Uw zoekacties: Kiescollege Hervormde Gemeente Weesp, 1871-1951
xGAW043-03 Kiescollege Hervormde Gemeente Weesp, 1871-1951 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

GAW043-03 Kiescollege Hervormde Gemeente Weesp, 1871-1951 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Tot 1 maart 1867 vulde iedere hervormde kerkeraad zichzelf aan; hij verkoos ook de predikant. Met ingang van genoemde datum werd echter het Reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten van kracht. Voortaan konden de stemgerechtigde manslidmaten hun stem doen horen. In grotere gemeenten deden zij dit via een kiescollege, dat naast de kerkeraadsleden een dubbel zo groot aantal gemachtigden telde. Eerst echter dienden de stemgerechtigden te bepalen of zij alles bij het oude wilden laten – en dus de kerkeraad machtigen te benoemen en te beroepen –, dan wel een kiescollege wensten. Ieder jaar trad een kwart der gemachtigden, die voor vier jaar werden gekozen, af; de aftredenden waren terstond herkiesbaar. In Weesp kozen de manslidmaten er in 1867 voor de kerkeraad te machtigen. Daarentegen kozen zij in 1871 voor het instellen van een kiescollege. Genoemd college, dat op dat moment 20 gemachtigde leden telde, vergaderde 21 december 1871 voor het eerst en staakte zijn werkzaamheden pas bij de invoering van de nieuwe kerkorde in 1951. Met de invoering van het kerkelijk kiesrecht ontstond er op veel plaatsen in het land een openlijke richtingenstrijd. In Weesp bleef de kerkeraad overwegend rechtzinnig.
In de kerkorde van 1951, waarin het kiescollege niet langer als afzonderlijk instituut voorkwam, werd bepaald dat de bevoegdheid tot verkiezing van ouderlingen en diakenen bij de stemgerechtigde lidmaten berustte. Verder diende in 1951, in 1956 en vervolgens om de zes jaar een stemming gehouden te worden over de vraag of genoemde leden van dit recht gebruik wilden maken dan wel dit – geheel, dan wel gedeeltelijk (recht van voordracht) – zouden toevertrouwen aan de kerkeraad. In gemeenten met meer dan 200 lidmaten werd de predikant door de kerkeraad gekozen. Stembevoegd waren zowel mannelijke als vrouwelijke lidmaten, mits zij een bepaald minimumbedrag aan kerkelijke bijdrage betaalden. Tot 1985 diende de kerkeraad jaarlijks verkiezingsregisters op te maken; nadien behoefde slechts aan de hand van de lidmatenregisters te worden vastgesteld wie mocht kiezen. De zesjaarlijkse stemming van 1992 werd in Weesp niet meer gehouden vanwege gebrek aan belangstelling. Omdat er na 1951 geen sprake meer was van een afzonderlijk kiescollege zijn de kiesregisters uit de jaren 1953-1983 opgenomen onder de rubriek ‘Kerkeraad’ (inv. nrs. 68-77).
Kenmerken
Datering:
1871-1951
Auteur:
M. Bakker-Haas, C.G. Lans-Hoogeveen, M.L. Post-Jansen, A.B. de Vries-Hooghordel en J.Vree
Datering toegang:
2016
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Hoofdrubriek:
07. Gedeponeerde archieven
Subrubriek:
07.06 Cultuur, volksontwikkeling en religie
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Weesp
Plaatsnaam:
Weesp
Archiefbewaarplaats:
Weesp
Herkomst:
Bruikleen
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang GAW043-03: Kiescollege Hervormde Gemeente Weesp, 1871-1951
VERKORT:
NL- BklVV GAW043-03
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS