Uw zoekacties: Gereformeerde Kerk te Elburg, 1890-2013
x1093 Gereformeerde Kerk te Elburg, 1890-2013 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1093 Gereformeerde Kerk te Elburg, 1890-2013 ( Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Voorwoord
Goede zorg voor de archiefbescheiden van de kerk is niet vanzelfsprekend.
Pas eeuwen na de eerste pinksterdag is de kerk begonnen archieven geordend te bewaren en pas na de Reformatie werd de registratie van dopelingen, gehuwden en lidmaten voorgeschreven, zowel van katholieke zijde als van protestantse zijde. Maar deze voorschriften garandeerden nog geen goede archiefzorg.
De Commissie tot registratie van de protestantse kerkelijke en semikerkelijke archieven heeft in 1985 in samenwerking met het Convent van rijksarchivarissen het Kerkelijk Archiefbesluit vastgesteld. In dit besluit wordt de zorg voor en het beheer van kerkelijke en semikerkelijke archieven geregeld voor zover deze ter opneming en bewaring geplaatst zijn in een bij of krachtens de Archiefwet 1962 als zodanig aangewezen archiefbewaarplaats.
De Commissie tot registratie van de protestantse kerkelijke en semikerkelijke archieven heeft in 1985 een werkgroep in het leven geroepen om voor het beheer van de archieven, die de kerken zelf beheren, model-richtlijnen op te stellen.
Bij de inventarisatie en het beheer van het archief van de Gereformeerde Kerk te Elburg zijn deze model-richtlijnen als uitgangspunt genomen.
Vergaderingen laten stukken na, die als archieven moeten worden bewaard. Dat geldt in het algemeen, maar zeker ook voor de kerken, waar in verschillende verbanden regelmatig wordt vergaderd: kerkenraad, diakonie, commissie van beheer, en nog vele andere commissies, werkgroepen en verenigingen. Jaarlijks ontstaan er zo vele archiefstukken die moeten worden bewaard.
Zo was het vroeger en zo is het nu.
Bestaat de plaatselijke Gereformeerde Kerk al meer dan honderd jaar, dan is er al een aanzienlijke hoeveelheid archiefstukken verzameld. En deze verzameling groeit nog steeds.......
Medio 1990 is het kerkelijk archief opnieuw geordend en geïnventariseerd. Alle stukken zijn beschreven in een inventaris, zodat een belangstellende onderzoeker op een eenvoudige wijze kan nagaan, welke archiefstukken hij wil raadplegen. Hierdoor is het archief als kerkhistorische bron toegankelijk geworden.
In zijn vergadering van 25 juni 1990 is de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Elburg akkoord gegaan het kerkarchief in bewaring te geven bij het gemeente-archief te Elburg. Als voornaamste voorwaarden bij deze overeenkomst zouden genoemd kunnen worden:
- de kerk blijft eigenaar van het archief;
- de bewaringgeving en -neming geschiedt op kosten van de bewaringnemer en wordt aangegaan voor een periode van 10 jaren;
- de kerk heeft recht op raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden.
- de bewaringnemer is verplicht de archiefbescheiden in goede staat te bewaren.
- het archief is niet openbaar en kan alleen geraadpleegd worden met schriftelijke toestemming van de kerkenraad.
Per 1 september 1990 is door de kerkenraad ondergetekende benoemd tot archivaris. De belangrijkste taak van de archivaris bestaat uit de archiveringswerkzaamheden met betrekking tot het kerkelijk archief.
Een deel van deze werkzaamheden is de samenstelling van de inventarisatielijst van het archief én de bibliotheek. In sommige gevallen is het moeilijk een scheidingslijn te trekken tussen archief en bibliotheek. Vast staat dat beide afdelingen de moeite waard zijn zorgvuldig verantwoord bewaard te blijven.
W. van Norel,
Archivaris van de Gereformeerde Kerk van Elburg
Januari 1995
Inventaris
1. Archief Kerkenraad
2. Archief Diakonie
3. Archief Commissie van Beheer
4. Gedeponeerde archieven
5. Documentatie
Kenmerken
Datering:
1890-2013
Auteur inventaris:
W. van Norel
Vestiging:
Elburg
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS