Uw zoekacties: Vereniging tot uitdeling van spijs aan behoeftigen, sedert 1...
x0107 Vereniging tot uitdeling van spijs aan behoeftigen, sedert 1928 Vereniging tot verzorging van behoeftigen te Amersfoort, 1876-1964 ( Archief Eemland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0107 Vereniging tot uitdeling van spijs aan behoeftigen, sedert 1928 Vereniging tot verzorging van behoeftigen te Amersfoort, 1876-1964 ( Archief Eemland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inventaris
Het doel van deze op 17 oktober 1827 als commissie begonnen vereniging (inv. nr. 1; 17 oktober 1902) was 'het verschaffen van gezonde en wel toebereide spijzen aan gezinnen van behoeftigen te Amersfoort in den wintertijd' (inv. nr. 2; zie ook Amersfoortsche Courant van 25 okt. 1902) Om deze reden stond de instelling meer bekend onder de naam 'Spijskokerij'. Maar na de Eerste Wereldoorlog maakten uitdelingen in natura meer en meer plaats voor financiele ondersteuning.
Het algemeen bestuur werd gevormd door een commissie van dertien personen. Hiervan waren er acht hervormd, vier katholiek en één oud-katholiek. Door en uit hun midden kozen zij het dagelijks bestuur dat verantwoordelijk was voor de inkoop van de benodigde levensmiddelen. Uitdeling aan de daarvoor in aanmerking komende personen vond vanaf half december vrijwel dagelijks plaats. De inkomsten bestonden uit een subsidie van het gemeentebestuur en uit giften van particulieren die jaarlijks voor 10 cent per stuk bonnen konden kopen die elk recht gaven op een portie gekookt eten. Deze bonnen werden verdeeld onder armlastigen.
De vereniging was tot 1928 gehuisvest (in de voormalige Kalandermolen?) aan de Zuidsingel. In 1927 werd overwogen de vereniging op te heffen, maar uiteindelijk ging men ertoe over om op gewijzigde statuten rechtspersoonlijkheid aan te vragen. Dit bracht tevens een naamsverandering met zich mee. In de vergadering van 14 december 1963 werd tot opheffing van de vereniging besloten. Het kapitaal werd geschonken aan de hervormde gemeente, de katholieke kerk en de oud-katholieke kerk, naar rato van het aantal leden dat zij in het bestuur hadden. De overige bezittingen en het archief werden aan de gemeente overgedragen (inv. nr. 1).
Vgl. over deze vereniging ook column 'De Stadskist' van F.J.W. van Kan in de Amersfoortse Courant van 4 december 2000.
Jaarrekeningen
Correspondentie
DCWS 08/10/97
Kenmerken
Datering:
1876-1964
TE RAADPLEGEN IN:
Amersfoort
Internet:

Openbaarheid:
beperkt voor stukken jonger dan 50 jaar
Omvang:
0,2 meter
Herkomst:
schenking
Soort toegang:
plaatsingslijst
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Archief Eemland, Amersfoort. Toegang 0107 Vereniging tot uitdeling van spijs aan behoeftigen, sedert 1928 Vereniging tot verzorging van behoeftigen te Amersfoort, 1876-1964
VERKORT:
NL-AmfAE 0107
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS