Uw zoekacties: Sanatorium en ziekenhuis "Berg en Bosch", Bilthoven, 1922-1993
x1120 Sanatorium en ziekenhuis "Berg en Bosch", Bilthoven, 1922-1993 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1120 Sanatorium en ziekenhuis "Berg en Bosch", Bilthoven, 1922-1993 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het archief van Sanatorium en Ziekenhuis Berg en Bosch Bilthoven, dat na 1965 in fases omgebouwd werd tot een algemeen ziekenhuis, is verre van compleet. Een aantal stukken werd, na de opheffing van 'Medisch Centrum Berg en Bosch' in 1993, verzameld door de Historische Kring d'Oude School De Bilt / Bilthoven. Andere onderdelen werden door particulieren aan de Historische Kring overgedragen. De precieze herkomst is niet meer te achterhalen.
Sanatorium Berg en Bosch was een instelling van 'Herwonnen Levenskracht', een vereniging die in 1913 werd opgericht door de Katholieke Arbeiders Beweging met als doel de bestrijding van tuberculose onder katholieke arbeiders en hun gezinnen.
Een eerste sanatorium met 290 bedden werd gebouwd in 1920 rond de reeds bestaande villa 'Berg en Bosch' in Apeldoorn. In 1933 vond nieuwbouw plaats, met ruimte voor 400 patiënten, op een 47 ha. groot terrein in Bilthoven.
De eerste directeur was prof. dr. W. Bronkhorst, de grote voorloper op het gebied van röntgentechniek en diagnostiek. Hij was vanaf 1920 geneesheer-directeur in Apeldoorn en van 1933 tot 1950 in Bilthoven. In dit archief bevinden zich enkele beschrijvingen en tekeningen van door hem ontwikkelde onderzoeksapparatuur en twee schriftjes met zijn persoonlijke aantekeningen.
Tevens werden in het archief opgenomen de stukken van Museumgroep Berg en Bosch en de correspondentie van het Actiecomité Berg en Bosch, dat zich tussen 1991 en 1993 beijverde voor behoud van het medisch centrum voor de gemeente De Bilt. Voor dit comité: zie ook de bijlage.
Onder 'gedeponeerde archieven' zijn stukken te vinden van de tweede directeur dr. J.J. Hirdes, deze betreffen zijn algemene werkzaamheden in het Nederlandse ziekenhuiswezen.
Voor meer archiefstukken waaronder foto's en boeken over Sanatorium Berg en Bosch verwijzen wij naar de archieven van Herwonnen Levenskracht en het Nederlands Katholiek Vakverbond, standplaats: Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen. (115 records)
Vera Rölkens en Wilma Storimans, Bilthoven, 2005.
Bronnen:
De Biltse Grift. Tijdschrift van Historische Kring d'Oude School, nr. 4, september 1993.
A.G.M. van Melsen, Herwonnen Levenskracht 1913-1984, 1984.
Inventaris
Stukken van algemene aard
Documentatie
Gedeponeerde archief
Bijlage; Actiecomité c.q. Speerpunt-comité Behoud Medisch Centrum Berg & Bosch
(samengesteld uit Mw. L. Weesing, vertegenwoordiger Patiëntenraad De Bilt/Bilthoven (COSBO), Gerrit Bos, oud-wethouder, Dhr. G. Hille Ris Lambers, oud-huisarts Bilthoven als vertegenwoordiger van het Huisartsenberaad De Bilt/Bilthoven, Dhr. E.D.E. Hoogenraad, huisarts te Maartensdijk, vertegenwoordiger huisartsengroep Maartensdijk, Dhr. C. Moret, vertegenwoordiger St. Welzijn Ouderen De Bilt),
juni 1990. Rapport over Fusieplan Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch te Bilthoven en Ziekenhuis Overvecht te Utrecht
8 juli 1991. Verslag vergadering PR Commissie 1ste lijn Medisch Centrum Berg & Bosch, waarin wordt meegedeeld, dat de onderhandelingen over de fusie door ziekenhuis Overvecht abrupt zijn beëindigd, vanwege hun eigen onzekere financiële toestand. Berg & Bosch is druk bezig met het onderzoeken van alternatieven om te blijven voortbestaan o.a. nauwe samenwerking met en onder supervisie van AZU, dat behoefte heeft aan goedkopere bedden voor revalidatie-AZUpatiënten; AZU krijgt dan bedden vrij voor specialistische behandeling.
16 juli 1991. Afspringen fusie met het Ziekenhuis Overvecht te Utrecht incl. een samenwerkingsverband van het beoogde fusieziekenhuis met de Willem Zeylmans van Emmichoven Kliniek te Bilthoven. Op bestuurlijk en directioneel niveau verder overleg met besturen en directies van andere instellingen op het terrein van het Medisch Centrum over instandhouding reguliere klinische en polikliniek ziekenhuisfuncties.
13 augustus 1991. Schrijven van Actie-comité aan Vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid, waarin verzocht wordt om inspraak inzake behoud Medisch Centrum Berg & Bosch bij commissie- vergadering VGZ.
augustus 1991. Vaste Kamercommissie voor de Volksgezondheid laat weten, dat het horen van het Actiecomité niet op haar weg ligt, aangezien de beslissing over ziekenhuis Berg & Bosch tot de competentie van de staatssecretaris voor de Volksgezondheid behoort.
september 1991 Overzicht van werkzaamheden/acties Actiecomité.
6 september 1991. Conceptnotitie Medisch Centrum Berg en Bosch "Relatie tussen St. Eigendommen M.V.B.B. en C.V. Facilititair bedrijf M.C.B.B. van Twijnstra Gudde NV, management consultants".
17 september 1991 Schrijven van Actiecomité aan Staatssecretaris voor de Volksgezondheid Dhr. H. Simons, met verzoek om inspraak inzake behoud M.C. Berg & Bosch.
14 oktober 1991. Informatie van het "Speerpuntcomité" over de voortgang.
24 oktober 1991. Agenda 24 oktober 1991 bijeenkomst met de eerste lijn op het Medisch Centrum Berg & Bosch.
13 november 1991 Schrijven Huisartsenberaad De Bilt/Bilthoven aan Staatssecretaris van Volksgezondheid Dhr. H. Simons, waarin gepleit wordt om het ziekenhuis Berg & Bosch open te houden bijvoorbeeld In het kader van experiment van nauwe samenwerking 1ste- en 2de lijn en optimale thuiszorg. Als bijlage is bijgevoegd een stuk genaamd "Naar de toekomst".
21 november 1991. Verslag gesprek Actiecomité Behoud Medisch Centrum Berg & Bosch met Mevrouw drs. G. Tielen, Hoofd van de afdeling ziekenhuizen van de directie Ziekenhuiszorg en Topzorg te Rijswijk.
12 december 1991. "Medisch handelen op een tweesprong"....advies uitgebracht door de Beraadsgroep Geneeskunde van de Gezondheidsraad aan de minister en de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
31 december 1991 Volledige fusie Ziekenhuis Berg en Bosch en de Willem Zeylmans van Emmichoven Kliniek (beiden zijn gevestigd op het terrein van het Medisch Centrum Berg en Bosch), waardoor er één ziekenhuis met twee compartimenten (één voor reguliere geneeskunst en één voor de antroposofische geneeskunst) is ontstaan.
15 januari 1992. Verslag gesprek met mevrouw Thea Poortenaar, gedeputeerde Volksgezondheid Provincie Utrecht.
1 april 1992. Schrijven van Mr. A. Katan, secretaris bestuur Berg & Bosch, waarin hij op persoonlijke titel enige overwegingen ter versterking van een eventuele procedure tot behoud van het ziekenhuis Berg & Bosch te berde brengt.
7 april 1992. Persoonlijke aantekeningen Mr. A. Katan, secretaris bestuur Berg & Bosch
9 maart 1992. Schrijven Katan aan deelnemers "Eerste Lijns-overleg"over stand van zaken.
17 maart 1992. Schrijven van Drs. H.J. Hannessen, secretaris Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen, aan Dhr. Th. C.J. Straathof, ministerie van WVC over besluiten gebruik/hergebruik van onderdelen van het Medisch Centrum. Het gaat over mogelijk gedeeltelijke sluiting, uitbreiding en herschikking.
19 maart 1992. Mededeling van B.J. Krouwel, namens bestuur en directeur van de St. Medisch Centrum Berg en Bosch en de leden van de medische staf, alsmede aan de medewerkers van het Bedrijf MCBB, betreffende de situatie m.b.t. het algemeen ziekenhuis Berg en Bosch.
26 maart 1992. Brief van Mr. A. Katan, secretaris en B.J. Krouwel, algemeen directeur, namens het bestuur en de directie van de St. Medisch Centrum Berg en Bosch/ St. Ziekenhuis Berg en Bosch aan de deelnemers van het zgn. "Eerste Lijnsoverleg", waarin wordt meegedeeld, dat er onder leiding van de directeur Ziekenhuiszorg en Topzorg van het Ministerie een gesprek heeft plaatsgevonden met een delegatie van bestuur en directeur van het ziekenhuis Overvecht en een ambtenaar van het Ministerie en een ambtenaar van de Provincie. Medegedeeld werd, dat zijdens het Ministerie en de Provincie aan Staatssecretaris Simons zal worden geadviseerd over te gaan tot het vaststellen van het Provinciale Ziekenhuisplan Utrecht met daarin opgenomen sluiting van het Ziekenhuis Berg en Bosch.
31 maart 1992 Mededeling van B.J. Krouwel, algemeen directeur, aan alle medewerkers van het ziekenhuis Berg en Bosch en de leden van de Medische Staf, alsmede aan de medewerkers van het facilitair Bedrijf MCBB, betreffende recente ontwikkelingen m.b.t. het Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch.
1 april 1992. Schrijven van Mr. A. Katan, secretaris bestuur St. Medisch Centrum Berg & Bosch/ St. Ziekenhuis Berg en Bosch, aan directie van de St. Ziekenhuis Berg & Bosch en de voorzitter en waarnemend-voorzitter van het bestuur St. Medisch Centrum, waarin zijn overwegingen ter versterking van een een eventuele procedure tot behoud van het Ziekenhuis Berg en Bosch
1 april 1992. Verslag van de bestuursvergadering van de St. Eigendommen Medisch Centrum Berg en Bosch i.w.
22 april 1992. Schrijven van B.J. Krouwel, algemeen directeur St. Eigendommen Medisch Centrum Berg en Bosch i.w., aan het bestuur en directie van de St. Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht.
11 mei 1992. Schrijven van B.J. Krouwel, algemeen directeur St. Eigendommen Medisch Centrum Berg en Bosch, aan het bestuur van de St. De Biltse Hof, betreffende erfpachtovereenkomst.
19 mei 1992. Schrijven van Advocatenkantoor Bots van Ravenhorst namens Bestuur St. Biltse Hof, als antwoord op brief d.d. 11 mei 1992 van B.J. Krouwel, betreffende erfpachtovereenkomst.
22 mei 1992 Memo van B.J. Krouwel, algemeen directeur, aan de bestuursleden van St. Med. Centrum Berg en Bosch en St. Eigendommen M.C.B.I. i.w., betreffende kwestie dienstwoningen
27 mei 1992. Agendavoorstel bestuursvergadering St. Eigendom M.C.B.B. i.w. d.d. 2-6-2002
29 mei 1992. Mededeling B.J. Krouwel, algemeen directeur, aan medewerkers ziekenhuis Berg en Bosch en Facilitair Bedrijf Medisch Centrum Berg en Bosch, betreffende voortgaan ontwikkelingen m.b.t. het Algemeen Ziekenhuis Berg & Bosch sinds 31-3-1992.
4 juni 1992. Uitnodiging met agenda aan eerste lijnsorganisaties en direct betrokkenen voor een bijeenkomst op 16 juni 1992 voor een bijeenkomst over de ontwikkelingen omtrent het ziekenhuis Berg en Bosch.
12 juni 1992. Kopiebrief Provincie Utrecht, Dienst Welzijn, Economie en Bestuur aan Gemeentebestuur De Bilt, Bestuur St. Ziekenhuis Berg en Bosch en Bestuur St. Fac. Bedrijf Medische Centrum, betreffende het geven van gelegenheid om opmerkingen te uiten over voorgenomen sluiting ziekenhuis Berg en Bosch
16 juni 1992. Verslag bijeenkomst met de eerste lijn op het Medisch Centrum Berg & Bosch.
19 juni 1992. Door G. Hille Ris Lambers, lid Speerpuntcomité, ingebrachte medische aandachtspunten m.b.t. de dreigende sluiting van het ziekenhuis Berg en Bosch.
22 juni 1992. Conceptbrief van Prof. F. Schwarz, vice-voorzitter en mr. A. Katan, secretaris Bestuur St. Medisch Centrum Berg en Bosch/Stichting Ziekenhuis Berg en Bosch aan College van Gedeputeerde Staten van Utrecht, betreffende hoorzitting van Gedeputeerde Staten 29 juni 1992 in het kader van de voorgenomen sluiting van het Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch.
22 juni 1992. Schrijven d.d. 22 juni 1992 van de leden van het Speerpuntcomité aan de fracties en de fractie- voorzitters van de gemeenteraad van De Bilt, betreffende de hoorzitting Gedeputeerde Staten i.v.m. voorgenomen sluiting ziekenhuis Berg en Bosch.
23 juni 1992. Conceptartikel van Wybe Vonk voor de BBC met als kop "Speerpuntcomité gaat burgerij peilen over betekenis Berg en Bosch".
25 juni 1992. Schrijven van besturen van de St. Medisch Centrum Berg en Bosch en St. Eigendommen Medisch Centrum Berg en Bosch i.w. aan bestuur van de St. de Biltse Hof, betreffende het niet kunnen ondertekenen van de akte, houdende uitgifte van grond in erfpacht, gezien de situatie m.b.t. het ziekenhuis.
13 juli 1992. Reactie van Hille Ris Lambers, huisarts, aan Dr. E. Borst-Eilers, vice-voorzitter Gezondheidsraad, op het aan de Staatssecretaris van W.V.C. uitgebracht advies aangaande de sluiting van Ziekenhuis Berg en Bosch.
22 juli 1992 Met de hand geschreven opgave van namen van fractiespecialisten van de 2de kamerleden, die op 25 juni 1992 in de 2de kamer gedebatteerd hebben met Staatssecretaris Simons.
28 juli 1992. Brief van T. Saltzherr, specialist in Berg en Bosch, aan Mevr. H. Weesing, voorzitter van COSBO, waarin verzocht wordt positief standpunt t.a.v. samenwerking medisch specialisten van ziekenhuis Berg en Bosch met Diaconessenziekenhuis te Utrecht.
28 juli 1992 Brief van COSBO De Bilt/Bilthoven, de plaatselijke 5 afdelingen van ouderenbonden, aan Oosterhof, secretaris stafbestuur Medisch Centrum Berg en Bosch, betreffende positief standpunt op samenwerking van de medische staf met het Diaconessenziekenhuis ter instandhouding van Ziekenhuis Berg en Bosch in het belang van de ouderen.
28 juli 1992 Schrijven van Hille Ris Lambers, huisarts, aan Prof. J. van Londen, voorzitter Nationale Raad voor de Volksgezondheid, betreffende experiment van samenwerking tussen huisartsen en specialisten in opleiding in een perifeer ziekenhuis b.v. Berg en Bosch o.a. om een nauwer contact met de 1st lijn te ervaren.
29 juli 1992 Overzicht van G. Hille Ris Lambers, huisarts, over reacties op de problematiek Berg en Bosch.
3 augustus 1992 Conceptbrief van het Speerpunt Comité aan de gemeenteraad en college van B&W van de Bilt, betreffende behoud ziekenhuis Berg en Bosch.
6 augustus 1992 Schrijven van B.J.Krouwel, algemeen directeur Facilitair bedrijf Medisch Centrum Berg en Bosch, aan Twijnstra Gudde N.V. Management Consultants, betreffende reactie op de bijgevoegde conceptnotitie inzake relatie tussen de St. Eigendommen MCBB i.w. en de CV Facilitair Bedrijf MCBB.
6 augustus 1992 Agenda bestuursvergadering d.d. 10 augustus 1992 van de St. Eigendommen Medisch Centrum i.w.
10 augustus 1992 Verslag van de bestuursvergadering van de St. Eigendommen M.C.B.B. i.w.
13 augustus 1992 Schrijven van Speerpunt Comité aan de Gemeenteraad en het College van B&W De Bilt, betreffende Behoud ziekenhuis Berg en Bosch.
15 augustus 1992. Mededeling van de Bewonerscommissie Huis Het Oosten aan Stichtingsbesturen SES/SEV "Huize Het Oosten; Directie Huize Het Oosten; Bestuursleden van de bewonerscommissie Huizen Het Oosten Speerpunt Comité en Correspondent Bilthovense Courant, betreffende "Berg en Bosch moet blijven". Krantenartikel uit Bilthovense Courant, betreffende adhesiebetuigingen behoud ziekenhuis.
20 augustus 1992 Conceptbrief aan Speerpunt Comité, van Mevr. Leni Weeing, voorzitter COSBO, aan Staatssecretaris voor de Volksgezondheid H. Simons, betreffende toezending reacties Biltse Samenleving ontwikkelingen voorgenomen sluitingsbesluit.
26 augustus 1992 Agenda en verslag bijeenkomst 1e lijn en direct betrokkenen op het Medische Centrum Berg en Bosch.
28 augustus 1992. Conceptbrief Speerpuntcomité aan de Staatssecretaris van WVC, de heer Drs. H.J. Simons, betreft: Toezending reacties uit de regio op het voorgenomen besluit tot sluiting van het algemeen ziekenhuis Berg en Bosch.
30 augustus 1992. Reactie op de conceptbrief Speerpuntcomité aan de Staatssecretaris, van G. Bos, oud wethouder, lid Speerpuntcomité.
2 september 1992. Interne Mededeling van B.J. Krouwel, algemeen directeur St. Ziekenhuis Berg en Bosch aan alle medewerkers van het ziekenhuis Berg en Bosch en het Facilitair Bedrijf MCBB alsmede aan de leden van de Medische Staf van het ziekenhuis Berg en Bosch.
3 september 1992. Definitieve versie van de Brief Speerpunt-Comité aan de Staatssecretaris van WVC, de heer Drs. H.J. Simons, betreft: Toezending reacties uit de regio op het voorgenomen besluit tot sluiting van het algemeen ziekenhuis Berg en Bosch, met bijlage 1 en 2.
4 september 1992. Brief van G.Hille Ris Lambers, huisarts, namens Speerpuntcomité, aan Drs. G.M.N. van Ardenne, voorzitter College voor Ziekenhuisvoorzieningen, betreffende het uitbrengen van een advies van het College aan de Staatssecretaris aangaande het voorgenomen besluit tot sluiting van het algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch.
9 september 1992. Brief van Staatssecretaris WVC, Hans J. Simons, aan Speerpuntcomité Behoud Medisch Centrum, als antwoord op de brief van 3 september 1992: de sluitingsprocedure zal worden gestart.
13 september 1992 Opgave door W. Junghans aan G.Hilleris Lambers van relevante adressen, die benaderd kunnen worden voor steunbetuiging behoud ziekenhuis Berg & Bosch.
18 september 1992. Begeleidend schrijven van Speerpunt-comité met bijlage aan Dhr. G. van Otterloo, lid van de Vaste Kamercie. van Volksgezondheid van brief aan staatssecretaris van WVC met reacties uit de regio op het voorgenomen besluit tot sluiting van het Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch te Bilthoven.
22 september 1992. Brief van College van B&W aan Staatssecretaris van WVC drs. H. Simons over het voorgenomen besluit tot sluiting van het Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch en het bepleiten van het behoud van het Facilitair Bedrijf Medisch Centrum Berg & Bosch.
23 september 1992. Brief van Gemeente De Bilt, waarin de ontvangst bevestigd wordt van de brief d.d. 17 september 1992 van het Speerpuntcomité, betreffende toezending "reacties aan staatssecretaris Simons".
28 september 1992. Aankondiging aan de bestuursleden van de St. Eigendommen MCBB i.w. alsmede aan de heren T. van Duuren en F. Heitkönig van een bestuursvergadering van de St. Eigendommen d.d. 7 oktober 1992.
28 september 1992. Conceptbrief van College van Ziekenhuisvoorzieningen aan Staatssecretaris van WVC als antwoord op zijn adviesaanvraag d.d. 27 juni 1992 over de voorgenomen sluiting van het algemeen ziekenhuis Berg en Bosch /advisering in het kader van artikel 18a WZV.
30 september 1992. Uitnodiging met agenda en verslag van de vergadering 1ste lijn en direct betrokkenen.
5 oktober 1992. Uitnodiging met agenda bestuursvergadering St. Eigendommen MCBB i.w. d.d. 7 oktober 1992.
6 oktober 1992. Dankbrief van B.J. Krouwel, algemeen directeur St. Ziekenhuis Berg en Bosch, aan de heer M. Smidt, voor zijn steunbetuiging (bijgevoegd).
7 oktober 1992. Brief van Houdringe Rentmeesterskantoor B.V. Huizen Beerschoten aan Medische Centrum Berg en Bosch, betreffende voorstel tot oprichting van een "Vereniging van eigenaren van Registergoederen op het Medisch Centrum Berg en Bosch".
8 oktober 1992. Brief van de Ondernemingsraad Medisch Centrum Berg en Bosch/Ziekenhuis Berg en Bosch aan de leden van de Vaste Kamer Commissie voor de Volksgezondheid, betreffende de voorge- nomen sluiting van de Staatssecretaris van het Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch.
14 oktober 1992. Toezending aan staatssecretaris WVC, Drs. H.J. Simons, van meer dan 55 brieven en briefkaarten van inwoners van de regio en daarbuiten en schriftelijke reacties van 8 kerkelijke, 8 maatschappelijke, 8 verzorgende instellingen alsmede 1500 handtekeningen uit de burgerij.
22 oktober 1992. Rapport Twijnstra Gudde "Medische Centrum Berg en Bosch - Relatie tussen St. Eigendommen MCBB en CV Facilitair Bedrijf MCBB.
26 oktober 1992. Uitnodiging, agenda en verslag bijeenkomst eerste lijn en direct betrokkenen Medisch Centrum Berg en Bosch.
29 oktober 1992. Brief van G. Hille Ris Lambers, arts, aan Gerrit Bos, betreffende voorstel het werkbezoek van de 2de kamerfractie van de P.v.d.A. aan de provincie Utrecht te gebruiken om aandacht te vragen voor voorgenomen sluiting Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch.
17 november 1992. Brief van Staatssecretaris WVC, Drs. H.J. Simons, aan het bestuur van de St. MCBB en het bestuur van de Stichting Ziekenhuis Berg en Bosch, betreffende zijn beslissing om het Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch te sluiten omdat het niet past in het ziekenhuisplan voor de gezondheids- Regio Utrecht. Het ziekenhuis moet binnen 3 maanden nadat de beschikking onherroepelijk is geworden zijn gesloten. Tegen dit besluit kan vóór 17 december 1992 beroep worden aangetekend.
27 november 1992. Notitie betreffende een drietal varianten voor een organisatiestructuur.
27 november 1992. Uitnodiging met agenda bestuursvergadering van de St. E.M.C.B.B.
30 november 1992. Uitnodiging, agenda en verslag bijeenkomst van de eerste lijn en direct betrokkenen.
3 december 1992. Brief van 1e lijnsoverleg en Speerpunt-comité behoud Medische Centrum Berg en Bosch aan leden Vaste Kamercommissie, het College van GS Provincie Utrecht, Drs. G.M.N. van Aardenne, voorzitter College van Ziekenhuizen, betreffende sluiting Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch.
7 december 1992. Memo van G. Hille Ris Lambers, arts, aan Gerrit Bos, lid Speerpuntcomité, met als bijlage een rapport van de Medische Staf van het Diaconessenhuis Opvang gevolgen van sluiting Algemeen Ziekenhuis Berg en Bosch d.d. 5 november 1992.
17 december 1992. Conceptnotitie van de vertegenwoordigers van de besturen van de diverse op het terrein van het Medische Centrum Berg en Bosch gevestigde instellingen.
29 december 1992. Schrijven van G. Hille Ris Lambers, als lid van de Consumentenbond en namens het Speerpunt Comité aan de Consumentenbond te Den Haag.
4 januari 1993. Mededeling van de voorzitters van St. Medisch Centrum Berg en Bosch, St. Ziekenhuis Berg en Bosch en St. Facilitair Bedrijf Medisch Centrum Berg en Bosch, dat De heer C. Mensert RA is aangesteld als interim manager van voornoemde stichtingen en de huidige algemeen directeur B.J. Krouwel zich voornamelijk zal toeleggen op verdere ontwikkeling van W. Zeylmans van Emmichoven Kliniek aksmede de Bernard Lievegoed Zorgcentrum, in het kader van het zo mogelijk totstandkomen van het Antroposofisch Medisch Zorgcentrum, waartoe ook het Leendert Mees Huis.
4 januari 1993. Verslag vergadering 1ste lijn en direct betrokkenen van het Medisch Centrum Berg en Bosch.
januari 1993. Ondernemingsplan BV Facilitair Bedrijf MCBB
januari 1993. Overzicht van op het MCBB achterblijvende dan wel zich er vestigende instellingen (excusief het Facilitair Bedrijf).
5 januari 1993. Uitnodiging en agenda voor de bijeenkomst op het Medisch Centrum Berg en Bosch in het personeelsrestaurant.
8 januari 1993. Brief van Th. Wiersma, namens de Ondernemingsraad met 2 bijlagen (brief aan Staatssecretaris van WVC en brief aan Abvakabo) met verzendlijst.
13 januari 1993. Brief van Mw. H.M. Meulblok, bestuurder CFO, mede namens Abvakabo, FHZ, Nu'91 Onder- nemingsraad, aan bestuur en directie van St. Medisch Centrum Berg en Bosch/ St. Ziekenhuis Berg en Bosch, W. Zeylmans van Emmichoven Kliniek, St. De Biltse Hof, Bernard Lievegoed Kliniek, Het Leendert Meeshuis en het Facilitair Bedrijf MCBB.
13 januari 1993. Brief van Geneeskundig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid aan Speerpuntcomité Behoud Medisch Centrum Berg en Bosch in antwoord op brief d.d. 3 december 1993, betreffende sluiting ziekenhuis Berg en Bosch + kattebelletje aan 'Gerrit' d.d. 15-1-1993.
15 januari 1993. Bijeenkomst vertegenwoordigers van de na de sluiting van ziekenhuis Berg en Bosch "achter- blijvende "instellingen onder voorzitterschap van Mr. A. Tchernoff, burgemeester van De Bilt.
16 januari 1993. Aanzet voor een strategische heroriëntatie.
27 januari 1993. Overzicht van alle achterblijvende" op het terrein van het Medisch Centrum Berg en Bosch gevestigde instellingen/organisatie etc.
4 februari 1993. Uitnodiging en agenda voor de bijeenkomst (onder voorbehoud) op het Medisch Centrum Berg en Bosch in het personeelsrestaurant.
19 februari 1993. Brief van voorzitter bestuur St. Eigendommen M.C.B.B. i.w. aan bestuursleden St. Eigendommen i.w. alsmede aan Dhr. B.J. Krouwel en ter kennisname aan de heren Van Duuren en Heitkönig.
Ongedateerd. Stickers met namen en adressen huisartsen, verloskundigen, externe organisaties, P.R. Commissie, Speerpunt commissie.
Diverse data. Knipselmap over sluiting Berg en Bosch periode 7 oktober 1992 - 13 januari 1993.
Kenmerken
Datering:
1922-1993
Auteur:
V. Rölkens en W. Storimans
Datering toegang:
2005
Omvang in meters:
3
Openbaarheid:
Niet openbaar
Hoofdrubriek:
07. Gedeponeerde archieven
Subrubriek:
07.05 Gezondheidszorg
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
De Bilt
Plaatsnaam:
Bilthoven
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Schenking
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1120: Sanatorium en ziekenhuis "Berg en Bosch", Bilthoven, 1922-1993
VERKORT:
NL- BklVV 1120
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS