Uw zoekacties: Rijwielpadenvereniging Noordwest-Veluwe, 1917-1992
x3008 Rijwielpadenvereniging Noordwest-Veluwe, 1917-1992 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3008 Rijwielpadenvereniging Noordwest-Veluwe, 1917-1992 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 19 mei 1917 vond de oprichtingsvergadering plaats van de Rijwielpaden- en Wegenvereniging "De Noord-Veluwe" te Nunspeet. Het voorlopig bestuur bestond uit mr. E.H. von Baumhauer, voorzitter, W.G. Lohman, secretaris, en J.W. Gratema, penningmeester. Koninklijke goedkeuring van de vereniging werd spoedig aangevraagd en verkregen per Koninklijk Besluit nummer 32 van 5 januari 1918 en gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 12 april 1918, nummer 85.
Na deze goedkeuring werden tot leden van het dagelijks bestuur benoemd de heren U. de Vries (burgemeester van Doornspijk) als voorzitter, L.D. Schaap te Nunspeet als secretaris en D. ten Hoedt te Nunspeet als penningmeester.
De vereniging stelde zich decennia lang ten doel de aanleg en het onderhoud van fietspaden op de Noord-Veluwe te bevorderen. Dat de doelstelling de hele Noord-Veluwe betrof is duidelijk te zien aan de bestuursleden, waarbij een goede spreiding door de loop der jaren opvalt.
Na de Tweede Wereldoorlog raakt de vereniging langzaam aan steeds meer leden kwijt en in de jaren '60 is de vereniging hierdoor noodlijdend geworden. Na ingediende subsidie-aanvragen wordt vanaf 1964 door de gemeenten in het werkgebied financieel bijgedragen.
In 1973 stelt een drietal wethouders de nota beheer toeristische rijwielpaden Noord-West Veluwe op. Het zijn J.G. Hiddink te Nunspeet, G.H. Christan te Harderwijk en F.A.J. Balvers te Ermelo. Voorgesteld wordt om een intergemeentelijke overeenkomst aan te gaan. De gemeenteraad van Nunspeet stelt de intergemeentelijke overeenkomst toeristische rijwielpaden Noordwest-Veluwe vast in een vergadering d.d. 22 augustus 1974. Afgesproken wordt dat de administratie zal worden gevoerd in Nunspeet. De regeling zal ingaan per 1 januari 1975. Het bestuur, meestal werkgroep genoemd, bestaat uit leden van de deelnemende gemeenten Nunspeet, Ermelo en Harderwijk. Als nieuwe naam wordt vastgesteld Rijwielpadenvereniging Noord-West Veluwe. De vereniging stelt zich ten doel de aanleg en het onderhoud van toeristische fietspaden op de Noord-West Veluwe en het verbeteren van deze paden, zoals het op de gewenste breedte (1.40 m) brengen en zonodig verharden met grind, leem, schelpen of ander materiaal. Op dat moment is de totale omvang van het rijwielpadennet ongeveer 81 kilometer, waarvan 61 in de gemeente Nunspeet, 11 in de gemeente Ermelo en 8 in de gemeente Harderwijk. Het saldo van de oude vereniging, welke in feite opgaat in de nieuwe vereniging, wordt in maart 1975 overgemaakt naar de gemeente Nunspeet.
In 1981 stelde de werkgroep een beheersplan ten behoeve van het fietspadennet voor de jaren 1981-1986 vast. Dit beheersplan geeft het totale pakket van te verrichten werkzaamheden aan, te verdelen in jaarlijks onderhoud en de uit te voeren reconstructies. In 1985 werd een beheersplan voor de jaren 1986-1991 vastgesteld. In de loop van de jaren '80 worden besprekingen gevoerd met de Recreatiegemeenschap Veluwe inzake overname van de werkzaamheden van de vereniging. Dit resulteert uiteindelijk in opheffing van de vereniging per 1 januari 1992. Per die datum wordt het beheer van de rijwielpaden inclusief de rechten en plichten overgenomen door de Recreatiegemeenschap Veluwe te Apeldoorn.
Handleiding voor de gebruiker
Het hierna beschreven archief is in feite de neerslag van de oorspronkelijke vereniging, evenals van de gemeente Nunspeet als administratie-bureau. De exacte herkomst is niet altijd even duidelijk terug te vinden. Hierom is het archief dan ook als één geheel beschreven.
De beschrijvingen zijn in de hoofdrubriek algemeen onderverdeeld in vergaderingen, correspondentie en jaarverslagen. De hoofdrubriek bijzondere onderwerpen is onderverdeeld in instelling en opheffing, reglementering, leden, beheer, personeel, financiën, publiciteit, contacten met andere organisaties. Tot slot is een rubriek documentatie toegevoegd.
Tijdens de inventarisatiewerkzaamheden heeft in beperkte mate vernietiging plaatsgevonden van financiële hulpbescheiden.
Na inventarisatie bedraagt de totale omvang van het archief 1 strekkende meter.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1917-1992
Inventaristitel:
Inventaris van het archief van de Rijwielpadenvereniging Noord-West Veluwe, 1917-1992 ,
Omvang:
1 m
Auteur inventaris:
P. van Beek
Inventarisatiedatum:
1994
Vestiging:
Nunspeet
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS