Uw zoekacties: Gemeentepolitie Terneuzen, (1871) 1890-1993 (1994)
x6140 Gemeentepolitie Terneuzen, (1871) 1890-1993 (1994) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

6140 Gemeentepolitie Terneuzen, (1871) 1890-1993 (1994) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Met ingang van 1 januari 1994 zijn de korpsen rijkspolitie en gemeentepolitie in Zeeland opgeheven en samengevoegd tot de Regiopolitie Zeeland. In 1995 ontving het Rijksarchief in Zeeland de opdracht de archieven van de voormalige korpsen rijks- en gemeentepolitie te bewerken.
De archieven van de Gemeentepolitie Terneuzen hebben altijd berust in de dienstgebouwen. Het semi-statisch archief dat de periode 1943-1992 besloeg, is in het verleden regelmatig geschoond, de laatste keer in maart 1995. Uit het statisch archief dat liep over de periode 1894-1974, was geen selectie ter vernietiging gepleegd.
Selectie ter vernietiging heeft plaatsgevonden op basis van de vernietigingslijst voor gemeentelijke organen van 1983 (Gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken van respectievelijk 24 augustus 1983, Directie Musea, Monumenten en Archieven, Afdeling Archieven, nr 4130 I, en 7 november 1983, Directie Overheidsorganisatie en -automatisering, nr 83-4072/3715). In bepaalde gevallen is hiervan afgeweken. Zo zijn in tegenstelling tot wat de lijst voorschrijft de dagrapporten en de processen-verbaal bewaard gebleven. Ook opgenomen is een door de politie aangelegd alfabetisch register van door het Kantongerecht Terneuzen en de Arrondissementsrechtbank Middelburg veroordeelde inwoners van Terneuzen (inv.nr 302).
Voor inventarisatie bedroeg de omvang van de archieven 67,75 meter, na selectie van de voor vernietiging in aanmerking komende stukken resteerde 16 meter. Van de vernietiging is een verklaring opgemaakt. De ter vernietiging geselecteerde stukken zijn afgevoerd naar Riggeling Recycling BV te Velp om aldaar te worden vernietigd. De materiële staat van de stukken is goed.
In 1996 is het door het Rijksarchief bewerkte gedeelte van het archief geretourneerd naar de Gemeente Terneuzen. In 1999 werd het archief door de rechtsopvolger, Politie Zeeland, aan de Gemeente Terneuzen overgedragen. Hiervan werd op 26 juli 1999 een verklaring van overbrenging opgemaakt.
Ingevolge het besluit van burgemeester en wethouders van 4 mei 1999 is de openbaarheid van de archiefbescheiden vermeld onder inv.nrs 23 tot en met 306 en ten aanzien van inv.nr 307 voor zover dit betreft bescheiden van nog levende personen, beperkt met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden en wel in dier voege: dat de openbaarheid wordt beperkt tot 75 jaar na de datum van de desbetreffende zaak dan wel na toestemming van burgemeester en wethouders nadat de verzoeker heeft verklaard dat hij niet zal publiceren of op een andere wijze openbaar zal maken waardoor de belangen van nog levende personen onevenredig kunnen worden geschaad en dat hij niet tot publicatie van gegevens uit de archiefbescheiden zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats en dat hij de verkregen gegevens slechts voor eigen studie zal gebruiken en niet aan derden zal mededelen.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Gemeentepolitie Terneuzen (Gempo Tern.), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Gempo Tnz., inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Politie Terneuzen
Vestigingsplaats:
Terneuzen
Jaar bewerking:
1996
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
M.A. Smulders, ‘Plaatsingslijst van het archief van de Gemeentepolitie Terneuzen, (1871) 1890-1993 (1994)’ (Middelburg 1996)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (75 jaar)
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Gemeente Terneuzen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS