archief Zuid-Utrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Groene Kruis was een neutrale landelijke vereniging voor wijkverpleging en thuiszorg in Nederland. Iedereen kon lid worden, ongeacht zijn godsdienst of levensovertuiging. De eerste Groene Kruisvereniging werd in 1900 opgericht in de toenmalige gemeente Lange Ruige Weide (Driebruggen) door de huisarts Wilhelm Poolman (1866-1935). Hij liet zich inspireren door het Witte Kruis, de eerste professionele organisatie voor verpleging aan huis in Nederland, opgericht in 1875. Poolman koos voor de kleur groen omdat hij zich daarmee wilde onderscheiden. Bovendien verwees de kleur groen naar de kleur van de medische faculteit. Zo werd duidelijk dat het hier niet ging om een liefdadigheidsinstelling, maar om een professionele organisatie.
De vereniging breidde zich vervolgens uit door heel Nederland. Aanvankelijk hadden de protestants-christelijken en rooms-katholieken ieder hun eigen kruisvereniging, respectievelijk het Oranje-Groene en het Wit-Gele Kruis. In de jaren zestig van de vorige eeuw hadden alle kruisverenigingen in Nederland samen ongeveer 1450 vestigingen: de Kruisgebouwen of Kruisposten.
De kruisverenigingen waren voor hun voortbestaan afhankelijk van contributies van leden, collectes en inzamelingen, dus er was altijd geldgebrek. In 1918 kregen de kruisverenigingen voor het eerst subsidie van de overheid, onder andere voor betere kraamzorg en het bestrijden van tuberculose. Daarmee nam de overheidsbemoeienis toe. Er kwam een landelijke opleiding voor verpleegsters en de overheid zorgde voor de oprichting van consultatiebureaus. En vanaf eind jaren zestig kwam er ook steeds meer samenwerking en waren er landelijk nog rond de 200 kruisverenigingen. Ook op regionaal en provinciaal gebied ontstonden samenwerkingsverbanden. Zo waren de plaatselijke kruisverenigingen aangesloten bij een regionale kruisvereniging, en waren die op hun beurt weer onderdeel van een provinciale kruisvereniging. Geleidelijk aan bleven er voor de plaatselijke kruisverenigingen nog maar weinig taken over.
Eind jaren zeventig besloten de drie landelijke koepelorganisaties - het Oranje-Groene Kruis, het Wit-Gele Kruis en het Groene Kruis - te gaan samenwerken en ontstond de Nationale Kruisvereniging (1978). Vanaf 1988 is vervolgens het kruiswerk zijn krachten gaan bundelen met de gezinsverzorging. In 1990 richtten de Nationale Kruisvereniging en de Centrale Raad voor de Gezinsverzorging samen de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) op. De LVT, later Z-org geheten, fuseerde in 2006 met Arcares (koepelorganisatie voor verpleeg- en verzorgingsinstellingen). De nieuwe organisatie heette voortaan ActiZ. ActiZ is de organisatie van zorgondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.
De Groene Kruisvereniging in Langbroek-Cothen werd opgericht op 17 november 1914. De vereniging stelde zich ten doel, zo valt in de eerste statuten te lezen: “1. De ziekenverpleging te bevorderen en het hiervoor benodigde materieel beschikbaar te stellen, 2. De gezondheidsbelangen te behartigen” en wilde dit doel bereiken door: “1. Het uitleenen van artikelen voor ziekenverpleging; 2. Het verbreiden van kennis der gezondheidsleer”.
“Op de dag van de oprichting traden reeds 32 leden toe”, vermeldt het jubileumboekje ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1964. Het ledenaantal liep gestaag op: in 1924 bedroeg het aantal leden 269 en in 1980 waren er 572 leden, verdeeld over de plaatsen Langbroek, Cothen, Driebergen, Leersum, Doorn en Wijk bij Duurstede.
Het jongste stuk in het archief dateert uit 1984. Uit de agenda van een Algemene Ledenvergadering op 17 mei 1990, gepubliceerd in de Wijkse Courant van 14 maart 1990, waarin een fusiebesluit met de Regionale Kruisvereniging Zuidwest Utrecht is opgenomen, valt op te maken dat het Groene Kruis Langbroek-Cothen kort daarna werd opgeheven. Het ontbrekende deel van het archief, 1985-1990, is waarschijnlijk toen overdragen aan de Regionale Kruisvereniging Zuidwest Utrecht. Het is onbekend waar het zich nu bevindt.
Het archief
Literatuur en bronnen
Aanwijzingen voor de gebruiker
Beperkingen openbaarheid
Kenmerken
Datering:
1914-1984
Plaatsnaam:
Cothen, Langbroek
Omvang:
0.75 meter
Openbaarheid:
Enkele inventarisnummers in het archief zijn niet openbaar. Deze zijn aangegeven met een asterisk (*).
Auteur:
Annemieke Rijneke
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 195 Groene Kruis Langbroek-Cothen 1914-1984
VERKORT:
NL-WbdRHCZOU. 195
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS