Uw zoekacties: Nederlandse Christen-Vrouwenbond (NCVB), Zeeuwse organen, 1940-2005
x578 Nederlandse Christen-Vrouwenbond (NCVB), Zeeuwse organen, 1940-2005 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

578 Nederlandse Christen-Vrouwenbond (NCVB), Zeeuwse organen, 1940-2005 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
De Nederlandsche Christen-Vrouwenbond (NCVB) werd landelijk opgericht op 1 oktober 1919 te Amsterdam. De NCVB was de eerste protestants-christelijke vrouwenbond in Nederland, opgericht door vrouwen uit de ARP en de CHU. Later naamsvarianten waren: Nederlandse Christen-Vrouwenbond, Nederlandse ChristenVrouwenbond en Nederlandse Christenvrouwenbond. De bond fuseerde op 1 januari 1999 met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB) tot 'Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging'.
De NCVB was georganiseerd in gewesten en afdelingen. Het gewestelijk bestuur was de verbinding van het hoofdbestuur met de afdelingen. De voorzitster was lid van het hoofdbestuur en bracht de afdelingen op de hoogte van alles wat het bondsbestuur ter kennis wil brengen van de leden. Het gewestelijk bestuur was verantwoordelijk voor het werk van de afdelingen, en diende daarvan dan ook goed op de hoogte te zijn. Elk gewest hield tweemaal per jaar een vergadering (maart en november), waarop alle informatie kon worden uitgewisseld. Bovendien werden geregeld gewestelijke landdagen gehouden, bedoeld als 'toogdagen' om het bondswerk te stimuleren en propageren.
Een gewest bestond uit minimaal acht plaatselijke afdelingen. Elke afdeling vergaderde jaarlijks in de regel negen keer en hield daarnaast een algemene vergadering. De voorzitster opende met een korte liturgie, vervolgens kwam het bestuurlijke aan de orde en daarna volgde een lezing of een andere activiteit. Afdelingen konden allerlei activiteiten opzetten, zoals een toneelclub, een zangkoor, een literaire kring, excursies etc. Ook hielden zij acties ter ondersteuning van allerlei (charitatieve) doelen.
De hierna volgende archieven werden tussen 2000 en 2008 door diverse rechtsopvolgers aan het Zeeuws Archief overgedragen: Gewest Zeeland (Aanwinst 2000.29), Afdeling Middelburg (2003.57), Afdeling Sint Laurens (2006.34) en Afdeling Koudekerke (2008.132). Alleen bij het archief van de Afdeling Koudekerke werd een inhoudsopgave ontvangen, van de andere archieven worden in deze plaatsingslijst alleen de doosnummers vermeld.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Nederlandse Christelijke Vrouwenbond, Zeeuwse organen (NCVB Zeeland), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, NCVB Zeeland, inv.nr(s) ...
Plaatsingslijst
Kenmerken
Andere namen:
Nederlandsche Christen-Vrouwenbond; Nederlandse Christen Vrouwenbond; Nederlandse ChristenVrouwenbond
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
2009
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS