Uw zoekacties: Doopsgezinde gemeente Noordwest Veluwe-Flevoland, 1973-1994
x5064 Doopsgezinde gemeente Noordwest Veluwe-Flevoland, 1973-1994 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

5064 Doopsgezinde gemeente Noordwest Veluwe-Flevoland, 1973-1994 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Doopsgezinde gemeente werd opgericht op 14 november 1973 als Doopsgezinde gemeente Noordwest Veluwe. In april 1977 werd de naam gewijzigd in Doopsgezinde gemeente Noordwest Veluwe-Flevoland.
Voor de oprichting werden de Doopsgezinden op de Noordwest Veluwe "bediend" door de Doopsgezinde Gemeenten te Amersfoort en Kampen.
Begin 1973 werd een Werkgroep Doopsgezinden in het leven geroepen, die leidde tot de oprichting van een zelfstandige gemeente.Als gemeente is zij van het begin af betrokken bij pogingen om te tomen tot een vorm van samenwerking met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Harderwijk e.o. en de Remonstrantse groep Harderwijk e.o.
Een en ander resulteerde in december 1975 in een samenwwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking was geen lang leven beschoren; de overeenkomst, die overigens nauwelijks effectief heeft gewerkt, werd in 1981 ontbonden.
In dat jaar trad de gemeente, na lang overleg, toe tot de Stichting Samenwerking Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschappen, waarin participeerden: de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Harderwijk en te Elburg-Doornspijk en het Vrijzinnig Protestants Contact Centrum VPCC in Oostelijk Flevoland. De naam van de laatstgenoemde participant is per 17 mei 1983 gewijzigd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland.
Dit samenwerkingsverband werd in 1985 beeindigd wegens opheffing van deze stichting.
Op zondag 17 november 1985 werd voor de eerste maal een een eigen predikant bevestigd (ds. G.J.J. van Hiele). Voor die tijd werd gebruik gemaakt van de predikanten in dienst van de Stichting Vrijzinnig Christelijke geloofsgemeenschappen.
De Doopsgezinde kerkdiensten werden beurtelings gehouden in Harderwijk (in het NPB-kerkje), in het Doopsgezind Broederschapshuis "Mennorode" te Elspeet en in Oostelijk Flevoland.
Het archief werd eind 1998 geplaatst in de archiefruimte van de Gemeente Harderwijk.
Het geheel bestond uit een aantal dozen en ordners. Er was nauwelijks enige lijn in te ontdekken.
Het archief is derhalve geheel opnieuw geordend, voor zoveel mogelijk volgens de Richtlijnen voor het beheer van Kerkelijke en semikerkelijke archieven, uitg. 1986.
Harderwijk, oktober 2001.
R.W. den Besten.
Inventaris van het archief van de Doopsgezinde gemeente Noordwest Veluwe-Flevoland, 1973-1994
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Bijlage; Inhoudsopgave inventarisnummers 1 t/m 3
lnventarisnr.1.
Verslag oprichtingsvergadering op 14 november 1973.
Verslag bespreking met de Algemene Doopsgezinde Societeit en de buurgemeenten op 16 jan. 1974.
Verslagen van besprekingen betreffende samenwerking tussen de Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB, de Werkgroep Remonstranten en de Doopsgezinde gemeente op 29 jan. 1974, 20 maart 1974, 20 mei 1974 en 16 april 1975.
Verslag bespreking met de Stichting voor Godsdienstige en maatschappelijke arbeid op 18 febr. 1975.
Verslag van een vergadering met de besturen van NPB, Remonstrantse groep en Doopsgezinde gemeente op 12 jan. 1976.
Presentielijsten van ledenvergaderingen gehouden op 9 okt. 1974, 27 febr. 1975 en 29 sept. 1975.
Inventarisnr. 2.
Verslag van een bijzondere ledenvergadering op 9 jan. 1980,
Verslag van een bespreking met ds. J.W. Hilverda op 23 april 1981.
Verslag van een bespreking met ds. J. van der Zee op 7 juli 1981.
Presentielijsten van ledenvergaderingen gehouden op 8 maart 1977, 14 maart 1978, 26 maart 1979, 9 jan. 1980 (bijzondere ledenvergadering), 16 april 1980, 9 april 1981 en 18 febr. 1982.
Losse concept (?) verslagen van kerkenraadsvergaderingen op 17 jan. en 25 juni1980 en van de ledenvergadering op 16 april 1980.
Inventarisnr. 3.
Overzicht kerstgroeten 1985.
Brief aan de ADS d.d. 16 april 1986 inzake een verzoek van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap Flevoland om attestatiehoudend te mogen worden voor de doopsgezinden.
Exploitatie-overzicht boekjaar 1986 met toelichting.
Brief ledenbijdragen.
Brief aan doopsgezinden op de Noordwest Veluwe en Flevopolder over de activiteiten van de Doopsgezinde gemeente, dec.1987.
Lijst huiskamerbijeenkomsten op 25 okt. 1988 te Lelystad.
Exploitatie-overzicht boekjaar 1988 met toelichting.
Lijst koffiedienst en bijkomstige werkzaamheden, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989 en 1989/1990.
Brief betreffende financiele bijdragen leden, jan. 1989.
Overzicht opgeschorte attestaties
Punten van bespreking met de Doopsgezinde gemeente Bussum/Naarden en genomen besluiten d.d. 23 okt. 1985.
Brief betreffende financiele bijdragen leden, jan. 1986.
Presentielijsten ledenvergadering 20 april 1983, 8 mei 1984, 8 dec. 1984 (buitengewone ledenvergadering), 4 mei 1985, 15 april 1986, 28 april 1987, 16 april 1988 10 juli 1989.
Kenmerken
Datering:
1973-1994
Vestiging:
Harderwijk
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS