Uw zoekacties: Instellingen voor nijverheidsonderwijs voor meisjes (Vrouwen...
 
 
Inventaris
Inleiding
15 Verslaglegging
70 Correspondentie
238 Statistiek
7a Oprichting
255 Bestuur
259 Schoolvergaderingen
262 Administratie
273 Rekening en verantwoording
335 Kas
345 Verzekeringen
347 Subsidies
351 School- en cursusgelden
355 Algemeen
359 Rechtspositie
362 Benoeming/ontslag
536 Bezoldiging
554 Pensioen
556 Gezondheid
558 Jubilea
561 Huur
564 (Ver-)bouw en inrichting
568 Onderhoud
570 Inventaris
576 Leerlingenadministratie
588 Leerplannen
595 Lesroosters
597 Leerplicht
607 Opleidingen
689 Festiviteiten
692 Diverse bemoeiingen
698 Documentatie
710 Documentatie
740 Losse stukken
1074 1914
1025 1915
thumbnail
1053 1916
thumbnail
1049 1917
thumbnail
1063 1918
thumbnail
1050 1919
thumbnail
1051 1920
thumbnail
1037 1921
thumbnail
1040 1922
thumbnail
1073 1924
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1899-1980
Omvang:
15 m
Citeertitel lang:
NL-DvSA, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, ID 0961, Instellingen voor nijverheidsonderwijs voor meisjes (Vrouwenarbeidsschool), inv.nr. ....
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Taal:
Nederlands
Opmerkingen:
Vrouwenarbeidsschool opgericht in 1899. Vanaf 1950 geheten Vereniging Nijverheids- school voor Meisjes, in 1969 opgegaan in Alg. Ver. voor LMBO Deventer. Voorloper was de Stads-Armenschool of Werkschool (ook wel de Naai- en Breischool). Vanaf 1882 heette de school officieel "Gemeenteschool voor Nuttige Handwerken voor Meisjes". Deze school werd in 1905 samengevoegd met de Vrouwenarbeidsschool (VAS).
Inventarisatierichtlijn:
ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0961, Instellingen voor nijverheidsonderwijs voor meisjes (Vrouwenarbeidsschool), inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 0961, inv.nr. ….
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS