Uw zoekacties: Oud-Bisschoppelijke Clerezie, 1312-1639
x96 Oud-Bisschoppelijke Clerezie, 1312-1639 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

96 Oud-Bisschoppelijke Clerezie, 1312-1639 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1920 kreeg het Rijksarchief in Zeeland in bruikleen voor de tijd van minstens 25 jaar, een aantal archiefstukken van het kapittel der Oud-Bisschoppelijke Clerezie te Utrecht (Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 43 (1920) II, p. 187, 229-236). In 1928 werd deze collectie eigendom van het Rijk; zij werd door de Algemene Rijksarchivaris nog met enige stukken uitgebreid en ging aan het Rijksarchief in Zeeland in eigendom over (VROA, Tweede Serie 1 (1928), p. 145).
De collectie kan in twee deelen gesplitst worden:
- een cartularium, afkomstig van de deken en het kapittel der collegiale kerk van Onze Lieve Vrouwe te Tholen. Het is c. 1530 aangelegd en bevat meer dan 160 akten over de jaren 1312-1576, waarvan ongeveer eenderde gedeelte in het Latijn, de overige in het Nederlands zijn gesteld;
- twaalf perkamenten charters en 39 akten op papier (voornamelijk transsumpten of kopieën) betreffende kerken, kapelanieën, kloosters enz. in Zeeland of - na de Troebelen - van hun goederen, lopende over de jaren 1400-1639.
Terwijl de herkomst der laatstgenoemde stukken van bijna elk stuk een andere is, kan men die van het cartularium in zijn geheel terugvoeren tot de collegiale kerk van Tholen.
De inhoud van dit deel geeft een duidelijk beeld van de inrichting van een middeleeuwse kapittelkerk. De oprichting ervan, het stichten der kanunniksprebenden, van vicarieën of kapelanieën en memoriediensten, de verkiezing van een nieuwen deken, rechten en voorrechten van het kapittel verleend door geestelijke en wereldlijke heren, enz.
Dit is niet het eerste cartularium der kerk van Tholen geweest, zoals blijkt uit vele collationeringen en uit de aantekening bij enige extracten (folio LXVII verso), waar melding wordt gemaakt van een oud register van de hand van den deken Cornelis Yonis (of Yvonis) over 1443-1469.
Wat het uiterlijk van het cartularium betreft, het bestaat uit twintig katerns van perkament, van ongeveer twaalf folio's elk. De bladen zijn genummerd van I-XCIII, CLII-CCLX en CCLXXIIII-CCXCVI, terwijl de eerste dertien en de laatste vier bladen ongenummerd zijn. Voorin bevinden zich drie verschillende inhoudstafelen, 'secunda-, tercia- en quarta tabula' genaamd, zodat zeker is dat een 'prima tabula' ontbreekt. De 'secunda' bevat een opgave der afgeschreven schepenbrieven en andere akten betreffende de inkomsten van het kapittel en verbandbrieven van verschillende personen; de 'tercia' verkopingen en vervreemdingen van landen (met slechts 1 akte); de 'quarta' tenslotte de oprichting van kapelanieën, officiën en missen. De eerste tafel zal dus wel de akten van oprichting, stichting van prebenden, rechten en voorrechten van het kapittel enz. bevat hebben.
Het cartularium (inv.nr 1) en de overige stukken (inv.nrs 1a-51) zijn bij de ordening gescheiden gehouden. Voor het cartularium is een systematische ordening toegepast, zoals ook in de inhoudstafels is geschied, maar hier nog verder doorgevoerd. Voor de overige stukken, die slechts door de jongste herkomst uit het archief der Clerezie bijeengehouden worden, bleek een indeling volgens de plaatsnamen het meest praktisch. Het gevolg van deze ordening was, dat de gewone inventaris- of regestvorm niet bruikbaar was, waarom hier een tussenvorm is toegepast, die er naar streeft de handeling weer te geven en die tevens den vorm en aard van het stuk beschrijft.
In 1959 werden de stukken betreffende een geschil over de helft van het patronaat van de parochiekerk te Wemeldinge over 1552-1553, bestaande uit vijf charters en één omslag (inv.nrs 34-43) overgedragen aan het Rijksarchief in Utrecht (Verlies 1959.1) en lijsten van abten van de abdij te Middelburg en van de geprofeste zusters in het klooster Soetendaal uit de 18e eeuw, bestaande uit twee stukken (inv.nrs 9 en 31), aan de archivaris der Oud-Bisschoppelijke Clerezie (Verlies 1959.2) [VROA Tweede Serie 32 (1959), p. 84, nrs II en III].
Inventaris
Regestenlijst
Regesten van de oorkonden in het cartularium (inv.nr 1)
[In voorbereiding]
Kenmerken
Datering:
1312-1639
Andere namen:
Stukken afkomstig van het Kapittel van Utrecht der Oud-Bisschoppelijke Cleresie, Kapittel der Collegiale Kerk te Tholen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,2 meter
Jaar bewerking:
1945-1946
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS