Uw zoekacties: Historisch Genootschap Groningen, 1886 - 1987
x454 Historisch Genootschap Groningen, 1886 - 1987 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

454 Historisch Genootschap Groningen, 1886 - 1987 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Het Historisch Genootschap te Groningen werd op 30 september 1886 opgericht door P.J. Blok, J. Reitsma, J.A. Feith, S. Gratama, G. Penon en J. te Winkel. De eerste twee waren hoogleraar te Groningen, Feith en Gratama waren rijksarchivaris in onderscheidenlijk Groningen en Assen, de laatste twee waren leraar aan onderscheidenlijk de Rijks-HBS en het Stedelijk Gymnasium te Groningen.
Met de oprichting werd bedoeld gelegenheid te geven "om uit eigen studievak iets mede te deelen wat voor anderen van belang kan zijn". Daartoe komen de leden maandelijks (behalve in de zomermaanden) bijeen. Aanvankelijk kwamen in de regel korte mededelingen over allerlei historische onderwerpen aan de orde, maar gaandeweg werd het gebruik dat een der leden, meestal tevens gastheer, een voordracht hield. De behandelde onderwerpen zijn zeer verscheiden, maar hebben alle het historisch uitgangspunt gemeen. Het Genootschap is nooit groter geworden dan vijftien leden om het karakter van een "huiskamergezelschap" te kunnen behouden.
Behalve de avondbijeenkomsten worden ook excursies georganiseerd.
Over de verdere inrichting en samenstelling van het Historisch Genootschap wordt men ingelicht door de inleidingen in de bij het tien-, twintig-, dertig-, vijfenzeventig- en honderd jarig bestaan verschenen bundels Historische avonden. Andere publikaties-vrucht van gezamenlijke inspanning van de leden-waren: het Gedenkboek der Reductie van Groningen in 1594 (1894), het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe (1888-1899) en het Album Studiosorum Academiae Groninganae (1915).
Het archief (0,20 m) voornamelijk bestaande uit registers van notulen werd in 1985 aan het Rijksarchief in de provincie Groningen geschonken; in 1988 volgde een aanvulling.
Literatuur
Historische avonden. Bundel uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen, ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan (Groningen 1896).
Hierin o.m.: J. Reitsma, Een woord vooraf over het Historisch Genootschap te Groningen, opgericht in 1886; Leden van het Historisch Genootschap te Groningen; Lijst der in de vergaderingen behandelde onderwerpen.
Historische avonden. Tweede bundel, uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen, tere gelegenheid van zijn twintigjarig bestaan (Groningen 1907). Hierin o.m.: J.A. Feith, Een woord vooraf over het Historisch Genootschap te Groningen, opgericht in 1886;
Leden van het Historisch Genootschap te Groningen in de jaren 1896-1906;
Lijst der in de vergaderingen behandelde onderwerpen.
Historische avonden. Derde bundel geschiedkundige opstellen, uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen ter gelegen heid van zijn dertigjarig bestaan (Groningen, Den Haag 1916). Hierin o.m.: J.G.C. Josoting, Het Historisch Genootschap te Groningen in zijn derde decennium;
Leden van het Historisch Genootschap te Groningen, in de jaren 1906-1916;
Lijst der in de vergaderingen behandelde onderwerpen.
Historische avonden. Vierde bundel geschiedkundige opstellen uitgegegeven door het Historisch Genootschap te Groningen ter gelegenheid van zijn vijf en zeventigjarige bestaan (Groningen 1961) (ook) in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 74 (1961) 273-444).
Hierin o.m.: P.J. van Winter, Een woord vooraf;
Leden van het Historisch Genootschap te Groningen 1917-1961.
De historie herzien. Vijfde bundel "Historische avonden" uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan (Hilversum 1987).
Hierin o.m.: F.C.J. Ketelaar, De historie herzien;
Leden van het Historisch Genootschap 1962-1987.
Lijsten van voorzitters en secretarissen
1. Voorzitters van het Historisch Genootschap te Groningen
2. Secretarissen van het Historisch Genootschap te Groningen
Kenmerken
Datering:
1886 - 1987
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Historisch Genootschap Groningen
Bewerker:
F.C.J. Ketelaar
Laatste Publicatie:
1988
Omvang:
0,25 m standaardarchiefberging
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS