Uw zoekacties: Brandweer Zuid-Limburg, (1984) 1987-2008
x30.034 Brandweer Zuid-Limburg, (1984) 1987-2008 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

30.034 Brandweer Zuid-Limburg, (1984) 1987-2008 ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Geschiedenis Organisatie Regionale Brandweer Zuid Limburg (1984) 1987-2008
Geschiedenis van het Archief
Verantwoording inventarisatie archief
Inventaris
Organisatie
Personeel
Taakuitoefening
Bijlage
A
- Actieplan Communicatie Samenleven met Veiligheid: 12.
- A-Kring Bescherming Bevolking Limburg-a: 8.
- Alarmering: 18.
- Alarmeringsnetwerk: 20.
- Alarmnummer: 20.
- Algemeen Bestuur Regionale Brandweer Zuid Limburg: 7,8.
- Algemeen Veiligheidsbestuur Limburg Zuid: 8.
- Ambulancevervoer Zuid Limburg: 22.
- Arbeidstijden: 18.
- Archief- en documentatieverordening: 12.
- Autosnelwegen: 21.
B
- Basisplan rampenbestrijding: 22.
- Bedrijfsinventaris: 15.
- Bedrijfsvoering: 16.
- Begrotingen: 11.
- Begrotingswijzigingen: 11.
- Beheersorganisatie: 17.
- Beheersplan: 21.
- Beleidsplan Regionale Brandweer Zuid Limburg: 16.
- Beleidsplannen; gemeentelijke: 19.
- Beoordelingen; personeel: 18.
- Bestuursaccoord: 19.
- BIS Beleidsgroep: 10.
- Blusgroep: 15.
- Bouwens; werkgroep: 7.
- Bouwvergunning; Holstraat 35: 14-16.
- Brandbestrijdingseenheden: 22.
- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie: 15.
- Brandrapporten: 23.
- Brandveiligheid: 19.
- Brandweeradviescommissie: 10.
- Brandweercommandant: 16,17.
- Brandweercompagnie: 22.
- Brandweermateriaal: 13.
- Brandweermaterieel: 13.
- Brandweerorganisatie: 7.
- Brandweerregio’s: 7.
- Brandweervoertuigen: 13.
- Brandweerzorg: 16,19.
C
- Calamiteiten: 12.
- College van Commandanten: 11.
- Commandanten: 17.
- Commando overleggen: 10.
- Commandopost: 14.
- Communicatiebeleidsplan: 12.
- Communicatie; ernstige ongevallen: 13.
- Commissie Algemene bestuurlijke aangelegenheden: 11.
- Commissie Financiën: 11.
- Comptabele: 12.
- Controle geldelijke beheer en boekhouding: 12.
- Controleverordening inrichting financiële organisatie: 12.
- Coördinatiecentrum: 19.
- Coördinatieplan: 22.
- Creemers;werkgroep: 7.
- Crisismanagement: 22.
- C2000: 20.
D
- Dagelijks bestuur Regionale Brandweer Zuid Limburg: 7,9.
- Dagelijks bestuur Veiligheidsbestuur Limburg Zuid: 8,9.
- Dekkingsplan: 23.
- Dienstmededelingen: 18.
- Dienstorders: 17.
- Directeurberaden: 10.
- Doorlichting: 21.
E
- Electriciteits- en kabelaansluiting: 15.
- E-mail: 12.
- ESF: 18.
- Euregio: 21,22.
F
- Financiële verslagen: 11.
- Financiële Commisie; Bestuurlijke: 11.
- Financiële Verordening: 12.
- Functiewaarderingen: 18.
G
- Gebruiksvergunning: 15.
- Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer Zuid Limburg: 7.
- Gemeenschappelijke Regeling Brandweer/GHOR Zuid Limburg: 7.
- Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen: 22.
- Geografische plaatsbepalingen: 7.
- Georganiseerd Overleg: 17,18.
- Gevaarlijke stoffen: 22.
- Grensoverschrijdend: 21,22.
- Gulpen; Koningin Julianastraat 21: 13,20.
- Gulpenerberg: 20.
H
- Haakarm: 13.
- Hinderwetvergunning: 14.
- Hoogwater: 21.
- Huishoudelijk reglement: 16.
- Huishoudelijk reglement dienstrooster: 16.
- Hosselet;projectgroep: 7.
- Hulpverlening: 21,22.
- Huisvesting: 13-15.
- Huisvestingsonderzoek: 14.
I
- Informatisering: 17.
- Inkomende documenten; procedure: 12.
- Intentieverklaring: 18.
- Internet: 12,21.
J
- Jaarrekeningen: 11.
- Jaarverslagen: 7.
K
- Kassier: 12.
- Kledingreglement: 18.
- Koersbepaling: .7.
L
- Loefen; werkgroep: 7.
M
- Magazijnen: 14.
- Managementteam: 11.
- Margraten; Holstraat 35: 14,15.
- Medezeggenschap: 17.
- Meldcentrum: 21.
- Meldkamer: 20.
- Meldsysteem: 20.
- Millennium: 17.
- Milieupiket; regeling: 22.
- Milieupiketdienst: 22.
- Milieuvergunning: 15.
- Multidisciplinair: 21.
N
- Nieuwbouw; Holstraat 35: 14.
O
- Officier van Dienst: 23.
- Ondernemingsraad: 17.
- Ongevallen: 13,21,22.
- Opstart Regionalisatie: 7.
- Opstallen: 15.
- Orde; Reglement van vergaderingen Algemeen bestuur: 7.
- Ordeningsplan: 12.
- Organisatie: 7,16.
- Organisatie-ontwikkeling: .16.
- Organisatieplan: 16.
- Organisatieschema: 16.
- Organisatiestructuur: 16,22.
- Organisatieverordening: 16.
- Overlegverordening: 17.
P
- Persluchtbaan: 15.
- Personeelsvereniging: 18.
- Planvormen: 21.
- Positioneringsonderzoek: 16.
- Preventie: 19.
- Programmafinanciering: 23.
R
- Rampenbestrijding: 7,19 21,22.
- Rampenbestrijdingsplan: 21.
- Registratuurplan: 12.
- Repressie: 23.
- Revisietekeningen; Holstraat 35: 14-16.
- Rode Kruis: 21.
S
- Slagkracht: 8.
- Sloopvergunning; gedeelte Holstraat 35: 15.
- Spoorwegemplacement: 21.
- Stafoverleggen: 10.
- Stalling voertuigen: 13.
- Stookhuis: 14.
- Subkassier: 12.
T
- Tankautospuit: 13.
- Technische Adviescommissie: 10,19.
- Treasurystatuut: 12.
U
- Uitgaande documenten; procedure: 12.
V
- Vaalsbroeksessies: 16.
- Veiligheidsaspecten: 23.
- Veiligheidsdirectie: 9.
- Veiligheidsnet: 19.
- Verbinding: 18,19.
- Verbindingsnetwerk: 20.
- Verbouwing; Holstraat 35: 14,15.
- Verkiezingsreglement: 17.
- Versterking: .8.
- Voertuigen: .13.
- Voorlichting; beleidsnota: 12.
- Vrijwillige brandweer 15,18.
W
- Waarschuwingsstelsel: 18.
Z
- Zendmast: 20.
- Zichtveldverbeterende systemen: 13.
Kenmerken
Datering:
(1984) 1987-2008
Inventaris:
Inventaris van het archief van de Brandweer Zuid-Limburg
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS