Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten

0039 Gedeputeerde Staten ( Gelders Archief )

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Tips voor onderzoekers
4. De Gedeputeerde Staten
5. Bijlage: Trefwoordenlijst 'indices' Gedeputeerde Staten en Commissaris des Konings/Koningin 1815-1923
Erfgoedstuk
Inventaris
28. Kaarten en tekeningen
N.B. De kaarten zijn geordend volgens de rubriekenindeling van de inventaris. Deze kaarten zijn in het verleden uit de dossiers gelicht. In het rubriekenarchief van GS berusten echter
28.06. Openbare gezondheid, volkshuisvesting, wederopbouw en ruimtelijke ordening
28.06.1. Uitbreidingsplannen
De meeste kaarten zijn gewaarmerkte afschriften, ingezonden door gemeenten. Tot het uitbreidingsplan kunnen behoren: verzamel- of overzichtskaarten, bebouwings-, wegen- en rooilijn-, komkaarten, stratenplannen, profielen, en eventuele wijzigingen of herzieningen. Zie ook de rubrieken 15.2.5, 15.3.1 en 15.3.2.
Nijmegen, 1907, [1939] en z.j.
N.B. Zie ook inventarisnummers 8326-8328.
12718 Overzichtskaart Nijmegen, 1918
Erfgoedstuk
0039 Gedeputeerde Staten
Inventaris
28. Kaarten en tekeningen
N.B. De kaarten zijn geordend volgens de rubriekenindeling van de inventaris. Deze kaarten zijn in het verleden uit de dossiers gelicht. In het rubriekenarchief van GS berusten echter
28.06. Openbare gezondheid, volkshuisvesting, wederopbouw en ruimtelijke ordening
28.06.1. Uitbreidingsplannen

Nijmegen, 1907, [1939] en z.j.
N.B. Zie ook inventarisnummers 8326-8328.
12718
Overzichtskaart Nijmegen, 1918
Erfgoedstuk
Titel:
Overzichtskaart Nijmegen
Beschrijving:
Plan van 'Herziening A° 1918' van Nijmegen, Hatert en Neerbosch, Bebouwing en rooilijnen in Nijmegen
Auteursrechthebbende:
Onbekend
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Datering:
1918
Techniek:
Handschrift, ingekleurd
Math. gegevens:
Schaal 1:4000
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
125 x 174 cm op blad 174 x 180 cm
Annotatie:
Zie raadsbesluit 12 oktober 1918 no. 5 en besluit G.S. 13 mei 1919 no. 164
Signatuur:
0039 Gedeputeerde Staten van Gelderland 12715
Verwijzing:
Zie ook Gedeputeerde Staten inventarisnummers 8326-8328
Organisatie: Gelders Archief
Kenmerken
Datering:
(1723) 1814-1950 (1971)
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS