Uw zoekacties: Familie Spillaert (charters), 1423-1507
x990.1 Familie Spillaert (charters), 1423-1507 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

990.1 Familie Spillaert (charters), 1423-1507 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Jacobus Spillaert, een geestelijke uit het bisdom Doornik, op wien het meerendeel der hier beschreven stukken betrekking heeft, bezat ook te Middelburg in Zeeland prebenden. Derhalve zijn de stukken, toen zij op 6 Februari 1916 door den heer J. D. Wagner te 's-Gravenhage aan het Rijksarchief in Zeeland ten geschenke werden aangeboden, dankbaar aanvaard. Eén charter betreft Antonius Spillaert, van wien een familiebetrekking tot Jacobus niet blijkt, maar wel zeer waarschijnlijk is. Een andere oorkonde heeft betrekking op Jacobus Rogerius' zoon de Steghele, voor wiens verwantschap met de familie Spillaert elke aanwijzing ontbreekt. Toch scheen het wenschelijk de collectie als een geheel te blijven beschouwen en in één beschrijving samen te vatten, omdat de bijeenvoeging der oorkonden volgens verkregen inlichtingen reeds had plaats gevonden aleer zij door den heer Wagner door koop verworven werden.
Inventaris
Kenmerken
Jaar bewerking:
1916
Titel publicatie:
A. Meerkamp van Embden, 'Beschrijving van een verzameling charters betreffende de familie Spillaert', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 39 (1916), II, 119-125
Bijzonderheden:
Let op: het gehele archief is verloren gegaan
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS