Uw zoekacties: Charters Heren van Beveren, 1472-1525
x990.2 Charters Heren van Beveren, 1472-1525 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

990.2 Charters Heren van Beveren, 1472-1525 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De achterstaande verzameling is geheel uit aankoopen en schenkingen bijeengebracht. De charters en losse papieren, die haar vormen, werden met andere stukken gedeeltelijk in 1860 uit de nalatenschap van den heer E. Tak te Middelburg (deze stukken zijn gemerkt B), gedeeltelijk in 1864 uit die van den heer Rethaan Macaré te Utrecht aangekocht (deze stukken zijn gemerkt C), ten deele werden zij in 1876 geschonken door de erven J.T. Bijleveld van Serooskerke (deze stukken zijn gemerkt E). Al deze stukken, die door hun inhoud nauw samenhangen, zjjn blijkbaar de overblijfselen eener verzameling, die vermoedelijk te Veere berustte. Althans de bijlagen tot de rekeningen van Jacob van der Moere, ontvanger van Beveren, medegedeeld door Ermerins, (Zeeuwsche oudheden III, 2e stuk, blz. 121, 123 en 127), die thans in het gemeentearchief te Veere berusten, schijnen er op te wijzen, dat de geheel gelijksoortige stukken, die in dezen inventaris zijn opgenomen, zich in het begin dezer eeuw te Veere bevonden.
Gelijk bekend is, behoorde de heerlijkheid Beveren achtereenvolgens aan twee bastaardzoons van hertog Philips den Goede, en verwierf die familie de heerlijkheid Veere en andere goederen - deze inventaris vermeldt als zoodanig de heerlijkheden Ridderkerk, Vrouwenpolder en Serooskerke - eerst in 1487 door het huwelijk van Philips van Bourgondië met Anna, erfdochter der van Borselens van der Veere (zie de beide stamboomen, gevoegd achter de Beschrijving van de charters en papieren, afkomstig van Anna van Bourgondië, vrouwe van Ravestein).
De inrichting van den inventaris komt geheel overeen met die van den inventaris van de charters en papieren, afkomstig van Anna van Bourgondie, vrouwe van Ravestein, en van den inventaris van de charters en papieren betreffende de familie Van Wakkene-Kapelle.
Regestenlijst
Kenmerken
Jaar bewerking:
1896
Titel publicatie:
R. Fruin Th.Azn, 'Beschrijving eener verzameling charters en papieren, afkomstig van de heeren van Beveren en Veere, berustende in het Rijks archiefdepôt in de provincie Zeeland', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 19 (1896) 236-241
Bijzonderheden:
Let op: het gehele archief is verloren gegaan
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS