Uw zoekacties: Verzameling archivalia E. Fransema, 1555 - 1910
x880 Verzameling archivalia E. Fransema, 1555 - 1910 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

880 Verzameling archivalia E. Fransema, 1555 - 1910 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1927 schonk de heer mr. E. Fransema te Godlinze aan het Rijksarchief in Groningen enige charters en stukken, en deed daarbij de mondelinge toezegging binnen enige tijd zijn gehele verzameling archivalia aan het Rijksarchief ten geschenke te zullen aanbieden. De heer Fransema kwam echter een paar maanden later (11 februari 1928) te overlijden; de plannen tot deponering der verzameling in het archief-depot waren toen nog niet tot uitvoering gekomen.
De Rijksarchivaris, wijlen dr. Poelman, wendde zich bij schrijven van 6 maart daaraanvolgend tot de met de scheiding der nalatenschap belaste notaris met het verzoek om medewerking tot het verkrijgen van de verzameling voor het Rijksarchief, doch ontving de mededeling, dat de boekerij en de oorkonden der nalatenschap van mr. Fransema reeds door de erfgenamen aan het bestuur van de openbare leeszaal te Appingedam waren verkocht.
De heer Poelman stelde zich in verbinding met voornoemd bestuur, waar van het resultaat was, dat in juni 1932 de gehele verzameling, bestaande 379 charters en 2 huurboekjes, door het bestuur der leeszaal aan aan Rijksarchief in bruikleen werd afgestaan (zie het jaarverslag over 1932).
Een beschrijving der stukken volgt hieronder. Een gedeelte ervan, namelijk de in 1927 ontvangen stukken, werd reeds door mevr. G. Brugmans voorlopig beschreven. Het bleek dat de gehele collectie bestond uit een aantal losse stukken zonder onderling verband en uit enige samenhangende delen, welke aan bepaalde families konden worden toegewezen. De laatst genoemde stukken werden dan ook familiesgewijze in alfabetische volgorde geplaatst en voorzien van een genealogische tabel, de losse, niet in familieverband gebrachte stukken van persoonlijk aard in alfabetische volgorde van de personen op wien ze betrekking hebben, de stukken betrekkelijk de onroerende goederen en rechten naar volgorde der plaatsen waar deze zijn gelegen.
Catalogus
01. Familie Van Berchuijs
02. Familie Dibbits
03. Familie Frix
04. Familie Van Buttinggha
05. Familie Drews
07. Familie Winsemius
08. Familie Cloppenborg
09. Familie Van Cloeck
10. Familie Forsten
11. Familie Van Hees
12. Familie Gerlacius
13. Familie Van Julsingha
14. Familie Clinge
15. Familie Clant
16. Familie Coenders
17. Familie Lewe
18. Familie Smith
19. Familie Tammen
20. Familie Toppinga
21. Familie Laman
22. Familie Beckeringh
23. Familie Quintus
24. Familie Ten Berge
25. Familie Wichers
27. Familie Rengers
28. Familie Veldtman
31. Overige bescheiden
32. Kartografie
33. Foto's
34. Genealogie/aantekeningen
36. Plakkaten
Kenmerken
Beschrijving:
Catalogus van de verzameling archivalia E. Fransema
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1995
Omvang:
3,5 m standaardarchiefberging
Licentie:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS