Uw zoekacties: Familie De Huybert, 1512-1732
x67 Familie De Huybert, 1512-1732 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

67 Familie De Huybert, 1512-1732 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op het einde van 1902 werd door de firma R.W.P. De Vries eene groote verzameling stukken, afkomstig van de familie De Huybert, in veiling gebracht. Reeds in April 1867 was, zoo het schijnt, diezelfde verzameling in auctie G. Theod. Bom te Amsterdam verkocht. Ze was toen echter het Zeeuwsche depot, dat tot f. 51,- had geboden, ontgaan. Thans verwierf ik ze voor f. 100,-.
De collectie is zeer belangrijk. Zij is grootendeels afkomstig van den vermaarden Pieter de Huybert, die in 1658 secretaris, in 1664 raadpensionaris van Zeeland werd, in 1689 zitting nam in den Raad van State en in 1697 overleed. Sinds 1650 werd hij herhaaldelijk van wege Zeeland gedeputeerd ter Generaliteit en meermalen werd hij met diplomatieke zendingen belast.
De van hem afkomstige papieren hebben op al die verschillende functies betrekking. Onder meer bevat de verzameling 134 origineele brieven, ingekomen bij de Staten van Zeeland, waaronder er ook verscheidene zijn, antérieur aan De Huyberts lidmaatschap der Staten en dus later door hem uit het archief gelicht. Voorts wijs ik op een aantal minuten van brieven, uitgaande van de Staten, op de belangrijke verzameling stukken betreffende de uitrusting der vloot in 1665 en op die betreffende de vergeving der hooge militaire charges door de Generaliteit in 1666.
Behalve deze stukken, die De Huybert als staatsdienaar onder zich had, bevat de verzameling een aantal particuliere stukken, zoo van Pieter de Huybert als van zijne zoons afkomstig, waaronder vele, die betrekking hebben op de verschillende goederen en ambachtsporties der familie en op de daarover gevoerde processen. De inventaris der geheele collectie telt 64 nummers.
R. Fruin [Th. Az.], 1902
Bronvermelding
Biografische notities
Literatuur en bronnen
Inventaris
1. Personalia
2. Realia
3. Varia
Kenmerken
Andere namen:
Pieter de Huybert (1622-1697)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
1902
Titel publicatie:
R. Fruin [Th. Az.], 'Inventaris der stukken, afkomstig van de familie De Huybert, berustende in het rijks archiefdepôt in Zeeland', in: Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven [VROA] 25 (1902) 252-253 [inleiding], 265-271 [inventaris]
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS