Uw zoekacties: Nedergerecht Schiermonnikoog
x13-31 Nedergerecht Schiermonnikoog ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

13-31 Nedergerecht Schiermonnikoog ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inventaris
Dit eiland behoorde aan de Cisterciënser abdij Klaarkamp, die aldaar een uithof had. In de 16e eeuw strekte zich het rechtsgebied van het Hof van Friesland over het eiland uit; doch het is niet bekend of aldaar vóór 1580 plaatselijke rechters waren.
In 1580 kwam het eiland als kloostergoed aan de Staten van Friesland, en werd als domeingoed beheerd. Wel wordt vermeld, dat daarna een voogd vanwege de Staten van Friesland en ook een plaatselijk gerecht aldaar waren; doch welke de samenstelling en bevoegdheid van dit gerecht geweest zijn, is niet met zekerheid bekend. In 1638 hebben de Staten van Friesland het eiland als een heerlijkheid, tegelijk met enige andere klooster- en domeingoederen, verkocht. Het eiland is toen aan Johan Stachouwer, heer van Rijsbergen, Iseliettes, St. Anna etc. overgedragen 'met de landen, seerecht,impositiën, civile en criminele justitie, onder reserve van 't recht van souverainiteyt ende hommagie, te erkennen ende presteren bij solemnelen ede van getrouwigheit an dese Provincie in 't particulier, ende ingevolge van dien aen de Generale Unie'.
Door de nieuwe eigenaar werden toen aangesteld een drossaard en een secretaris, en voorts werden uit een, door de ingezetenen gekozen, voordracht van 8 personen 4 burgemeesters door hem aangesteld. Deze oefenden met de Heer van het eiland of, bij diens afwezigheid, ook alleen de rechtspraak uit. Over de vraag of het Hof enige rechtsmacht over het eiland kon uitoefenen waren zeer langdurige geschillen,totdat in 1750, ingevolge het advies van enige arbiters, is bepaald dat in criminalibus geen appèl zoude zijn, maar dan van de civiele vonnissen kon geappèlleerd worden op het Hof van Friesland.
In de rechterlijke indeling van Friesland volgens het reglement van 1 oktober 1802 was Schiermonnikoog niet begrepen. Volgens het reglement van 24 februari 1806 voor de drosten enz. vormde het eiland samen met Oost- en Westdongeradeel één rechtsgebied, namelijk het 3e district. Zie verder Toegang 312, Inventaris van het archief der Heren van Schiermonnikoog, 1627-1858.
Kenmerken
Datering:
1647-1806
Beschrijving:
Nedergerecht Schiermonnikoog
Omvang:
,3 meter Standaardberging
Categorie:
  • Zonder categorie
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS