Uw zoekacties: Hervormde Stichting tot Opleiding Gezinsverzorgsters/Hervorm...
x5023 Hervormde Stichting tot Opleiding Gezinsverzorgsters/Hervormde Stichting voor Middelbaar Sociaal-Pedagogisch Onderwijs, (1959) 1971-1981 (1985) ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

5023 Hervormde Stichting tot Opleiding Gezinsverzorgsters/Hervormde Stichting voor Middelbaar Sociaal-Pedagogisch Onderwijs, (1959) 1971-1981 (1985) ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Hervormde stichting tot opleiding van gezinsverzorgsters te Harderwijk is opgericht op 24 september 1959. Haar werkgebied omvat de classes Amersfoort, Doorn, Harderwijk en de ring Ede van de classis Arnhem der Ned. Hervormde kerk. De stichtingsacte werd gepasseerd op 29 januari 1960 ten overstaan van kandidaat-notaris B. Compaijen, waarnemende het kantoor van notaris A. Greidanus te Harderwijk. Op 7 mei 1979 vond statutenwijziging plaats, waarbij de naam werd gewijzigd in Hervormde stichting voor middelbaar sociaalpedagogisch onderwijs.
De stichting wordt bestuurd door een bestuur van elf leden, die als volgt worden benoemd:
-twee leden door de classicale vergadering van Amersfoort;
-twee leden door de classicale vergadering van Doorn;
-twee leden door de classicale vergadering van Harderwijk;
-een lid door de ring Ede van de classis Arnhem; allen op voordracht van de diakoniëen uit de betreffende classis.
En voorts:
-twee leden door de diaconie van de Hervormde gemeente Harderwijk;
-een lid door de Provinciale diaconale commissie Gelderland en
-een lid door de Provinciale diaconale commissie utrecht.
Een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen adjunct wordt uit en door dit bestuur gekozen.
Gedurende de periode waarin het archief is gevormd, fungeerde de heer mr. E. Gerritsen te Amersfoort als secretaris.
De eerste cursussen startten op 8 februari 1960 en 20 augustus 1960 met respectievelijk 14 en 20 leerlingen.
De lessen werden gegeven in de Chr. Huishoudschool en in "Het Internaat" (Huize Westerholt, Smeepoortstraat 2, officieel geopend op 19 maart 1960). In het Internaat werd ook een aantal leerlingen gehuisvest.
Bij de uitbreiding van het leerlingental werd ook les gegeven in een aantal andere lokaties in Harderwijk.
Van 1971 af werd geijverd voor de bouw van een nieuwe school. Na een lange periode van voorbereiding kon op 4 maart 1980 "De Rotonde" (st. Janshof 81) worden geopend. Bij de aanvang van de eerste cursussen werd mevrouw O. de Ronde tot directrice benoemd. zij werd na haar afscheid in 1984 opgevolgd door de heer J. Nieuwerth.
Sedert 1972 werd gezocht naar vormen van samenwerking met andere onderwijsinstellingen in Harderwijk en omgeving (o.m. met het middelbaar huishoud-en nijverheidsonderwijs en de verpleegkundigenopleiding "Hoogstede" te Ermelo. Uiteindelijk (1991) leidde dit tot participatie in het Randmeer College, Chr. instituut voor middelbaar beroepsonderwijs, met de sectoren techniek, dienstverlening en gezondheidszorg, en economie.
Het archief dat in 1991 in de gemeentelijke archiefbewaarplaats werd ondergebracht omvat globaal de periode 1971-1981, met uitzondering van de verslagen van bestuursvergaderingen, de jaarverslagen en de financiële verslagen, die vanaf de oprichting op 24 september 1959 tot 1984 aanwezig zijn, alsmede cursus- en examengegevens (tot 1985).
Bij de inventarisatie bleek dat er binnen de stichting op meerdere plaatsen archief werd gevormd. Waarschijnlijk zijn de "archieven" van de secretaris, de penningmeester en de schooladminstratie afzonderlijk gevormd en voor de overdracht samengevoegd.
Het archief omvatte de volgende onderdelen:
een 4-tal briefordners met correspondentie 1971-1973/74, 1973/74-1976, 1977-1980 en een met bouwgegevens van
de nieuwe school;
45 dossiers "Opleiding Harderwijk" 1971-1979 (zie bijlage);
3 dozen financiële administratie 1963, 1964 en 1975;
2 brievenmappen "schriftelijke examens";
2 brievenboeken met archiefstukken (bestaande uit notulen bestuursvergaderingen 1959-1963, notulen besturenberaad en jaarrekeningen)
1 map "tuin nieuwe school";
8 plakboeken met notulen van bestuursvergaderingen 1959-1984, alsmede een aantal mappen met correspondentie, verslagen en notulen.
Hoewel er tijdens de vorming van de archieven wel een zekere ordening plaatsvond, bleek het niet mogelijk deze te handhaven. Het geheel werd daarom opnieuw geordend, waarbij bleek dat het archief niet bepaald uitblonk in volledigheid. Bij de herordening zijn de stukken die dubbel, dan wel in meervoud, voorkwamen vernietigd.
Harderwijk, oktober 1994.
R.W. den Besten.
Bijlage; Overzicht dossiers "Opleiding Harderwijk"
228.61: Correspondentie-algemeen, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977, 1978, 1979, 1980;
611: Bond van verenigingen voor- en instellingen tot bevordering van het Chr. nijverheids- en land- en tuinbouwonderwijs, 1971;
612: Benoemingen, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977, 1978, 1980;
64: Gebouwen, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977, 1978, 1979;
644: statuten, huishoudelijk reglement, 1976, 1977, 1978;
65: Notulen, conferenties en jaarverslagen, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977, 1978, 1979;
653: Directievergaderingen en vormingsdagen; richtlijnen werkbesprekingen leidsters. Verslag conferentie werkgevers gezinsverzorgsters, 1971;
656: Besturenberaad, 1971/72;
656.7: praktijkleidsters, 1971;
66: Personeel, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977, 1978, 1979;
67: Financiën, 1971/72, 1973/74, 1975;
69: Leerlingenlijsten/opleidingsvragen, 1971/72, 1973/74;
691: Gecommitteerden/verslag eindexamens, 1971/72, 1973/74, 1976, 1977.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Datering:
(1959) 1971-1981 (1985)
Inventaristitel:
Inventaris van de Hervormde Stichting tot opleiding Gezinsverzorgster/Hervormde Stichting voor Middelbaar Sociaal-Pedagogisch Onderwijs, (1959) 1971-1981 (1985),
Omvang:
1,7 m
Auteur inventaris:
R.W. den Besten
Inventarisatiedatum:
1994
Vestiging:
Harderwijk
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS