Uw zoekacties: Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht 1955-1985
x1206 Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht 1955-1985 ( Het Utrechts Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1206 Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht 1955-1985 ( Het Utrechts Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormende instelling
Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
Addendum
Literatuur
Inventaris
1. Organisatie en personeel
2. Politie
3. Openbare orde en bevolking
4. Openbare zedelijkheid
5. Volkshuisvesting
6. Openbare veiligheid
7. Bescherming van de bevolking
8. Verkeer en vervoer
9. Economie
10. Maatschappelijke zorg
11. Cultuur
13. Religie
15. Bemoeienissen met gemeenten
Bijlage: Overzicht van wet-en regelgeving
Ambt en taken zijn bepaald bij:
- Grondwet, 1917, 1922, artikel 141
- Grondwet, 1938, 1946, 1948, artikel 143
- Grondwet, 1953, 1956, 1963, 1972, artikel 150
- Grondwet, 1983, 1987, artikel 125, 3e lid
- Provinciale Wet van 6 juli 1850 (Stb. 39), artikelen 28-35, gewijzigd bij de Wetten van 5 juli 1920 (Stb. 332) en 22 april 1937 (Stb. 311)
- Wet van 25 januari 1962, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van het provinciaal bestuur (Provinciewet) (Stb. 17), artikelen 52-63
Instructie is bepaald bij:
- Instructie voor de commissarissen des Konings in de provinciën, K.B. van 12 januari 1966 (Stb. 25), gewijzigd bij K.B. van 10 mei 1972 (Stb. 271) en bij K.B. van 4 september 1975 (Stb. 500)
Aanvullende bepalingen, als voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn bepaald bij:
- Reglementen van orde voor de Provinciale Staten
- Reglementen van orde voor de Gedeputeerde Staten
Kenmerken
Datering:
1955-1985
Toegangstitel:
Inventaris van het archief van de Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht 1955-1985
Auteur:
Archiefburo Voorzee
Datering toegang:
2003
Datering bewerking:
2014
Openbaarheid:
Stukken betreffende benoemingen van burgemeesters (inv.nrs. 523-578, 580-599, 654-675, 678-698, 811) jonger dan 75 jaar en stukken betreffende de verlening van koninklijke onderscheidingen (inv.nrs. 93-173, 241-399, 440-522) jonger dan 60 jaar, zijn in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slechts toegankelijk na toestemming van de Rijksarchivaris in de provincie Utrecht.
Rechtstitel:
Overbrenging van een overheidsarchief
Omvang:
27 m zuurvrije dozen
Rubrieken:
Thema trefwoorden:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS