Uw zoekacties: Rioolvergunningen Deventer
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het kaartsysteem riolering Deventer (1895-2005) is geordend op adres. De kaarten bevatten de volgende gegevenselementen:

- het adres
- de kadastrale sectie
- het aantal percelen en/of het aantal woningen
- de naam van de vergunninghouder
- de datum van het B&W-besluit van vergunningverlening
- de aansluitkosten

De velden 'Aantekeningen' en 'Ligging van de modelput' bevatten informatie over de locatie van de rioolleidingen en -aansluitingen. Deze velden zijn echter summier ingevuld. Situatietekeningen ontbreken. Wel is in veel gevallen aangegeven wat de afstand vanuit de rooilijn tot het hart van het riool is, op hoeveel meter de bovenkant van het riool onder de straat ligt, wat de buiswijdte van de aansluitingen en van het hoofdriool is. Daarmee zijn de rioolvergunningen een hulpmiddel om rioolleidingen en -aansluitingen te lokaliseren.

Op de studiezaal van het Stadsarchief Deventer wordt veel geïnformeerd naar rioolaansluitingen, vooral in verband met verstoppingen. Situatietekeningen, die de aansluiting van individuele panden (perceelleidingen) op het openbare hoofdriool weergeven, zijn niet bewaard gebleven. Alleen de rioleringsstructuurplannen, die het gemeentelijk hoofdriool beschrijven, zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. De rioleringsstructuurplannen zijn onderdeel van het secretariearchief (verschillende toegangsnummers). Aan de hand van dit kaartsysteem riolering kan worden getracht het verloop van de rioolleidingen en de locaties van de aansluitingen op het hoofdriool te bepalen, maar in de meeste gevallen zijn de kaarten zeer summier ingevuld.

Het kaartsysteem wordt gebruikt om vast te stellen óf een vergunning is verleend om de perceelleiding aan te sluiten op het gemeentelijk hoofdriool (stamriool) en op welke datum, wie de vergunninghouder is en of de aansluitkosten zijn voldaan.
De rioolvergunningen 1895-2005 vallen sinds 2012 onder beheer van het Stadsarchief Deventer, de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Voor 2012 stond het kaartsysteem riolering in Polstraat 12/14, als onderdeel van het semi-statisch archief 1991-1998 van de gemeente Deventer.
Inventaris
Kaartsysteem riolering
Rioolbesluiten op straatnaam
Kenmerken
Datering:
1895-2009
Omvang:
8 meter
Verwachte aanvullingen:
nee
Voorwaarden voor raadpleging:
Nog niet openbaar. Er moet nog een verklaring van overbrenging worden getekend.
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Nadere toegangen:
Nog niet openbaar.
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1580, Rioolvergunningen Deventer, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 1580, inv.nr. ….
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS