Uw zoekacties: Familie Hefting, (1707) 1802 - 1971 (1996)
x2192 Familie Hefting, (1707) 1802 - 1971 (1996) ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2192 Familie Hefting, (1707) 1802 - 1971 (1996) ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De familie Hefting was van oorsprong een boerenfamilie uit Onstwedde, één van de oude kerspelen in Westerwolde.
Boele Thies Hefting (1710 - 1787), grootvader van Derk Matthies Hefting uit de eerste generatie, vestigde zich omstreeks 1737 in het stadje Appingedam, dat van oudsher enige handel en nijverheid kende. Deze boerenzoon, wiens vader zich vanuit Onstwedde in Schildwolde gevestigd had, werd zelf jeneverstoker en tabakshandelaar en tevens notabele van Appingedam. i
De oudste stukken uit het familiearchief hebben betrekking op Derk Matthies Hefting, de kleinzoon van Boele Thies. Derk M. Hefting werd koopman en grutter - groothandel en detailhandel waren destijds nog vaak in dezelfde hand - en was genoeg succesvol om grond aan te kopen. Waar in de eerste decennia van de negentiende eeuw nog geen sprake was van spaarbanken, werden nietverbruikte verdiensten of winsten wel in grond belegd. Ook was Derk Hefting voldoende bemiddeld om één van zijn zonen te laten studeren. i
Mattheus Derks Hefting werd door zijn vader Derk naar de Latijnse school gestuurd. In de eerste helft van de negentiende eeuw kenden in de Provincie slechts de stad Groningen en het stadje Appingedam een Latijnse school, de voorganger van het latere gymnasium en de enige vooropleiding, die toegang gaf tot een universitaire studie. Na zijn theologische studie aan de Groninger Hogeschool, trouwde hij in 1826 met Riemen Simons Dallinga en werd predikant te Rhoon, een dorpje in de nabijheid van Rotterdam. Een jaar later vertrok Mattheus als predikant naar Godlinze, om vervolgens in 1834 intrede te doen in zijn geboorteplaats Appingedam.
Meer dan vijftig jaar oefende Mattheus het ambt van predikant uit. Uit de bewaard gebleven correspondentie (inv. nrs. 11 - 21) komt hij naar voren als een vriendelijk en meelevend mens. Zijn preken en lezingen (inv. nrs. 34 - 35) laten een persoon met gemakkelijke opvattingen zien, die overigens wel verheven taal gebruikte. Van het sterk opkomend rationalisme toonde hij zich afkerig en van interesse of sympathie voor Afgescheidenen en Afscheiding van 1834, de kerkscheuring, waaruitde Gereformeerde kerken zouden voortkomen, liet hij niet blijken. i
De oudste zoon van Mattheus Hefting (Dirk) overleed binnen een jaar na zijn geboorte. De zoons Dirk en Simon braken beide hun studie theologie af, verdwenen naar Ned. Indië en kwamen daar te overlijden. In die tijd werd een vertrek naar Indië maar al te vaak ingegeven door schuldenlast, dreiging van justitiële vervolging, mislukte studie of loopbaan en dergelijke. Het klimaat en besmettelijke ziekten eisten een zware tol, met name van de nieuwkomers.
De vierde zoon, Nanco Roelof Hefting, die vaak Coos werd genoemd, studeerde medicijnen en oefende van 1858 tot 1911 het zware beroep van plattelands-arts, te Scheemda, Nieuwolda en Warffum uit. Coos Hefting was meer dan vijftig jaar dorpsdokter en woonde na zijn pensionering tot aan zijn dood in 1920 in de stad Groningen. In 1860 was hij getrouwd met de notarisdochter uit Scharmer, Victorine Tresling, die in 1899 kwam te overlijden. i
Van de zes kinderen (twee dochters en vier zoons) van Nanco Hefting en Victorine Tresling, studeerden de zoons Joan Diderik en Cornelius medicijnen en Mattheus of Matthé theologie.
Matté Hefting huwde in 1894 met Johanna Catharina Boerma en werd predikant te Siddeburen en vervolgens te Warffum, te Dalen en van 1915 tot 1937 in Elst. Hij was lange tijd actief in de Evangelische Vereniging. In zijn preken en beschouwingen (inv. nrs. 137 - 141 en 148) worden geen vrijzinnige opvattingen aangetroffen, maar evenmin blijken van strenge orthodoxie.
Na het verkrijgen van het emiritaat in 1937 woonde Matthé Hefting tot aan zijn dood in 1955, in Den Haag, waar hij in verenigingsverband nog actief was.
Het tweede kind van Nanco Hefting en Victorine Tresling, Joan Diderik, was de oudste broer van Matthé Hefting. Als arts was hij werkzaam voor de Rijkverzekeringsbank en vervolgens voor de Verzekeringsraad. i
Van de drie kinderen van Matthé Hefting en Johanna Boerma, kwam de dochter Johanna, Victorine Christine in 1909 op veertienjarige leeftijd te overlijden.
De oudste zoon, Herman Rudolf, studeerde medicijnen en was als specialist verbonden aan een ziekenhuis. De jongste zoon, Nanco Rudolf werd predikant. i
In 2004 droeg Paul Hefting, zoon van ds. N.R. Hefting uit de vijfde generatie, het archief over aan de Groninger Archieven.
Paul Hefting schreef tevens het boek 'Mattheus; een leven in Appingedam', dat met name gewijd is aan ds. Mattheus Derks Hefting van de tweede generatie, en dat onder nummer 21872 is opgenomen in de bibliotheek van de Groninger Archieven.
Hoewel de archiefstukken betrekking hebben op vijf generaties van de familie Hefting, zijn toch de meeste stukken nagelaten door ds. Mattheus Derks Hefting (tweede generatie), door dokter Nanco Roelof Hefting (derde generatie) én door ds. Mattheus of Matthé Hefting (vierde generatie).

Openbaarheid
De stukken van sterk persoonlijke aard, zoals brieven (inv. nrs. 11 - 21 en 93 - 100) geven vanwege ouderdom of inhoud geen aanleiding beperkingen aan de openbaarheid te stellen. Alle archiefstukken kunnen bijgevolg geraadpleegd worden.
Ook de stukken van de aanverwante geslachten, de families Dallinga, Tresling en Boerma (inv. nrs. 161 - 179) gaven geen aanleiding beperkingen aan de openbaarheid te stellen.

Het archief waarin ook foto's (inv. ns. 30 - 31, 64 - 67, 115 - 118, 160 en 184) zijn opgenomen, omvat in totaat 1,35 meter aan planklengte. i
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van het familie-archief Hefting te Appingedam en van de aanverwante geslachten Dallinga, Tresling en Boerma
Bewerker:
P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
2009
Omvang:
1,40 m
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS