Uw zoekacties: Noordelijk Filharmonisch Orkest NFO, 1950 - 1990
x1708 Noordelijk Filharmonisch Orkest NFO, 1950 - 1990 ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1708 Noordelijk Filharmonisch Orkest NFO, 1950 - 1990 ( Groninger Archieven )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
In 1968 verkreeg het gemeentearchief de archiefstukken van de GOV, die na inventarisatie en selectie zijn opgenomen in: J.F.Oldenhuis, Inventaris van het archief van de Groninger Orkestvereniging (1912) 1918-1961 (Groningen, 1987). In de jaren 1987 en 1988 verwierf het gemeentearchief vier aanvullingen op de acquisitie van 1968, die in totaal 24,58 m omvatten.
Deze vier aanvullingen zijn in 1990 verwerkt in de plaatsingslijst A, die na selectie en vernietiging een omvang van 7,87 m aangaf, terwijl de datering van de stukken loopt van (1950) 1960 tot 1986.
Een vijfde aanvulling, die in 1990 werd ontvangen kon niet meer in plaatsingslijst A opgenomen worden en is derhalve beschreven in een tweede plaatsingslijst (plaatsingslijst B), die een omvang van 1 m bleek aan te geven. Selectie hoefde hierbij niet plaats te vinden en de onderhavige periode begint in (1961) 1970 en eindigt in 1989. De eerdergenoemde inventaris enerzijds en de beide plaatsingslijsten anderzijds hebben elk een afzonderlijke nummering, die uiteraard steeds met 1 aanvangt. Daarom zal telkens aangegeven moeten worden of een nummer op de inventaris óf op de plaatsingslijsten betrekking heeft.
Bij de inventarisatie van de vijf aanvullingen uit de jaren 1987-1990, die met name het archief van het NFO (1961-1990) omvatten, bleek duidelijk, dat van archiefverzorging nauwelijks sprake is geweest. Zelfs van enige systematische opberging van stukken of van consequente dossiervorming zijn vrijwel geen sporen aangetroffen. Vele stukken, waaronder ook tamelijk belangrijke, werden als bijlagen aan de notulen toegevoegd. Evenzo treft men bijvoorbeeld bij de correspondentie stukken betreffende personeelsaangelegenheden aan.
Hoewel de stukken betreffende personele aangelegenheden nog vrij omvangrijk zijn, blijft het bijgevolg zeer de vraag of deze ook maar enigzins volledig zijn. Deze vraag geldt overigens ook voor de stukken, die betrekking hebben op de taakuitvoering (programma's, concerten en begeleidingen). In ieder geval zijn de begrotingen en jaarrekeningen niet zonder hiaten overgeleverd. Ook de jaarverslagen zijn incompleet. In plaatsingslijst B treft men onder andere de archiefstukken aan, die betrekking hebben op bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen en op het samengaan met het Frysk Orkest.
In het algemeen moet nog opgemerkt worden, dat in verpakkingseenheden niet steeds een strikte chronologische volgorde is aangebracht; bovendien overlappen de tijdsperioden van de verpakkingseenheden die een serie vormen, elkaar. Tenslotte wordt erop gewezen, dat met name bij de notulen de oudste stukken veelal onderaan in de stapel van omslag of pak werden aangetroffen.
De stukken betreffende personele aangelegenheden, te weten: nrs. 110-137 en 226-227 zijn tot 2030 slechts na verkregen toestemming raadpleegbaar.
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijsten A en B bij het archief van het Noordelijk Filharmonisch Orkest NFO
Bewerker:
J.F. Oldenhuis
P.H.J. Woltjer
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
1990
Omvang:
23,11 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS