Uw zoekacties: Particuliere Tienden Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk, 1583-1914
x80.1 Particuliere Tienden Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk, 1583-1914 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

80.1 Particuliere Tienden Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk, 1583-1914 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Na de eerste aanbieding van schenking aan het Rijk door bemiddeling van den heer J. de Kruyter, archivaris der gemeente Goes, op 8 Februari 1918, is de toezending wegens drukke bezigheden van den administrateur (zijn officieele titel was Verdeelmeester) vertraagd. Eerst blijkens schrijven van laatstgenoemde, d.d. 25 April 1919, werd."het volledige archief der gemeene tienden in Zuid Beveland" aan den gemeente-archivaris afgeleverd en kon het enkele dagen later als een belangrijke aanwinst door den Rijksarchivaris dankbaar worden aanvaard. (Circulaire van, den Minister van Binnenlandsche Zaken, d.d. Mei 1910.)
De woorden "het volledige archief vereischen eenige toelichting. De verdeelmeester kan daarmede slechts bedoeld hebben alle stukken, die van het archief nog bewaard zijn gebleven en onder hem hebben berust; geenszins dus, dat hij nu eens een archief had afgeleverd, hetwelk in alle deelen nog compleet was. Evenals vele vooral particuliere archieven moet ook dit archief tal van verliezen hebben geleden, want weinige stukken zijn ouder dan 1785, terwijl 'toch bij eene meer dan oppervlakkige beschouwing eene vereeniging van tiendeigenaren met commissarissen en verdeelmeester te bespeuren valt, een college, dat zeer waarschijnlijk reeds in 1583 en wellicht nog veel vroeger bestaan heeft. Immers onder die weinige stukken, dagteekenende van vóór 1785, bevinden zich doelen van 1622, 1657,1724,1751 (nrs. 13, 12, 14, 15), die in aard en strekking met de stukken van lateren tijd, beschreven onder nrs. 16-23, 24-30 vrijwel overeenkomen, terwijl het deel van 1583 (nr. 11) uit de Bibliotheek van handschriften naar dit archief is overgebracht voornamelijk op denzelfden grond van overeenkomst. De overtuiging, dat nr. 11 werkelijk uit het archief van tiendeigenaren herkomstig is, wordt nog versterkt, door het feit, dat het deel berust heeft in den boedel van mr. J. G. de Witt Hamer, die ongetwijfeld eene belangrijke administratieve functie bij de tiendvereeniging van Zuid-Beveland heeft bekleed, vermoedelijk die van verdeelmeester, doch stellig is dit niet gebleken. Mr. De Witt Hamer teekent (als gemachtigde van tiendeigenaren) de liquidatie-staten, beschreven onder nr. 110, van 1814 tot 1849, ontvangt gelden en doet betalingen voor de vereeniging.
Moest in vorenstaande regelen op de onvolledigheid van het archief gewezen worden, het is zeer wel. mogelijk, dat er ten opzichte van het tegenovergestelde eveneens iets hapert, nl. dat het meer dan volledig is, of duidelijker nog, dat er stukken bij zijn, die eigenlijk niet tot het archief behooren. Bijzonderheden van de vereeniging van tiendeigenaren en van hun archief zijn echter in notulen niet bewaard gebleven, zoodat er geen voldoende zekerheid bestaat om bij twijfel enkele stukken afzonderlijk in een aanhangsel te beschrijven.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
3. Kaarten
Kenmerken
Datering:
1583-1914
Andere namen:
Gemeene tiendeigenaren in Zuid-Beveland
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
8 meter
Jaar bewerking:
1919
Titel publicatie:
C. de Waard, 'Het archief der gemeene tiendeigenaren in Zuid-Beveland', in: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven [VROA] 42 (1919) II, 150-161
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS