Uw zoekacties: Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in de Provincie Zeeland...
x580 Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in de Provincie Zeeland (SBKG Zeeland), 1980-2013 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

580 Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in de Provincie Zeeland (SBKG Zeeland), 1980-2013 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
De eerste bijeenkomsten vonden al plaats in 1980. De stichting werd officieel opgericht op 18 juni 1990 als Hervormde Stichting tot Behoud van Kerkelijke Gebouwen in Zeeland. Later werd de naam gewijzigd in Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in de Provincie Zeeland (SBKG Zeeland).
Het doel van de stichting werd in de statuten omschreven als: In opdracht van de in de provincie Zeeland gevestigde hervormde gemeenten al die werkzaamheden te verrichten die leiden tot instandhouding van in eigendom of in gebruik van de deze hervormde gemeenten zijnde onroerende goederen, inzonderheid die gebouwen die zijn of zullen worden aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet dan wel op beeldbepalende wijze deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht of van een gebied dat in aanmerking komt tot beschermd stads- of dorpsgezicht te worden aangewezen. Voorts heeft de stichting ten doel bovengenoemde gemeenten behulpzaam te zijn en bij te staan inzake restauratie, herstel en onderhoud van die gebouwen en daartoe behorende orgels, meubilair en andere zaken.
Op 22 augustus 2012 werd besloten tot opheffing vanwege de teruglopende werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van voldoende financiƫn bij de kerkbesturen). De SBKG Zeeland is op 20 december 2012 opgegaan in SBKG Noord-Brabant en Limburg.
Kenmerken
Ressort:
Zeeland
Toegankelijk:
Niet toegankelijk (zie opmerking)
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (zie opmerking)
Opmerking:
Zie voor meer informatie het scherm inzage in een niet toegankelijk archief.
Inzage:
Op afspraak (zie opmerking)
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS