Uw zoekacties: Archief Familie Halbertsma (Sneek)
x1725 Archief Familie Halbertsma (Sneek) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1725 Archief Familie Halbertsma (Sneek) ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
INLEIDING

De familie

Verschillende leden van de familie Halbertsma, waarvan hierna de archiefinventaris volgt, woonden in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw in Sneek. De familie kwam oorspronkelijk uit Grouw. Het meest bekend zijn de broers Joost en Eeltje Halbertsma door hun Friese bestseller Rimen en Teltsjes.
De eerste Halbertsma die zich in Sneek vestigde was Johannes (1827-1884), een neef van de bovengenoemde schrijvers. Hij was er actief als koopman en groothandelaar in boter. Aan zijn leven is een boekje gewijd, geschreven door zijn achterkleinzoon Herrius Halbertsma, onder de titel Johannes Tjallings Halbertsma. Een Fries koopmansleven uit het midden der 19de eeuw. Zijn nazaten waren actief in de zuivelindustrie. Hun zuivelfabriek stond aan de Leeuwarderweg in Sneek, waar Johannes (1894-1979) en zijn broer Hendrik Halbertsma (1899-2000) de leiding hadden.1)
De meest bekende van de familieleden uit Sneek was de archeoloog dr. Herrius Halbertsma (1920-1998). Hij werkte korte tijd bij prof. A.E. van Giffen in Groningen maar trad al snel in dienst bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) in Amersfoort. Hij was een zeer verdienstelijk publicist. Een standaardwerk is zijn Terpen tussen Vlie en Eems (1963). In 1982 promoveerde hij op Frieslands Oudheid, een Latijns werk, dat postuum een Nederlandstalige versie kreeg.
In de loop der 20ste eeuw verlieten de meeste Halbertsma’s de provincie Friesland. Zij hielden ook "om útens" een sterke binding met de provincie.
Het archief

De meeste archivalia zijn afkomstig van de Sneker tak van de familie. Deze Halbertsma´s hadden ook literaire belangstelling. Johannes Halbertsma (1827-1884) bezat namelijk veel werk van zijn literair actieve familieleden. Dat hij deze boeken koesterde blijkt uit een bepaling in zijn testament: “De verzameling der Friesche en andere werken van de familie Halbertsma die ofschoon niet geheel, tot vrij volledig is, behooren bij elkander te blijven.” 2) Deze collectie is jaren later overgedragen aan de Halbertsma-Stichting. 3)
Dr. Herrius Halbertsma, die bovenmatig in zijn familie was geïnteresseerd, kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog in contact met afstammelingen van Joost Hiddes Halbertsma. 4) Via hen kwam hij in bezit van een aantal unieke portretten, foto’s en enige archivalia van Joost en zijn nazaten. Dit materiaal is toegevoegd aan het familiearchief (inv. nrs. 107-143).

Stukken jonger dan 50 jaar zijn slechts openbaar na schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Leeuwarden, 2016.
B.H. de Vries

Noten.

1.Zie voor het archief van de zuivelfabriek: Tresoar, Toegang 93-46.
2.Inv. nr. 8.
3.H. Halbertsma, Johannes Tjallings Halbertsma. Drachten, 1956, 33. Het “archief” van de stichting is ondergebracht bij Tresoar.
4.Zie over H. Halbertsma: W.A. van Es, 'In memoriam doctor Herrius Halbertsma, Fries oudheidkundige', in: De Vrije Fries 78 (1998), 167-172.
Kenmerken
Periode:
19de en 20ste eeuw
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS