Uw zoekacties: Familie Van Weede
x201 Familie Van Weede ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

201 Familie Van Weede ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Een streven om tot klaarheid te komen over de afstamming van het geslacht Van Weede heeft het behoud 'van het familiearchief ten gevolge gehad. Omstreeks het jaar 1700 verzamelde Johan' van Weede, deken van het kapittel ten Dom te Utrecht, stukken die tot bewijs moesten dienen dat de Van Weedes uit het huis Amersfoort stamden. Bovendien liet hij de Utrechtse notaris Ludolph Adriaan de With talrijke akten waarop de naam Van Weede voorkwam, afschrijven uit de Stichtse archieven, waartoe hij, Van Weede, immers gemakkelijk toegang had. Fraaie zegeltekeningen geven aan deze afschriften een extra voornaam cachet.
Het gezochte bewijs kon echter niet geleverd worden. Wel vormen de toen bijeengebrachte stukken nu de kern van een familiearchief. Verdere uitbreiding kwam, toen in de 19e en 20e eeuw enige beroeps-genealogen in opdracht van de familie de aangevochten afstamming van Willem Bosch uit Evert van Weede aan een onderzoek onderwierpen, welk onderzoek in 1953 op bevredigende wijze is afgesloten. *  .
Uit het bovenstaande moet men niet afleiden dat het archief alleen bestaat uit genealogische correspondentie en dokumentatie. Er is meer. Om te beginnen zijn er de door Johan van Weede bijeengebrachte oorspronkelijke stukken. Zij vormen het oudste gedeelte van het archief en hebben betrekking op goederen en rechten in Amersfoort en omgeving, waarvan het goed Luttike Weede en de Zeldertse tiend wel de belangrijkste waren. De tegenwoordige familie Van Weede stamt uit de naar deze tiend vernoemde Zeldertse tak, maar verkreeg er in de 17e eeuw het goed Luttike Weede bij, dat aanvankelijk aan een andere tak der familie behoorde. Door huwelijk kwamen goederen aan in Oostveen en Achttienhoven, terwijl de ambachtsheerlijkheid Dijkveld met Rateles aanvankelijk van 1650 tot 1702 en daarna vanaf 1793 in de familie was. Ook hiervan zijn aankomst-titels in het archief en, over de 19e eeuw, correspondentie met en rekeningen van rentmeesters.
Van de familiepapieren, die uiteraard niet ontbreken, liet Jhr. Mr. E.W. van Weede (1820-1897) een gedeelte inbinden (Inv. 5-3 en 5-3a), nadat hij eerst de stukken per persoon had gerangschikt. Hij hield zich zeer aktief bezig met familiegeschiedenis, voorzag de indertijd door . notaris De With vervaardigde registers van nadere toelichtingen en ingangen, en hij kocht op veilingen stukken die de handtekening van een Van Weede droegen of die anderszins verband hielden met dit geslacht.
Het archief, dat thans vijf strekkende meter bedraagt, is in 1961 in bewaring gegeven op het rijksarchief in Utrecht. Nadat de inventaris in 1965 voltooid was, bleken er nog stukken bij de familie te zijn gebleven, voornamelijk betreffende de familie Alewijn en betreffende de ambachtsheerlijkheden Hardinxveld en Giessenoudekerk. In 1968 werden deze stukken alsnog in bewaring gegeven en beschreven, deels in een supplement, deels ingevoegd tussen de andere nummers. Nadien zorgde Jhr. Mr. W.E. van Weede te Angerlo voor nog enige aanwinsten, hoofdzakelijk betrekking hebbend op hemzelf en op zijn vader Jhr. Mr. Henrick van Weede.
Een probleem vormde de beschrijving van de hierboven genoemde ingebonden familiepapieren. Het bleek, dat deze voor een groot deel bestonden uit genealogisch bewijsmateriaal zoals afschriften uit de registers van de burgerlijke stand. Het is niet zinvol een inventaris te veel met de beschrijving van dergelijke stukken te belasten, zodat ik mij beperkte tot verwijzingen naar deze banden onder de kopjes van de nummers III-XXII van de afdeling Personalia. Anders lag het met de eveneens ingebonden oorspronkelijke stukken, zoals testamenten, brieven e.d. Deze zijn wel in de inventaris beschreven; zonder nummer, maar met vermelding van de exacte vindplaats in voornoemde banden. Bij aarzeling over de plaats waar deze door Jhr. van Weede geordende archivalia in de inventaris beschreven moesten worden, gaf ik de voorkeur aan de richtlijnen van de verzamelaar boven die van de "Handleiding". Bij een aantal stukken was de keus echter niet moeilijk: stukken welke afkomstig zijn uit andere takken van het geslacht Van Weede, of die alleen wegens een daarop voorkomende handtekening zijn aangekocht, zijn beschreven in de afdeling "Varia".
Regesten zijn uitsluitend gemaakt van de oorspronkelijke stukken in dit archief, waarbij 1580 als grensjaar gekozen is. De vele afschriften, welke men vooral in de nummers 4 en 5 van deze inventaris zal aantreffen, zijn mijns inziens voldoende toegankelijk door de fiche-inventaris van P. Berends (Inv. no. 1) en door de aantekeningen van Jhr. Mr. E.W. van Weede in Inv. 4-I en Inv. 6.
Om de onderlinge relatie van de in de inventaris genoemde personen te verduidelijken zijn enige genealogische tabellen opgenomen. Voor het samenstellen hiervan heb ik de uitgebreide genealogie Van Weede mogen raadplegen, welke in manuscript berust bij Jhr. Mr. E.W.J. van Weede ten Dijkveld te Vught. Een gestencilde copie van een gedeelte dezer genealogie (de tak Zeldert) is aanwezig op het rijksarchief in de provincie Utrecht.
Utrecht, maart 1972.
E.P. de Booy.
Inventaris
1. Algemene stukken
2. Personalia
3. Realia
4. Varia
Bijlagen
Regesten
N.B. Verklaring van afkortingen bij de zegelbeschrijvingen
l.b. : licht beschadigd
b. : beschadigd
zw.b.: zwaar beschadigd
fr. : fragment
z.v. : zegel verloren
Charterlijst
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1397-1953
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de familie Van Weede
Auteur:
E.P. de Booy
Datering toegang:
1973
Openbaarheid:
Stukken jonger dan 50 jaar slechts ter inzage na toestemming inbewaargever
Rechtstitel:
Opneming in beheer van een particulier, niet in eigendom verkregen
Omvang:
6,37 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS