Uw zoekacties: Gemeente Maarssen, [1925] 1957 - 1989 [2008]
x1030 Gemeente Maarssen, [1925] 1957 - 1989 [2008] ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1030 Gemeente Maarssen, [1925] 1957 - 1989 [2008] ( Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De inventaris van dit archiefgedeelte is een vervolg op de reeds eerder verschenen inventarissen van de archieven van de gemeente Maarssen, te weten:
- Inventaris van het archief van het gerecht Maarssen, 1614-1813;
- Inventaris van het archief van de gemeente Maarrssen, 1813-1938;
- Inventarissen van de archieven van de gemeente Maarrssen, 1939-1957.
De inventaris van het hieronder beschreven archiefgedeelte omvat archiefstukken uit de periode 1957 tot 1989 en wordt begrensd door twee gemeentelijke herindelingen. De begindatum ligt bij de herindeling van 1 juli 1957, waarbij het grootste gedeelte van de voormalige gemeente Tienhoven is samengevoegd met de gemeente Maarssen (zie inventarisnummer 275). De einddatum ligt bij de gemeentelijke herindeling van het westelijk deel van de provincie Utrecht per 1 januari 1989, waarbij het Fort Tienhoven en het gebied ten westen van de Rijksweg A2 aan de gemeente Maarssen zijn toegevoegd (zie de inventarisnummers 277 t/m 280).
In dit archiefgedeelte bevinden zich enkele stukken van voor de begindatum van 1 juli 1957, zoals bijvoorbeeld inventarisnummer 2354 (Verordening tot vaststelling van rooilijnen, 1925). De einddatum van 1 januari 1989 was ook niet strikt te hanteren. Een aantal nummers bevat stukken van na die datum, zoals bijvoorbeeld het register met presentielijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad, dat de periode 1970 tot en met 2008 omvat (inventarisnummer 195). Hetzelfde geldt ook voor andere registers: zie bijvoorbeeld de inventarisnummers 461 en 462 (rubriek bevolking/burgerlijke stand).
In deze periode is de uitbreiding van de gemeente Maarssen met de nieuwe wijk Maarssenbroek een belangrijke ontwikkeling. De oorspronkelijke polder Maarssenbroek is in ongeveer twintig jaar omgebouwd tot een nieuwe woonwijk. Hoe het daar vroeger was, kan men terugvinden in de volgende beschrijving: Henk Blaauw, Maarssenbroek zoals het was. De polder en zijn bewoners. Uitgave van de Historische Kring Maarssen. Het boek is in de studiezaal te raadplegen. De ontwikkeling tot woonwijk begon met het rapport ' Naar een groter Maarssen. Een sociografisch ontwerp van Maarssenbroek' van de Stichting Het Nederlandsch Economisch Instituut (zie inventarisnummer 2180). In de inventaris zijn de stukken over de ontwikkeling van Maarssenbroek zoveel mogelijk in speciale onderdelen opgenomen; zie bijvoorbeeld de rubrieken:
- Bestemmingsplannen: inventarisnummers 2174 t/m 2278;
- Bouw- en woonrijpmaken van gronden: inventarisnummers 2290 t/m 2315;
- Bouw en verbouw van woningen: inventarisnummers 2393 t/m 2451;
- Wegen, straten, woonerven en parkeerterreinen: inventarisnummers 3284 t/m 3361.
In dit gedeelte van het archief van Maarssen vallen enkele punten op.
De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad over de jaren 1958 t/m 1964 zijn ingebonden met de behandelde raadsstukken. Vanaf 1977 is een afzonderlijke serie raadsstukken aanwezig: inventarisnummers 53 t/m 193. De serie raadsstukken uit de periode 1965 t/m 1976 ontbreekt.
De registers van de burgerlijke stand (geboorten, huwelijken en overlijden) uit deze periode zijn niet opgenomen in de inventaris, omdat deze in een afzonderlijke serie zijn ondergebracht. Dit geldt eveneens voor de serie hinderwetvergunningen, waarvan een afzonderlijke inventaris beschikbaar is. Ook de serie bouwvergunningen uit deze periode is niet opgenomen in de inventaris, omdat deze nog niet is overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum.
De rubriek ' eigendommen' bevat in vergelijking met de vorige perioden een grote hoeveelheid archiefstukken over grondtransacties en over aan- en verkopen van panden. Dit is onder meer een gevolg van de ontwikkelingen op de terreinen van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer en vervoer (bijvoorbeeld de ontwikkeling van de wijk Maarssenbroek).
Op de terreinen van welzijn, cultuur, sport en recreatie is in deze periode een groeiende activiteit van de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid te bespeuren. In de rubriek treffen we welzijnsplannen en welzijnsprogramma's aan: inventarisnummers 3684 t/m 3692. Ook zijn vele projecten gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld: de oprichting van de Historische Kring Maarssen (inv. nr. 4074), de totstandkoming van de Oudheidkamer Maarssen (inv. nr. 4150) en het instellen van het Willem van Leusdenfonds (sinds 1988 stichting) met als doelstelling het wekken van belangstelling voor het bevorderen van de kennis over kunst. Ook kunnen hier genoemd worden het instellen van een monumentencommissie, het ontwikkelen van gemeentelijk monumentenbeleid en de restauratie van vele historische panden (inv. nrs. 4157 t/m 4245). Op het gebied van sport en recreatie is voorts ook beleid ontwikkeld en zijn diverse sportverenigingen opgericht en gesubsidieerd door de gemeente (inv. nrs. 4278 t/m 4487).
Het archief
Inventaris
Kenmerken
Datering:
[1925] 1957 - 1989 [2008]
Auteur:
C.J. de Kruijter
Datering toegang:
2013
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Maarssen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1030: Gemeente Maarssen, [1925] 1957 - 1989 [2008]
VERKORT:
NL- BklVV 1030
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS