Uw zoekacties: Helena stichting tot exploitatie van onroerend goed ten beho...
x3005 Helena stichting tot exploitatie van onroerend goed ten behoeve van Christian Scientisten, 1919-1991 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3005 Helena stichting tot exploitatie van onroerend goed ten behoeve van Christian Scientisten, 1919-1991 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De oorsprong van de Helena Stichting ligt in 1918. In dat jaar kocht onderwijzeres juffrouw Petronella Helena Jansen uit Amsterdam een stukje grond te Nunspeet, gelegen aan de Eperweg. Op nummer 43 bouwde zij een buitenhuisje, wat de naam "De Wachter" kreeg. Na haar vroegtijdige pensionering om gezondheidsredenen, vestigde zij zich in 1926 permanent in Nunspeet. In deze periode maakte zij kennis met Christian Science. Zij nodigde bekenden en vrienden uit om bij haar te komen logeren voor rust en studie. In de daarop volgende jaren ontving zij veel gasten. Geleidelijk ontwikkelde dit initiatief zich tot het exploiteren van een thuis voor Christian Scientisten, aanvankelijk voor tijdelijk verblijf en later voor permanente bewoning. Op 11 november 1935 vond inschrijving plaats bij de wereldorganisatie als "Tehuis voor rust en studiebehoevende Christian Scientisten".
Vanwege de aantallen gasten moesten bouwkundige aanpassingen plaats vinden. Allengs werd de interesse voor vaste bewoning groter en bleek een uitbreiding met nieuwe kamers noodzakelijk. Op 25 november 1938 werd hiervoor de eerste steen gelegd. Op 3 april 1939 werden de nieuwe kamers betrokken. De oorlogsperiode zorgde voor problemen maar de grote tegenslag kwam op 22 oktober 1941 toen bij laswerkzaamheden brand ontstond. Het hele huis brandde in enkele uren tot op de grond toe af. De bevolking van Nunspeet verleende de nodige hulp zodat de bewoners een goed onderdak vonden. Nadat de bewoners op enkele tijdelijke adressen waren gehuisvest werd het pand Eperweg 45 aangekocht en geschikt gemaakt voor bewoning. Dit huis kreeg de naam "De Voorpost" en werd op 26 september 1947 betrokken. Al spoedig ontstonden er plannen om te komen tot herbouw van de Wachter, maar dit kwam er pas van in 1951.
Voor de aankoop van het tweede huis werd een obligatielening afgesloten en mede hierdoor ontstond er de behoefte om het gehele bezit onder te brengen in een stichting. Op 31 oktober 1947 werd de Helena Stichting opgericht. Als doel werd geformuleerd "de exploitatie van een tehuis voor rust en/of studiebehoevende Christian Scientisten". Het eerste bestuur werd gevormd door de dames P.H. Jansen, A.A. Fennema-Sillevis en H.G. Pelletier-Sijses.
De nieuwbouw van de Wachter vorderde goed en op 27 augustus 1951 was het huis klaar. Nadat in april 1952 de bewoners verhuisden naar de Wachter, werd op 22 mei 1952 de officiële opening verricht.
De Voorpost werd in 1952 verhuurd aan twee dames die er een pension in hielden, maar in 1965 werd de exploitatie hiervan in eigen handen genomen.
De stichteresse, mejuffrouw Jansen, overleed in 1954 op 75-jarige leeftijd.
In 1962 werd in Den Haag een tweede stichting opgericht, namelijk de Stichting tot exploitatie van tehuizen voor Christian Scientisten in Nederland. Het doel van deze stichting was het op permanente basis bieden van onderdak aan oudere leden van de eigen geloofsgemeenschap. Deze stichting werd vaak aangeduid als de Haagse stichting ter onderscheiding van de Nunspeter stichting. Dit initiatief ondervond veel steun. Toen de Helena Stichting besloot om de Wachter te sluiten, nam de Haagse stichting contact op met de mensen in Nunspeet om de exploitatie over te nemen. Dit resulteerde in een huurovereenkomst van 1963 waarbij de exploitatie werd overgenomen. Bij het stijgende animo voor permanente bewoning deed zich, zoals hiervoor reeds gemeld werd, in 1965 de mogelijkheid voor tot uitbreiding. De Voorpost, Eperweg 45, werd vanaf die tijd ook in gebruik genomen.
Als gevolg van deze uitbreiding werd de huurovereenkomst opnieuw bekeken. De uitkomst was een gezamenlijke exploitatie van beide huizen onder een nieuw bestuur onder de naam Helena Stichting. Dit ging in op 1 januari 1966.
Door wettelijke maatregelen en provinciale verordeningen werden de personele lasten steeds hoger. De aanvankelijke jaarlijkse tekorten konden de eerste jaren wel aangevuld worden door giften. In het begin van de jaren 70 werd onder de financiële druk besloten over te gaan tot zelfstandige bewoning. Hiertoe zou nieuwbouw noodzakelijk zijn. Als gevolg van deze wijzigingen bleek het bijstellen van de statuten en van de doelstelling nodig te zijn. Op 13 september 1978 werd de acte van statuten-wijziging vastgesteld. Als doel werd geformuleerd "het exploiteren van onroerend goed voor Christian Scientisten in Nederland"; exploitatie ten behoeve van degenen die voor herstel van gezondheid eens in een andere omgeving moeten zijn; die rust en bezinning behoeven en die door het bestuur der stichting worden aangewezen.
Op 25 oktober 1979 werd door de gemeenteraad van Nunspeet een garantie gegeven voor een geldlening van Fl. 2.150.00,-, op 27 maart 1980 aangevuld met een bedrag van Fl. 300.000,-. Hiervan werd op de Eperweg 49 een flatgebouw met 20 tweekamer-woningen gebouwd. Dit complex kreeg de naam "De Wachter".
In de loop van de jaren 80 werd de financiële last voor de Helena Stichting steeds zwaarder en uiteindelijk kon de stichting niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Op 3 december 1990 werden de woningen overgenomen door de Stichting Verantwoord Wonen te Nieuwerkerk aan de IJssel. In 1991 werd de Helena Stichting officieel geliquideerd.
1. Handleiding voor de gebruiker
Inventaris
1. Reglementering
2. Instelling en opheffing
3. Personen
4. Gebouwen en terreinen
5. Bewoners
6. Financiën en beheer
7. Publiciteit
Kenmerken
Datering:
1919-1991
Inventaristitel:
Inventaris van het archief van de Helena Stichting tot exploitatie van onroerend goed ten behoeve van Christian Scientisten, 1919-1991
Omvang:
minder dan 0,5 m
Auteur inventaris:
P. van Beek
Inventarisatiedatum:
1994
Vestiging:
Nunspeet
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS