Uw zoekacties: Firma W. Wiggers, sleperij en transportbedrijf
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In welk jaar de firma W.Wiggers: transport- en sleepersbedrijf te Deventer opgericht is, valt niet op te maken uit de archiefbescheiden. Zeer waarschijnlijk is het bedrijf opgericht door Willem Wiggers sr. (1854-1945).
Uit notariële akten blijkt dat Willem Wiggers sr. in 1891 karman is, in 1905 wagenaar, in 1906 voerman en in 1922 sleeper. Hij is dan reeds 68 jaar oud.
Uit de notariële koopakten van Willem Wiggers valt eveneens op te maken dat het transport- en sleepersbedrijf voornamelijk haar werklocaties heeft gehad in het Bergkwartier. Met name (oude) pakhuizen, bergplaatsen en erven in de Roggestraat, Sassenstraat, Bergstraat en Walstraat.
Deze pakhuizen zijn in 1979 door H.W. Wiggers, kleinzoon van W.Wiggers sr., verkocht aan de N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel en de panden zijn aangemerkt als monument in de zin van de monumentenwet.
Willem Wiggers (rooms-katholiek) huwt met Maria Berendina Klunder. Ze krijgen negen kinderen, zes zoons en drie dochters. De zoons van Willem Wiggers nemen deel in een vennootschap onder firma (V.o.F.) W.Wiggers, die in 1921 opgericht wordt.
Artikel 1 van de oprichtingsakte vermeldt het doel van de V.o.F.: 'voortzetting der zaken tot dusver van W. Wiggers sr., namelijk het sleepersbedrijf, het landbouwbedrijf, de handel in suikerwerken en bakkersartikelen en de brandstoffenhandel'.
In 1935 wordt in een accountantsrapport de liquidatie van de firma aangekondigd. een akte van toebedeling voor de kinderen van W. Wiggers is daarbij gevoegd. De firma wordt in 1935 voortgezet door Willem Wiggers jr. (1898-1956), diens zoon Hendrikus Wernardus Wiggers (geboren in 1927) en Johannes Hendrikus Wiggers (1892-1943).
Uit notariële akten blijkt dat Willem Wiggers jr. in 1916 voerman is, in 1921 sleeper en in 1955 expediteur en goederenvervoerder. Johannes Hendrikus Wiggers is voerman en sleeper (1921) en heeft later een brandstoffenhandel in Diepenveen.
In 1935 wordt de commanditaire vennootschap Firma Wiggers: Transport B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met als omschrijving slagerij, melkhandel, landbouwbedrijf en transportbedrijf. Het uitschrijvingsjaar is overigens 1997. Dit dossier is in te zien bij het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle (toegangsnummer 0329.1).
Dat het, in ieder geval in de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw, een opvallend bedrijf in de stad Deventer geweest is, blijkt uit een verzekeringspolis van 1924. Het totaal te verzekeren bedrag is fl.18675,- (particuliere woningen niet meegerekend).
Dat wat destijds verzekerd wordt door de firma W. Wiggers kan men als volgt omschrijven; opstallen van een huis met daarachter een veestal, waarin het boerenbedrijf wordt uitgeoefend, belend aan een boerderij en een winkel aan de Walstraat 140. Interessant is dat 18 werkpaarden (à fl.300,-) verzekerd worden 'overal waar die zich bevinden, schade door een veearts te doen vaststellen' en 18 wagens en een kar (verzekerd voor fl.3750,-), verder sleepers- en landbouwgereedschappen, hooi, stro, aardvruchten, paardentuigen en fourage voor de paarden.
Werkpaarden en wagens waren in 1924 een gewoon straatbeeld binnen de singels van de stad Deventer. Na de tweede Wereldoorlog beschikt de firma W.Wiggers overigens wel al over een vrachtauto. Over deze vrachtauto is namelijk in 1957 een taxatierapport opgemaakt in opdracht van het Ministerie van Oorlog, in verband met een mogelijke vordering. De Koude Oorlog was in volle gang!
Uit een notariële verkoopakte van 1979 en uit een financieel overzicht van 1985 kan men concluderen dat de firma haar activiteiten niet meer in het Bergkwartier te Deventer uitoefent. Men leest ook niets meer over paarden en karren, maar over vrachtauto's, voorraden dieselolie en de verhuur van containers.
Het archief van de firma W.Wiggers: transport- en sleepersbedrijf beslaat de periode 1891-1985 en bestaat voornamelijk uit notariële koopakten. Uit deze documenten blijkt dat het bedrijf gevestigd was in het Bergkwartier te Deventer. Op deze locatie had het bedrijf haar pakhuizen en andere opslagplaatsen.
Er zijn weinig archiefbescheiden vernietigd, alleen een aantal dubbele notariële akten. Het archief heeft een omvang van 0,10 meter.
In december 2001 is een schenkingsovereenkomst opgemaakt tussen het Stadsarchief Deventer en de heer J. Wiggers. Het archief is openbaar raadpleegbaar.
Kenmerken
Datering:
1891-1985
Omvang:
0,10 m
Citeertitel lang:
NL-DvSA, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, ID 1393, Firma W. Wiggers, sleperij en transportbedrijf , inv.nr. ....
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Taal:
Nederlands
Opmerkingen:
Stukken betreffende oprichting, liquidatie en opnieuw oprichten firma; jaarrekeningen; verder vooral eigendomsbewijzen (oa Bergstraat)
Inventarisatierichtlijn:
ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1393, Firma W. Wiggers, sleperij en transportbedrijf, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 1393, inv.nr. ….
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS