Uw zoekacties: Straatboek1 Polstraat
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Eerste serie straatboeken ca. 1630-1805:
ID 0722 inv.nr. 111a t/m 111x
De straatboeken zijn een achttal registers en zijn vernoemd naar de belangrijkste straat in elke wijk. Een straatboek bevat gegevens over de straat waarnaar het vernoemd is en de omliggende straten. De straatboeken vermelden de eigenaren van panden, maar niet elke eigenaar wordt vermeld aangezien het slechts een aantal transacties van eigendom registreerde. Vererving werd bijvoorbeeld niet geregistreerd, maar koop en verkoop wel.
Tot en met eind 18e eeuw zorgt het stadsbestuur voor het registreren van overdrachten van onroerende goederen (huizen, molens, wagens, etc.), via de stedelijke rechtbank. . Pas vanaf de 19e eeuw gaan notarissen deze rol overnemen.
De vrijwillige rechtspraak, waaronder zaken zoals overdrachten onroerend goed vielen, werden afgedaan door telkens twee Schepenen van de betreffende wijk of straat.
Het stadsbestuur registreerde deze overdrachten in het zogenaamde Register van Renunciatien. Deze zijn te vinden in ID 0722 Rechterlijk Archief Deventer, inv.nr 134a t/m u, voor de periode 1594-1802. De oudste Renunciatien zijn overigens te vinden in ID 0722, inv.nr 55a t/m x,
voor de periode 1430-1591.
Daarnaast werden door het stadsbestuur schulden met huizen als onderpand bijgehouden in Akten van Bekende Schuld. Deze zijn te vinden in ID 0722, inv.nr 104a t/m r, periode 1597-1805 (zie in het eerste deel van de inventaris van ID 0722 de inv.nrs 19, 22 en 23).
Vóór de 17e eeuw vermeldde het stadsbestuur in de registratie van Renunciatien en Akten van Bekende Schuld alleen een beschrijving van het pand, of de huisnaam, met de links en rechts belendende panden. De oudste methode om huizen te identificeren was dus via belendingen.
Vanaf het begin van de 17e eeuw werden registers gemaakt, de zogenaamde “straatboeken”. In deze straatboeken begon men met het registreren van de eigenaar en de schulden per huis op dat moment. Daaronder volgden de opeenvolgende schulden, in de marge de aflossingen en latere eigenaren.
De huizen werden in dit systeem vanaf 1629 aangeduid met het nummer van het Liber (straatboek) en de folio (bladzijde) waar de registratie op stond vermeld.
Het stadsbestuur gaat dus pas vanaf begin 17e eeuw (1629, Zie publicatie d.d. 23 feb. 1629 van Schepenen en Raden over het aanleggen van deze registers) over tot een min of meer geordende registratie van het bezit van huizen. Deze registers worden dan opgemaakt per wijk. De stad wordt daartoe opgedeeld in 8 wijken. Deze “wijkboeken” worden aangeduid met de naam van de belangrijkste straat in de wijk. Vandaar de benaming “straatboeken”.
Pas vanaf begin 19e eeuw stapt men over op een doorlopende nummering (tweede serie straatboeken).
Er zijn twee bronnen voor informatie over huizeneigendom in de 17e en 18e eeuw:
- Overdrachten Onroerend goed, via de Renunciatien
- Akten van Bekende Schuld
De eerste serie straatboeken, periode 1629-1805, is te vinden in ID 0722 Rechterlijk Archief Deventer, rubriek 2.1.2.2 inv.nrs 111a t/m 111x, allemaal geheel digitaal beschikbaar.
Liber 1: Polstraat (kopie STZ blauw 214). In dit eerste straatboek is een overzicht opgenomen van de wijken en de bijbehorende straten. Liber 1 is boek 1, folio is bladzijde, waarbij recto “voorzijde” betekent en “verso” achterzijde.
Liber 2: Waterstraat (kopie STZ blauw 114)
Liber 3: Noordenbergstraat (kopie STZ blauw 113)
Liber 4: Engestraat (kopie STZ blauw 216 en 217)
Liber 5: Bisschopstraat (kopie STZ blauw 218)
Liber 6: Overstraat (kopie STZ blauw 215)
Liber 7: Bergstraat (kopie STZ blauw 115 en 116)
Liber 8: Assenstraat (kopie STZ blauw 219)
En inv.nr 111x: Stukken houdende de beschrijvingen van de bij het opmaken van de straatboeken gevolgde route door de stadswijken.
Voor meer informatie zie: Gids Huizenonderzoek Stad Deventer periode 1630-1832 op onze website.
Kenmerken
Datering:
ca. 1630 - 1805
Omvang:
1 register
Voorwaarden voor reproductie:
De voorwaarden voor reproductie bij Stadsarchief Deventer zijn van toepassing.
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 0722-111a, Straatboek1 Polstraat, inv.nr. …
VERKORT:
NL-DvHCO, ID 0722-111a, inv.nr. ….
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS