Uw zoekacties: Fonds van Algemene Weldadigheid te Maarssen en Nieuw-Maarsse...
x1117 Fonds van Algemene Weldadigheid te Maarssen en Nieuw-Maarsseveen, 1828-1852 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1117 Fonds van Algemene Weldadigheid te Maarssen en Nieuw-Maarsseveen, 1828-1852 ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Fonds van Algemene Weldadigheid werd in 1810 te Maarssen en Nieuw-Maarsseveen opgericht.
Op 8-12-1828 werd een reglement opgesteld dat de doelstelling van het fonds en de wijze waarop men de doelstelling wou realiseren behandelde. In 1842 werd opnieuw het reglement gewijzigd.
In artikel 1 van laatstgenoemd reglement werd als doelstelling vermeld: "...het verzorgen en verpleging van zieken en van alle lichamelijke ongesteldheden, de bevordering der vaccine, het toedienen van verloskundige hulp in buitengewone gevallen, het verleenen van schoolonderwijs en onderrigt in het wollennaaijen aan een onbepaald getal kinderen en eindelijk het uitreiken van levensmiddelen en andere noodzakelijke behoeften, indien de staat der kasse zulks gedoogt..."
Het taalgebruik in het reglement was zeer bloemrijk, in artikel 2 wordt gesproken over "...edele en menschlievende daden..." en "...eerlijke doch verborgene armoede opgespoord en gelenigd..."
Het bestuur aangeduid als directie bestond uit zes personen, namelijk een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een commissaris over de benoemden voor genees- en heelkundige behandelingen, een commissaris voor het onderwijs en een secretaris.
Een van de voorwaarden om gekozen te worden tot directielid was het deelnemer zijn aan het fonds. Beoogd werd bij samenstelling van de directie een gelijk aantal ingezetenen uit Maarssen en Nieuw-Maarsseveen te kiezen.
Bij het openvallen van een bestuursfunctie kozen de overige directieleden in de eerstvolgende vergadering zelf een opvolger. Niet verkiesbaar was een deelnemer die het fonds bediende, bijvoorbeeld een geneeskundige.
De directie vergaderde 4 keer per jaar, in dringende omstandigheden kon een extra vergadering worden belegd.
Naast het feit dat alleen vergaderd kon worden bij een aanwezige meerderheid van de leden, kon alleen besloten worden bij meerderheid van stemmen. De voorzitter of zijn plaatsvervanger had een beslissende stem indien de stemmen staakten.
In de maand juni was er een algemene vergadering voor de directeuren, deelnemers en leden en werd verslag van de handelingen en verantwoording over de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar gedaan/afgelegd.
Het lidmaatschap van het fonds kostte jaarlijks minimaal een gulden, de directeur moest echter de bijdrage verdubbelen.
Het deelnemerschap aan het fonds kostte jaarlijks zes gulden.
Men ging er vanuit dat voor elke zes gulden "... één behoeftig kind tusschen de zes en twaalf en twaalf jaren oude onderwijs genieten in het lezen, schrijven en rekenen, één kind tusschen de 8 en 14 jaren oud het wollenaaijen leeren, en één persoon uit de minvermogende volksklasse in alle ziektegevallen genees- en heelkundige hulp bekomen..."
De deelnemers mochten zelf een kind voor het onderwijs aanwijzen, al zag men vanuit de directie liever dat men deze keus aan haar overliet.
Ook voor minvermogenden bestond de mogelijkheid tegen een jaarlijkse betaling per deelnemend persoon gebruik te kunnen maken van geneeskundige- en heelkundige hulp. Deze personen kregen dan de status van benoemde, en zo het recht op hulp.
De naaischool telde een leerlingenaantal van tussen de 6-8 kinderen.
Archief
Kenmerken
Datering:
1828-1852
Auteur:
R.H.C. van Maanen
Datering toegang:
1993
Omvang in meters:
0,12
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Hoofdrubriek:
07. Gedeponeerde archieven
Subrubriek:
07.04 Maatschappelijk dienstbetoon
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Maarssen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Schenking
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1117: Fonds van Algemene Weldadigheid te Maarssen en Nieuw-Maarsseveen, 1828-1852
VERKORT:
NL- BklVV 1117
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS