Uw zoekacties: Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), District Zeeland, 1961-1998
x568 Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), District Zeeland, 1961-1998 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

568 Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), District Zeeland, 1961-1998 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het District Zeeland van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) werd op 26 juni 1969 opgericht in Goes. Met ingang van 1 juli 1998 ging het District Zeeland op in de nieuw gevormde Regio Zuid-West te Rotterdam.
Met de oprichting van het District Zeeland in 1969 kwam een eind aan het bestaan van drie afzonderlijke Zeeuwse afdelingen, Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen, die in de jaren vijftig en zestig waren ontstaan.
De oudste hiervan was de Afdeling Walcheren, die aan het begin van de jaren vijftig werd opgericht. Omdat het archief van deze afdeling niet bewaard is gebleven (afgezien van het laatste notulenboek over 1961-1969, inv.nr 1) zijn er verder weinig gegevens over deze afdeling bekend.
De Afdeling Zuid-Beveland werd op 29 september 1956 opgericht. Van deze afdeling is geen archief bewaard gebleven.
De Afdeling Zeeuws-Vlaanderen werd opgericht op 17 december 1965. Daarvoor had Zeeuwsch-Vlaanderen onder de afdeling Zuid-Beveland geressorteerd.
Tijdens een districtsraadsvergadering van 11 mei 1968 in Tilburg werd voor het eerst het voorstel gedaan om tot een fusie van de drie Zeeuwse afdelingen te komen. Na maanden van besprekingen werd het District Zeeland op 26 juni 1969 een feit. Het district omvatte Zeeuwsch-Vlaanderen, Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. Het eiland Tholen was reeds ingedeeld bij het District West-Brabant en Schouwen-Duiveland bij het District Zuid-Holland.
In 1970 waren negentien volleybalverenigingen bij het District Zeeland aangesloten. Het district organiseerde wedstrijden, cursussen en opleidingen. Dat het district een steeds uitgebreider takenpakket kreeg kwam duidelijk tot uitdrukking in de interne organisatie. Onder het bestuur waren verschillende secties met ieder hun eigen taak werkzaam:
- Districts Sectie Wedstrijdwezen (DSW)
- Districts Sectie Arbitrage (DSA)
- Districts Sectie Jeugd (DSJ)
- Districts Sectie Technische Zaken (DST)
- Districts Straf Commissie (DSC)
In 1982 gaf dhr L. Provoost, secretaris van het District Zeeland, het archief tot en met 1981 in bewaring aan het Rijksarchief in Zeeland. Aangezien hij voor de fusie in 1969 reeds werkzaam was als secretaris van de afdeling Zeeuws-Vlaanderen, was er geen scheiding gemaakt tussen het archief van de Afdeling Zeeuws-Vlaanderen en dat van het nieuwe District Zeeland. Vandaar dat tijdens de inventarisatie in 1991 het archief van het District Zeeland is beschreven als vervolg op dat van de Afdeling Zeeuws-Vlaanderen.
Later zijn nog enkele aanvullingen op het archief overgedragen, de laatste na de opheffing in 1998. Deze stukken zijn in 1999 globaal beschreven en in een supplement aan het archief toegevoegd (inv.nrs 49-64). Hierbij bevond zich ook het laatste notulenboek van de Afdeling Walcheren. Dit stuk is, aangezien het om het oudste stuk van een afdeling gaat, voorin de inventaris ingevoegd. Tevens werd de inleiding geactualiseerd.
Bij de inventarisaties zijn vele stukken die niet door het district zelf waren opgesteld of niet uitsluitend betrekking hadden op het district, zoals ingekomen stukken van de Zeeuwse Sportraad en van de Nederlandse Volleybal Bond op nationaal niveau, vernietigd, evenals dubbele stukken en mutaties in de ledenadministratie. Hiervan is een verklaring van vernietiging opgemaakt.
Het archief is openbaar voor zover de stukken ouder zijn dan vijftig jaar, uitgezonderd stukken beschreven in de rubriek documentatie (inv.nrs 45-48) en stukken betreffende de geschiedenis van het district (inv.nr 64). Voor inzage in stukken jonger dan vijftig jaar is toestemming van de eigenaar vereist.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Nederlandse Volleybal Bond, District Zeeland (NeVoBo Zeeland), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, NeVoBo Zeeland, inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1961-1998
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (50 jaar)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
3 meter
Jaar bewerking:
1991
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS