Uw zoekacties: Studiecommissie Verbetering Afwatering Noord-Groningen, 1962 - 1977
x3104 Studiecommissie Verbetering Afwatering Noord-Groningen, 1962 - 1977 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3104 Studiecommissie Verbetering Afwatering Noord-Groningen, 1962 - 1977 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Zoals uit de inventarissen en de inleidingen van de archieven van de Noordoostelijke Kustpolders blijkt zijn er vanaf 1938 plannen en ontwerpen gemaakt voor een betere afwatering van dit gebied. Door verschillende oorzaken zijn alle plannen op de lange baan geschoven en daar blijven liggen. Voor en na de oprichting van het waterschap Emmapolder, dat voor zijn afwatering reglementair was aangewezen op het inhuren van het door het Rijk gebouwde gemaal bij de nieuwe zeedijk, is meermalen gedacht over het maken van een gemeenschappelijke afwatering, maar opnieuw zijn geen concrete stappen gezet voor een realisatie ervan.
Een onderzoek naar de verbetering van de afwatering van de Uithuizerpolder, dat in 1952 in gang was gezet, is in 1963 op niets uitgelopen. Inmiddels had het provinciaal bestuur, wakker geschud door de stormvloed op 16 en 17 februari 1962, die de dijk van de Emmapolder zwaar had toegetakeld, zich het lot van de waterschappen aangetrokken. Op uitnodiging van G.S. is in oktober 1962 in het provinciehuis een voorbespreking met de besturen van de zes waterschappen (De Eemspolder, Emmapolder, De Lauwerpolder (1962/1963), De Oostpolder, De Uithuizerpolder en Vierburen) gehouden, waarna op 19 december 1962 de Studiecommissie Verbetering Afwatering Noord-Nederland is geïnstalleerd, bestaande uit de voorzitters van de zes waterschappen en een secretaris uit de kring van de provinciale waterstaat. De voorzitter van het waterschap Oostpolder Uithuizermeeden, Jac. van Veen, werd voorzitter van de Studiecommissie.
Het waterschap De Lauwerpolder, dat een eigen afwatering naar de Waddenzee had, is in oktober 1963 uit de commissie gestapt; na de opheffing van de waterschappen Noordpolder en Lauwerpolder (1972) heeft het waterschap Hunsingo voor beide waterschappen een gemaal c.a. te Noordpolderzijl gesticht.
De Studiecommissie begon voortvarend met het beleggen van vergaderingen. In een stencil van 30 oktober 1963 is de stand van zaken in kaart gebracht. Met instemming van de vergaderingen van ingelanden zijn opdrachten verleend aan de Koninklijke Nederlandsche Heidemij en het TBUW tot het maken van hoogtemetingen, een plan voor een gemeenschappelijke afwatering en het stichten van een of twee gemalen. Daarmee was de taak van de commissie volbracht.
De Studiecommissie is evenwel blijven bestaan, en heeft waar nodig de besprekingen met tal van instanties en maatschappijen over het dode punt getild. Toen in het begin van 1967 in de bestuursvergaderingen van de deelnemende waterschappen was overeengekomen om ten oosten van de Emmapolder een gemaal te bouwen, gooide het Eemshavenplan roet in het eten; het Havenschap Delfzijl wees een tegemoetkoming in de kosten van een verplaatsing van het gemaal in oostelijke richting resoluut van de hand. Deze tegenvaller is rechtgebreid door het Koninklijk Besluit van 25 januari 1974 nr. 36, houdende concessie voor het Havenschap tot indijking van gronden voor de Eemshaven, waarbij de hogere kosten voor de uitvoering van het afwateringsplan c.q. de verplaatsing van het geplande gemaal ten zuiden van de Eemshaven onder voorwaarden ten laste van het Havenschap zijn gebracht.
De uitvoering van het gemeenschappelijke plan van de vijf kustpolders leek nu aanstaande, maar de noodzakelijke herziening van de kostenbegrotingen van de Koninklijke Nederlandsche Heidemij en TAUW , de aanvragen om subsidiëring en de goedkeuring van het provinciaal bestuur vergden nog veel tijd. De al veel langer gevoelde behoefte om opneming van het gehele gebied in een naburig waterschap heeft de plannen nogmaals doorkruist. Mede door impulsen van de Studiecommissie is in het begin van 1975 met overgrote meerderheid door de ingelanden van de vijf waterschappen besloten zich bij het waterschap Hunsingo aan te sluiten. Na de formele opheffing van de vijf en de publicatie van de reglementswijziging van het waterschap Hunsingo heeft het bestuur van het laatste waterschap de regie van de verbetering van de afwatering in handen genomen.
Tegelijk met de opheffing van de zogenoemde Noordoostelijke Kustpolders in april 1977 kwam ook een eind aan het bestaan van de Studiecommissie. De stukken van de commissie zijn, voor zover ze al niet bijeen lagen, aangevuld met stukken uit de archieven van de deelnemende waterschappen.
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Studiecommissie Verbetering Afwatering Noord-Groningen
Bewerker:
K.A.M. Engbers en A.L. Hempenius
Behoort tot collectie:
Waterschap Noorderzijlvest
Laatste Publicatie:
2011
Omvang:
0,2 meter
Taal van het materiaal:
Nederlands
Bijzonderheden:
De toegang is in druk verschenen in: K.A.M. Engbers en A.L. Hempenius, Verzamelinventaris van de archieven van de ‘Kust’waterschappen inliggend in het waterschap Hunsingo en het waterschap Reitdiep (1805) 1856-1990 (1994). Laurentius Archief & Geschiedenis XVIII. Archieftoegangen waterschap Noorderzijlvest X (Groningen, 2011).
Licentie:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS