Uw zoekacties: Toneelgroep 'Paljas'
x1256 Toneelgroep 'Paljas' ( Regionaal Archief Dordrecht )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1256 Toneelgroep 'Paljas' ( Regionaal Archief Dordrecht )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Andere toegangen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Inleiding
Nadat binnen toneelgroep Decorum onenigheid was ontstaan over de zienswijze en het functioneren van de regisseur, zegde ongeveer de helft van de leden hun lidmaatschap op. Vier van die afgescheiden leden besloten op 22 maart 1977 buiten verenigingsverband een toneelstuk te gaan instuderen. Hiervoor moest nog een vijfde persoon een rol vervullen en men had behoefte aan een regisseur. Een zesmansformatie startte de repetities in buurthuis De Stoof (Troelstraweg), waar men ruim 1½ jaar lang onderdak vond. Door een veranderende opzet in het gebruik van De Stoof week de toneelgroep - die inmiddels van de naam Paljas was voorzien - uit naar het Phil-gebouw (Grotekerksbuurt), waar men eenmaal per week een zaaltje huurde. Vanwege een forse huurverhoging van het Phil-gebouw werd uitgeweken naar het buurthuis op de Brouwersdijk. Halverwege 1983 verhuisde Paljas naar de overkant: een zaaltje in de O.L. Vrouwekerk. Vanaf eind 1991 werd gerepeteerd in de Merwedeschool aan de Merwedestraat.
Een bestuur, dat min of meer vrijblijvend opereerde, maakte op de ledenvergadering van 30 maart 1979 de plannen bekend om Paljas officieel als vereniging te laten registreren. Na goedkeuring van dit voornemen werden de nodige stappen ondernomen om dit plan te verwezenlijken. Daartoe werden statuten opgesteld en over de inhoud hiervan trad het bestuur in overleg met notariskantoor Schuurmans en Bruns. Na soms moeizaam tot stand gekomen wijzigingen en aanvullingen konden deze statuten uiteindelijk door een bijzondere ledenvergadering worden goedgekeurd. De statuten werden op 1 juni 1979 notarieel vastgelegd. Hierna volgde registratie in het register van de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer V 322047 op 9 augustus 1979. De oprichtingsdatum van de vereniging bleef 22 maart 1977. Naast de statuten werden aan de leden "leefregels" verstrekt. Pas in 1992 werd een huishoudelijk reglement opgesteld. Volgens de richtlijnen in de statuten werden bestuurs- en ledenvergaderingen gehouden. Voor verslaggeving naar de Kamer van Koophandel en naar de Gemeente Dordrecht (voor subsidie) werden financiële overzichten en jaarverslagen opgesteld. Ook een kascommissie, verkiezingen e.d. werden op officiële wijze gehanteerd.
Voor alles wat verder nodig was om de vereniging levendig te houden, hadden de leden alle vrijheid zich (artistiek) uit te leven. De inkomsten bestonden uit contributie, subsidie van de Gemeente, donateurs en geringe winst uit de opvoeringen. De acquisitiecommissie richtte zich op individuele instanties. In 1983 werd de Federatie van Personeelsverenigingen aangeschreven, maar dit had helaas nauwelijks resultaat. In 1983 werd aan Paljas een VHS videorecorder met camera geschonken. Hiermee werden tijdens repetities opnamen gemaakt om die met de spelers te beoordelen. De kwaliteit liet vanwege de lichtomstandigheden in de repetitieruimte veel te wensen over. Met betere apparatuur zijn opnames gemaakt van de uitvoeringen van 'Mireille' en 'Het dorp der Huichelaars'. In 1991-92 werd clubblad 'Applaus' uitgegeven. Toen er een keer weinig kopij was heette het 'Applausje'.
Het aantal leden varieerde. Het repertoire werd hierop afgestemd, zodat er geen spelers aan de kant zaten. De toestroom van vrouwelijke leden was soms zo groot dat een vrouwenstop werd ingesteld. Daarentegen was het doorgaans moeilijk voldoende mannelijke leden te werven. Enkele leden speelden geen toneel; zij verzorgden de techniek: licht, geluid, decor, requisieten, vervoer. Vanaf 1979 was Wim Schellenbach een jaar lang regisseur. In 1983 kwam Manuel Straub, die Paljas had leren kennen in de stand op de theaterdag in Kunstmin. In perioden dat er geen regisseur was, fungeerde een van de leden als zodanig, soms terwijl die zelf ook een rol in het stuk had.
Het repertoire bestond doorgaans uit blijspelen. Daarin vonden de leden veel plezier, maar ook het afzetgebied vroeg om voorstellingen met een vrolijk karakter. De meeste voorstellingen werden in Dordrecht gegeven, maar ook in naburige gemeenten voor o.a. bejaardentehuizen, buurthuizen en verenigingen. Voor het verkrijgen subsidie was het noodzakelijk minstens een maal per jaar een openbare uitvoering te geven. Een hoogtepunt was de gang naar de grote zaal van schouwburg Kunstmin voor het geven van een openbare uitvoering. Voor het eerst in 1980 met 'Niets veranderlijker dan een mens'. In die zaal volgden uitvoeringen van 'De doffer op de dakgoot' (1981) en 'Mireille' (1983). Spelers die al langer lid waren kregen de behoefte een meer serieus stuk op te voeren. 'Beau Rivage' (1985), onder regie van Manuel Straub, was een thriller. Het bleek echter moeilijk om voor een dergelijk genre voldoende voorstellingen te kunnen boeken. Ook 'Het dorp der huichelaars' (1993) had een realistisch karakter. Door de afnemende belangstelling bij het publiek voor amateurtoneel werd slechts een uitvoering gegeven. Over het opheffen van de vereniging is weinig bekend. Het zal omstreeks 2009 geweest zijn.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1979 - 2009
Auteur:
T.J. de Bruijn (2016)
Omvang:
0,13 meter
Titel inventaris:
Toneelgroep 'Paljas'
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS