Uw zoekacties: D. de Vries, predikant, 1930-1948
x685 D. de Vries, predikant, 1930-1948 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

685 D. de Vries, predikant, 1930-1948 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Ds. Dirk de Vries Jzn. (1888-1957) heeft twee Gereformeerde Kerken gediend, te weten die van Schoondijke gedurende een lange periode van achttien jaren (1930-1948) en daarna die van Stadskanaal-Pekelderweg, waar hij in 1955 met emeritaat ging. Voor een beknopte levensbeschrijving verwijs ik naar de necrologie die in de bij dit legaat gevoegde gedrukte prekenbundel is opgenomen. Dit boekje verscheen in 1988 bij het eeuwfeest van zijn geboortedag in beperkte oplage onder de titel 'De Vrede Gods. Vier preken van Dirk de Vries Jzn., V.D.M. 1930-1955' (inv.nr 4)
Preken zijn gemeengoed en een halve eeuw na het emeritaat van ds. Dirk de Vries wordt hierbij een deel van diens homiletische nalatenschap opnieuw en voor lange tijd toegankelijk door ze aan het Zeeuws Archief te Middelburg over te dragen (Aanwinst 2006.46), en nu voor een ieder die daar belangstelling voor heeft. In dit geschenk zijn de 242 preken opgenomen die uit de Schoondijkse jaren bewaard zijn. Het is maar een klein deel van het grote aantal dat mijn vader voor de aan zijn pastorale zorg toevertrouwde kudde van Gereformeerde gelovigen in dit Zeeuws-Vlaamse dorp gemaakt heeft. Wanneer, door wie en op welke gronden er een ingrijpende selectie werd aangebracht is niet meer te achterhalen.
Hoeveel preken het er in totaal geweest zijn is moeilijk te schatten, maar nieuwsgierigheid brengt mij ertoe dat toch te proberen. In de achttien en een half jaar van zijn predikantschap in Schoondijke tellen we ca. 960 zondagen. We mogen ervan uitgaan dat hij in verreweg de meeste gevallen twee keer per zondag voorging, 's morgens met een preek uit Oude of Nieuwe Testament, 's middags uit de Heidelbergse Catechismus. Als uitgangspunt nemen we dus tweemaal 960, is 1920 diensten. Deze moeten nog vermeerderd worden met de diensten op de Kerstdagen, Oud- en Nieuwjaar, wanneer deze niet op zondagen vielen en op Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag en met de preken bij huwelijksbevestigingen en andere bijzondere gelegenheden. In mindering moeten worden gebracht: ten eerste de zondagen waarop ds. De Vries niet is voorgegaan, vanwege vacantie, studieverlof (o.a. naar Schotland in november 1935), ziekte (in 1940), door oorlogsomstandigheden in het najaar van 1944, en ten tweede de keren dat hij in andere gemeenten voorging en daarvoor vaak preken gebruikte die hij al eerder in Schoondijke had gehouden. Plus- en minrekeningen brengen mij tot een voorzichtige schatting van om en nabij 38 zondagen per jaar waarop hij twee nieuwe preken hield. Dat brengt ons voor de Schoondijkse periode op ca. tweemaal 700 preken, is 1400 in totaal, waarvan er 242, d.i. ca. 17 procent, in dit geschenk zijn opgenomen.
Voor deze inventaris is de chronologische volgorde aangehouden: na het nummer volgen de datering, de tekst en in vele gevallen een aanvullende of verklarende notitie. De toegevoegde index biedt de mogelijkheid om op de teksten te zoeken, waarbij, wat de Catechismuspreken betreft, moet worden aangetekend dat ds. De Vries in de achttien jaar waarin hij de gemeente te Schoondijke diende elf keer alle 52 Zondagen heeft behandeld. Het nummer van de betreffende serie is tussen ronde haken toegevoegd.
Oostburg, 5 mei 2006
D. de Vries
Index
In de index wordt verwezen naar het nummer van de preek.
3.1. Oude Testament
3.2. Nieuwe Testament
3.3. Heidelbergse Catechismus
Kenmerken
Andere namen:
Dirk de Vries Jzn. (1888-1957)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,3 meter
Jaar bewerking:
2006
Titel publicatie:
D. de Vries, 'Inventaris van de Schoondijkse preken van ds. Dirk de Vries Jzn, predikant van de Gereformeerde Kerk (1930-1948)' (Oostburg 2006)
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS