Uw zoekacties: Hervormde Gemeente Schaarsbergen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Openbaarheid en citeren
Inventaris
3 Stukken betreffende de beroeping van predikanten, 1869 - 1894.
Stukken betreffende de benoeming van de eerste kerkeraad, 1868 - 1869.
Stukken betreffende lidmaten, 1868 - 1869.
Stukken betreffende financiële regelingen, 1868 - 1869.
Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven betreffende "Doleantie" aangelegenheden, 1884 - 1888.
Stukken betreffende predikantstractementen, 1868 - 1888, 1930, 1931.
Stukken betreffende de uitbreiding van de Kerkelijke Gemeente Schaarsbergen met het landgoed Zijpendaal, 1878, 1879.
Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven van de kerkvoogdij, 1869, 1871, 1900-1902, 1908, 1912, 1916, 1919, 1920, 1925, 1926, 1946.
Tekeningen betreffende de restauratie en verbouwing van de kerk, 1969.
Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven betreffende het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Hervormde Gemeente Schaarsbergen, 1969.
Correspondentie met het Koninklijk Huis, 1934, 1935, 1937, 1938.
Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven van de diakonie, 1867-1883, 1886, 1888, 1893, 1897, 1898, 1910, 1924, 1925, 1927, 1937, 1938.
Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven van de kerkvoogdij betreffende de restauratie, 1969.
Tekeningen van de kerk, het orgelfront, het podium etc. in verband met de restauratie, 1969.
Stukken betreffende grondruil en aankoop van grond, 1967.
Tekeningen van het orgelfront met zijbalkon, de indeling van de kerk, de liturgische tafel, de preekstoel, het podium, het doopfont en de preekstoel in verband met de restauratie, 1968, 1969.
Stukken betreffende de aanleg van een centrale verwarmingsinstallatie, 1964, 1965.
, 1868-1969. 1 doos
4 Notariële akte van 1 februari 1924, houdende een eigendomsbewijs van grond te Schaarsbergen, verkregen uit een schenking van jonkvrouw Brantsen, 1924.
Afschrift van een akte van superscriptie van 18 februari 1922 betreffende de bewaargeving van een uittreksel uit het geheim testament van vrouwe Almira A.C. Bohlen, douairiere van Baron van Brantsen, betreffende een legaat, na haar overlijden te schenken aan de Nederlandse Hervormde Gemeente te Schaarsbergen, 1922.
Uittreksel van voornoemd testament, 1922.
Bewijs van eigendom van de Nederlandse Hervormde Gemeente Schaarsbergen van een perceel, 6 februari 1903.
Afschrift van een akte van ruiling tussen jonkvrouw Almira Brantsen v.d. Zijp en de Nederlandse Hervormde Gemeente te Arnhem, 20 juni 1938.
Notariële akte betreffende de aankoop van het tweede deel van de begraafplaats,
Afschrift van een akte van aanvaarding van een schenking van jonkvrouw Almira Brantsen v.d. Zijp aan de Nederlandse Hervormde Gemeente Schaarsbergen, 11 april 1924.
Bewijs van eigendom van de Nederlandse Hervormde Gemeente Schaarsbergen van een stuk grond, 8 december 1967.
Bewijs van eigendom van de Nederlandse Hervormde Gemeente Schaarsbergen van het gebouw met erf en grond, gelegen aan de Kemperbergerweg 48a, 5 maart 1957.
Bestek van de verbouwing van de pastorie der Nederlandse Hervormde Gemeente Schaarsbergen, opgesteld door H.J. Tiemens, 1 juni 1932.
Kopie van een akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling ten behoeve van de Stichting Gemeentespaarbank, ten laste van de Nederlandse Hervormde Gemeente Schaarsbergen, 7 juni 1956.
Stuk houdende veranderingen en aanvullingen op het algemeen reglement van de Nederlandse Hervormde Kerk der Nederlanden, vastgesteld door de Algemene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk, 1870 - 1878.
Register van kerkcollecten, 190? - 1943.
Kasboek, 1955 - 1961.
Correspondentie betreffende de stichting van de kerkelijke gemeente Schaarsbergen, 1870-187?, 1870-1961. 1 doos
Kenmerken
Datering:
1868-1993
Auteur:
P. Verkaik
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS