Uw zoekacties: Provinciale Raad van Kerken in Zeeland, 1969-2000
x694 Provinciale Raad van Kerken in Zeeland, 1969-2000 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

694 Provinciale Raad van Kerken in Zeeland, 1969-2000 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1970 werd door het Pastoraal Beraad van Kerken in het Zuiden een werkgroep ingesteld die de oprichting van de Provinciale Raad van Kerken in Zeeland moest voorbereiden. Deze 'commissie ad hoc' besloot in haar eerste vergadering op 17 juni van dat jaar een organisatieschema met statuten en een activiteitenagenda of werkprogramma op te stellen. Op 7 oktober 1971 kwam de raad voor de eerste maal bijeen in het Provinciaal Kerkcentrum in Middelburg.
Zes kerkgenootschappen participeerden in de raad:
- Nederlandse Hervormde Kerk
- Gereformeerde Kerken
- Rooms-Katholieke Kerk
- Evangelisch-Lutherse Kerk
- Doopsgezinde Broederschap
- Remonstrantse Broederschap
In principe kon elk kerkgenootschap toetreden, onder voorwaarde dat ze de preambule van de statuten onderschreven: 'De kerken en raden van kerken, vertegenwoordigd in de Raad van Kerken in Zeeland, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken. Zij doen dit in het geloof in de eene Heer Jezus Christus, het Hoofd der kerken en de Heer der wereld.'
Het doel van de Provinciale Raad van Kerken in Zeeland wordt in de statuten als volgt omschreven: "De raad van kerken in Zeeland wil in samenspraak en in samenwerking met de plaatselijke raden van kerken in Zeeland, met de Raad van Kerken in Nederland en met andere regionale beraden, die zich inzetten voor de bevordering van de eenheid der kerken in getuigenis en dienst, werken aan het tot stand komen van de ene oecumenische kerk van Jezus Christus in Zeeland. De raad wil dat doen door een centrum te vormen van informatie en coördinatie ten behoeve van het oecumenisch streven, zoals dat vooral door de verschillende plaatselijke raden van kerken in Zeeland wordt gedragen." Minimaal vier maal per jaar werd vergaderd om aan dit doel invulling te geven.
In 2007 droeg de raad het het archief over aan het Zeeuws Archief (Aanwinst 2007.25). Het archief is openbaar.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Provinciale Raad van Kerken in Zeeland, inv.nr(s) ...
Inventaris
1. Algemeen
2. Bijzonder
Kenmerken
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,2 meter
Jaar bewerking:
2007
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS