Uw zoekacties: F.N. van der Bilt, 1883-1917
x615 F.N. van der Bilt, 1883-1917 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

615 F.N. van der Bilt, 1883-1917 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
François Nicolaas van der Bilt werd geboren op 3 november 1854 in Tholen als zoon van Jacobus Paulus van der Bilt en Petronella Françoise de Backer. Hij volgde evenals zijn vader en grootvader een rechtskundige carrière.
Zijn grootvader, eveneens genaamd François Nicolaas van der Bilt, was van 1814 tot en met 1859 verbonden aan de Rechtbank van Eerste Aanleg, vanaf 1838 de Arrondissementsrechtbank te Goes, achtereenvolgens als griffier, rechter en president. Hij woonde aan de Vlasmarkt in Goes.
Ook François Nicolaas kwam terecht in de rechterlijke sfeer. In 1879 werd hij beëdigd als advocaat, procureur en plaatsvervangend kantonrechter in Middelburg. Daarnaast was hij deken van de Orde van Advocaten en voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur. Hij overleed te Middelburg op 29 juli 1917.
In zijn verschillende functies legde Van der Bilt een persoonlijk archief aan. Een groot gedeelte van de stukken bestaat uit pakken met omslagen bevattende stukken van zaken waar Van der Bilt bemoeienis mee had. Hier werden voornamelijk stukken aangetroffen betreffende faillissementen, geschillen, echtscheidingen en boedelscheidingen. Daarnaast zijn er stukken die betrekking hebben op eigendommen van de familie Van der Bilt in de achttiende en negentiende eeuw.
Het archief werd in 1931 geschonken aan het Rijksarchief in Zeeland door mw de douairière Isabella Geertruida Snouck Hurgronje-van der Bilt, een zuster van François Nicolaas. De Rijksarchivaris in Zeeland, A. Meerkamp van Embden, kreeg hierbij de vrijheid om naar bevind van zaken met de bescheiden te handelen en desgewenst te vernietigen. Deze bepaling maakte dat het aanbod gaarne werd aanvaard (Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA]. Tweede serie 4 (1931) 137).
Hij droeg de inventarisatie op aan adjunt-commies M.D. Lammerts, die dit in 1932 voltooide (Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA]. Tweede serie 5 (1932) 64). Helaas bleken deze inspanningen voor niets te zijn geweest. Bij de brand als gevolg van het bombardement van Middelburg in de meidagen van 1940 is deze inventaris verloren gegaan. Het archief zelf bleef echter gespaard.
Het archief is thans nog grotendeels ongeordend. Een zeer voorlopige inventaris, die hier tussen januari en september 2005 te zien is geweest, bleek op vele punten niet met de werkelijkheid overeen te komen en leidde regelmatig tot misverstanden, vandaar dat deze op 13 september 2005 is verwijderd.
Kenmerken
Datering:
1883-1917
Andere namen:
François Nicolaas van der Bilt (1854-1917)
Toegankelijk:
Niet toegankelijk (zie opmerking)
Beschrijving:
Advocaat, procureur en deken van de Orde van Advocaten te Middelburg
Opmerking:
Zie voor meer informatie het scherm inzage in een niet toegankelijk archief.
Inzage:
Op afspraak (zie opmerking)
Omvang:
11 meter
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS