Uw zoekacties: Charters betreffende Zeeland [2], 1357-1796
x990.3 Charters betreffende Zeeland [2], 1357-1796 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

990.3 Charters betreffende Zeeland [2], 1357-1796 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Deze verzameling bevat alle charters betreffende Zeeland, die het rijks archiefdepôt in die provincie door aankoop of schenking verkregen heeft, en die niet afkomstig bleken te zijn van archieven of verzamelingen, die reeds in het depot berustten. Er zijn geene andere papieren toe gebracht dan eenige stukken uit de middeleeuwen meest betreffende de stad Zierikzee.
Wat de herkomst dezer charters betreft, gedeeltelijk zijn zij in 1859 geschonken door de erven van mr. S. De Wind (deze stukken zijn gemerkt A), gedeeltelijk zijn zij 1860 door aankoop uit den boedel van den heer E. Tak verkregen (deze stukken zijn gemerkt B), gedeeltelijk zijn zij in 1864 aangekocht uit de nalatenschap van den heer jhr. Rethaan Macaré (deze stukken zijn gemerkt C), een stuk werd in 1868 op eene auctie te Brussel aangekocht (dit stuk is gemerkt D), andere stukken werden in 1890 uit het rijksdepôt te Utrecht overgebracht (deze stukken zijn gemerkt H) of uit de Cheltenhamsche collectie ontvangen (deze stukken zijn gemerkt I), enkele charters werden nog in 1894 te Brussel in auctie Fiévez aangekocht (deze stukken zijn gemerkt M), in 1895 verkregen in auctie C. Vijt te Gent (dit stuk is gemerkt N) of in hetzelfde jaar geschonken door het oudheidkundig genootschap te Amsterdam (deze stukken zijn gemerkt O). Van de andere stukken is de herkomst niet met zekerheid vastgesteld kunnen worden, maar van verscheidene charters blijkt, dat zij toebehoord hebben aan de familie Veth (deze stukken zijn gemerkt §).
Overigens komt de inrichting van dezen inventaris geheel met dien van de charters en papieren, afkomstig van Anna van Bourgondië, vrouwe van Ravestein, overeen. Alleen is bij de charters, die na de invoering van den Gregoriaanschen kalender in Zeeland (25 December 1582) (Zie het Collegiaalboek van Gecommitteerde Raden van Zeeland, beginnende 1 Januari 1582 folio 171 verso. De aanteekening bij Bond (Handy-book I blz. 95) is, wat Zeeland betreft, onjuist) vallen, de oorspronkelijke dateering, wier herleiding geene moeilijkheid geven kon, weggelaten, behalve in enkele gevallen, waar het in Utrecht of Engeland opgemaakte akten betreft.
Regestenlijst
Kenmerken
Jaar bewerking:
1896
Titel publicatie:
R. Fruin Th.Azn, 'Beschrijving eener verzameling charters en papieren betreffende de provincie Zeeland, afkomstig van verschillende particulieren, berustende in het Rijks Archief-depôt in de provincie Zeeland', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 19 (1896) 242-278
Bijzonderheden:
Let op: het gehele archief is verloren gegaan
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS