Uw zoekacties: Stichting Het Groninger Landschap, (1824) 1936 - 1984
x795 Stichting Het Groninger Landschap, (1824) 1936 - 1984 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

795 Stichting Het Groninger Landschap, (1824) 1936 - 1984 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting
De Stichting Het Groninger Landschap is opgericht op 3 april 1936. Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud van het natuur-en landschapsschoon in de provincie Groningen. Onder natuur-en landschapsschoon wordt verstaan datgene wat tot de aantrekkelijkheid van het landschapsbeeld bijdraagt, waartoe mede kunnen worden gerekend de merkwaardigheden op het gebied der natuurlijke historie en voortbrengselen van menselijke werkzaamheid, welke door hun vorm, ligging of ouderdom de waarde van het landschapsbeeld verhogen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het verwerven, beheren en exploiteren en voor zover verantwoord, toegankelijk stellen van registergoederen;
b. het bijeenbrengen van gelden nodig ter bereiking van het doel;
c. bemoeiingen bij-en samenwerking met de overheid en alle daartoe in aanmerking komende instellingen en particulieren;
d. het geven van voorlichting aan instellingen, verenigingen en commissies, die zich een gelijksoortig of aanverwant doel als de stichting ten doel stellen;
e. het verkopen van publicaties, afbeeldingen en andere voorwerpen, welke verband houden in de ruimste zin met de doelstelling van de stichting.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. inkomsten uit het bezittingen;
b. vrijwillige bijdragen van particulieren of rechtspersonen hetzij in vorm van jaarlijkse bijdragen, hetzij in de vorm van giften, erfstellingen en legaten, hetzij in enige andere vorm;
c. subsidies van Rijk, provincie en gemeenten.
De stichting wordt geleid door een Algemeen Bestuur bestaande uit 15 leden. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar. Uit het Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur gevormd bestaande uit minimaal 3 en hoogstens vijf leden. Het Dagelijks Bestuur vergadert tenminste tienmaal per jaar. In 1972 is de eerste betaalde kracht, een beheerder, in dienst gekomen.
De Stichting heeft in 1965 de aandelen van de N.V. Ennemaborgh gekocht. Sindsdien is het landgoed gestadig uitgebreid. Het beheer is één geheel, dus het gebied van de N.V., sinds 1972 B.V., wordt niet onderscheiden van de rest van het landgoed. De N.V., later B.V., stelde tot aan 1991 jaarrekeningen op, maar ook dat gebeurt niet meer. Financieel wordt de B.V. uitsluitend apart gehouden voor de belastingen. Wanneer dus in de stukken gesproken wordt van Ennemaborgh wordt hier het gehele landgoed mee bedoeld en niet alleen de B.V. De nummers: 282, 283, 286, 289, 292 tot en met 296, 299, 300, 303, 304, 340, 350, 355, 366, 369 bevatten retroacta, namelijk stukken van de N.V. Ennemaborgh uit de periode voor 1965.
Plaatsingslijst
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de stichting Het Groninger Landschap
Bewerker:
C.F. Insinger-Scholten
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1994
Omvang:
6,45 m standaardarchiefberging
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS