Uw zoekacties: College van Reetrekkers te Dordrecht
x13 College van Reetrekkers te Dordrecht ( Regionaal Archief Dordrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

13 College van Reetrekkers te Dordrecht ( Regionaal Archief Dordrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Nadere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
De werkzaamheden van de gezworen reetrekkers vloeiden voort uit handhaving van de keuren op het bouwen, in het bijzonder de toezicht op brandveiligheid en het doen respecteren van de rooilijnen, waarachter de huizen gebouwd moesten worden. Het College bestond al in de vijftiende eeuw. Een eerste vermelding van 1447 wanneer ze een uitspraak doen in een burengeschil. De ordonnantie op het bouwen uit 1457 kent hen taken toe; ook een keur op het reetrekken maakt van hen gewag.(1) In het keurboek van 1400 worden ze echter niet genoemd.
Geleidelijk breidde het takenpakket zich uit tot onderzoek naar bouwvalligheid en inspectie van schoorstenen en bakovens. De reetrekkers beslechten in eerste instantie geschillen tussen buren met betrekking van erfafscheidingen, afvoer van regenwater, vensters en dergelijke. Op hun uitspraken was beroep mogelijk bij het gerecht, de zogenaamde schepen-reden (zie archief van het gerecht, inventarisnummers 853-855).
De reetrekkers, die benoemd werden door het gerecht, waren doorgaans oudere vaklieden. Ze werden bijgestaan door een secretaris.(2) Hun taken en bevoegdheden werden in 1725 vastgelegd in een ordonnantie.(3)
Het college werd met het gerecht in 1811 opgeheven en het archief in 1831 door de voormalige secretaris overgebracht naar de rechtbank van eerste aanleg, de latere arrondissementsrechtbank, vanwaar het in januari 1900 samen met de archieven van het gerecht en het watergerecht naar het gemeentearchief werd overgebracht en gezamenlijk geïnventariseerd. Bij de herinventarisatie van het archief van het gerecht werd het archief van de reetrekkers daarvan afgescheiden en afzonderlijk beschreven.
(1) J.A.Fruin, De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap Zuid-Holland. Twee delen (’s-Gravenhage 1882), I, 308 en 329. (2) C.J.P.Lips, Wandelingen door Oud-Dordrecht. 2 delen. (Zaltbommel, 1984), 459-460. (3) Collectie Keuren en ordonnanties (134), invnr 21, nr 25.
Inventaris
1. Besluiten
2. Rechtspraak
4. Huishoudelijke zaken
Kenmerken
Datering:
1605 - 1811 (1831)
Auteur:
P.J. Horsman (2012)
Omvang:
1 meter
Titel inventaris:
College van Reetrekkers te Dordrecht
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS