Uw zoekacties: Grietenijbestuur AEngwirden
x71 Grietenijbestuur AEngwirden ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

71 Grietenijbestuur AEngwirden ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
2 Concordantie en schikking tussen heer Johannes, prior te Steenkercke en mater Eessche met de conventualen aldaar, bij raad en consent van heer Henricus, abt te Oldecloester, hun overste ter ene en de voogden Pyer Sybesz., en Mente Wisses met de gemene gemeente des dorps Lunebert ter andere zijde, waarbij is bepaald: dat het klooster aan de gemeente zal geven een uitschrift, voortijds gemaakt tussen dat klooster en de commandeur te Ness, ondertekend door twee goede mannen (zie 't vorige stuk inv. nr. 1); dat de prior van het klooster altijd de pastoor der voors. gemeente zal wezen, of een ander goed man in zijn stede, tot genoegen der gemeente en die bekwaam is tot een personer; dat deze voors. priester altijd zal wonen binnen Scheltinghedam, als hier voormaals geweest is; dat de voors. priester misse zal doen in de gemeente kerk, daar men nu misse doet; dat de kloosterluiden voor de gemeentsluiden een andere kerk zullen maken binnen Scheltinghedam, daar de gemene meentsluiden met eere misse in horen mogen; dit klooster heeft van de gemeente voors. ontvangen de in de kerk gevonden zilveren kelk met pateen *  ; een geschreven graduaal *  en een misboek; twee klokken en andere ornamenten om de 7 sacramenten daarmede te ministreren; dat zij deze voorwerpen niet mogen verkopen maar gebruiken tot de gemeente en des convents profijt; en bij inbreuk van het klooster op deze artikelen, zal de gemeente al hare ornamenten weder mogen aantasten;
135 Protest van Dominicus Nicolai Ensius, ecclesiastis in AEngwirden, ratione officii wettelijke voorstander en beschermer van de geestelijke goederen, alsmede de ingezetenen en volmachten van de vier gecombineerde dorpen, gesterkt met de edele heer dr. Jacobus van Bouricius, grietman over AEngwirden, de edele Upko van Aersen, secretaris aldaar, en dr. Hipolitus Aerssen, eigenerfde in die grietenij, tegen onschadelijkheid van de door wijlen de heer Theotardus van Heloma, in leven grietman over AEngwirden en in kwaliteit als ontvanger van de geestelijke pastoriegoederen, of ook bij zijn nagelaten weduwe of vrienden, enz. jaarlijks uitgekeerde 50 carolusgulden met authorisatie op Dominicus Nicolai Ensius c.s. om hun recht en eigendom, hetzij voor den Hove van Friesland, 't Geregte van AEngwirden of waar het zoude mogen zijn te beschermen, enz. 5 april 1660. Ongetekende kopie. Een protest van de volmachten en ingezetenen van de vier gecombineerde dorpen in de grietenij AEngwirden tegen de onwettelijke uitgaaf van zekere 50 carolusgulden uit de pastoriegoederen aan de beroepen predikant of de predikanten, hun beroeping hebbende op 't gebuurte Heerenveen, voor dezen jaarlijks door de overleden grietsluiden, als ontvangers van de voors. pastoriegoederen, uitgegeven. Ongetekende kopie of minuut. Hierbij nog: Extracten uit de rekeningen van de ontvangers- generaal, houdende posten van uitgaaf aan de heer Tiaerdt of Theotardus van Heloma, grietman over AEngwirden, van 75 carolusgulden als 50 carolusgulden predikantstractement en 25 carolusgulden armengeld, over de jaren 1652-1656, enz. (2 stukken).
Kenmerken
Omvang:
,2 meter Portefeuilles, normaal, slecht
Categorie:
  • Zonder categorie
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS