Uw zoekacties: Provinciaal Bestuur van Zeeland 1851-1910, 1851-1910
x6.2 Provinciaal Bestuur van Zeeland 1851-1910, 1851-1910 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

6.2 Provinciaal Bestuur van Zeeland 1851-1910, 1851-1910 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Primaire toegankelijkheid
Het archief van het Provinciaal Bestuur van Zeeland over de periode 1851-1910 werd in 1960 aan het Rijksarchief in Zeeland overgedragen (Aanwinst 1961.7). De bijgevoegde plaatsingslijst was echter te summier om te kunnen worden gebruikt. Derhalve werd in 1984 door depotmedewerker C. Bulten de plaatsingslijst voor zover het de relatieven tot de verbalen betrof nader gespecificeerd (inv.nrs 1-3853). Onder redactie van A.F. Wennekes verscheen toen een 'nadere plaatsingslijst'. Zes jaar later, in 1990, heeft vrijwilliger R. Griep de gemeenterekeningen nader beschreven. Een klein deel, ongeveer 3 meter, bleek nog niet te zijn beschreven. Waarschijnlijk is dit deel door oud-rijksarchivaris dr P. Scherft afgezonderd tijdens zijn inventarisatie van het archief van het Provinciaal Bestuur over de periode 1813-1850. Deze stukken zijn in 1991 door Y.J.A. Welings alsnog toegankelijk gemaakt en in deze plaatsingslijst opgenomen.
In 1991 werd de plaatsingslijst ingevoerd in de computer. Deze versie werd in 1995 nader bewerkt in overeenstemming met de vormgeving van de inventaris van het archief van het Provinciaal Bestuur 1813-1850.
Secundaire toegankelijkheid
Onderzoek in het archief van het Provinciaal Bestuur van Zeeland over de periode die deze inventaris omvat wordt ernstig bemoeilijkt door het feit dat de eigentijdse toegangen op de series (zoals agenda's, indicateurs, indices en klappers) verloren gingen door de brand als gevolg van de beschietingen op Middelburg van 17 mei 1940.
Dat betekent dat alleen de indeling van de inventaris naar archiefvormer (Commissaris des Konings en Gedeputeerde Staten) en naar afdeling (Eerste Afdeling tot en met in sommige jaren een Zesde Afdeling) de zoektijd kan beperken.
Een uitzondering vormen de verbalen van de Commissaris over de periode 1851-1876. In de jaren zestig van de twintigste eeuw hebben P. Scherft en T. Steketee deze verbalen nader toegankelijk gemaakt door middel van korte beschrijvingen van de inhoud. Deze beschrijvingen zijn - geordend op onderwerp volgens de Code VNG - gebundeld in banden. De banden zijn in hun originele vorm te raadplegen in de studiezaal van het Zeeuws Archief. In de jaren negentig zijn de beschrijvingen ingevoerd in een database, die alleen op verzoek eveneens via de studiezaal van het Zeeuws Archief is te raadplegen.
Verder is alleen de indeling naar afdeling (en dus naar taak) het enige houvast om de zoektijd te beperken. Voor een globaal inzicht in hoe de taken over de afdelingen waren verdeeld stelden D. Meijaard, stagiaire GO-C, en A.F. Franken, medewerker inventarisatie, in 1990 een handleiding samen voor onderzoek in het archief van het Provinciaal Bestuur 1851-1939. Deze handleiding is opgenomen in de inleiding op de inventaris van het archief van het Provinciaal Bestuur 1911-1939 (toegang 6.3).
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Provinciaal Bestuur van Zeeland 1851-1910 (PBvZ 1851-1910), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, PBvZ 1851-1910, inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Provincie Zeeland, Gedeputeerde Staten van Zeeland, Commissaris des Konings in Zeeland, Commissaris der Koningin in Zeeland
Vestigingsplaats:
Middelburg
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Opmerking:
Onderzoek in dit archief wordt ernstig bemoeilijkt door het verloren gaan van de eigentijdse toegangen op de series zoals agenda's, indicateurs, indices en klappers (zie verder de inleiding).
Inzage:
Studiezaal
Omvang:
549 meter
Jaar bewerking:
1984, 1991, 1995
Collectie:
Provincie Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS